MAP III / Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 11

  • Název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019935: Místní akční plán vzdělávání III pro Prahu 11
  • Pokračování projektu bylo zahájeno 1. 12. 2021  • Název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008603: Místní akční plán vzdělávání II pro Prahu 11
  • Projekt od  1. 12. 2018 do 30. 11. 2021


Logolink OP VVV hor barva cz
load