Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Významné osobnosti Prahy 11

, autor: PhDr. Jiří Bartoň

Mezi obyvateli městské části žije nebo odtud pochází početná řada osobností. Obojí platí i v minulém čase. Městská část uplatňuje právo na jejich oceňování. Foto: Herečka Antonie Hegerlíková, nositelka Ceny městské části Praha 11. Svoje poslední roky prožila na Jižním Městě a zamilovala si jej.

O mnohých osobnostech informoval v průběhu let zpravodaj městské části Klíč. Městská část udělila poprvé Cenu Prahy 11 v roce 2001.


SEZNAM OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ MČ PRAHA 11

V roce 2020 uděluje ZMČ usnesením č. 0007/16/Z/2020 ze dne 3. 9. 2020 čestné občanství a cenu MČ Praha 11 těmto osobnostem (o předání cen Vás budeme informovat):

Čestné občanství MČ Praha 11 in memoriam

 • Prof. Erazim Kohák Ph.D. 
 • Dr. Stanislav Zámečník 
 • Mgr. Jan Barchánek

Čestné občanství MČ Praha 11 

 • Květa Eretová

Cena MČ Praha 11

 • Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
 • Markéta Šteglová

V roce 2014 uděluje ZMČ usnesením č. 0041/28/Z/2014 ze dne 1. 9. 2014 čestná občanství a ceny MČ Praha 11 těmto osobnostem (předání cen 24. 9. 2014 – Brožíkova síň Staroměstské radnice):

Čestné občanství MČ Praha 11

 • MUDr. Vladimíra Říhová
 • Vladimír Klíž
 • Doc. Mgr. Vladimír Mencl

Ceny MČ Praha 11

 • Doc. PhDr. Jaroslav Kobr, CSc.
 • Věra Krumphanzlová
 • Ing. Lubomír Vaculka, CSc.
 • JUDr. Zdeněk Simon
 • Michal Dusík
 • In memoriam Zlata Svobodová
 • Doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc.
 • Ing. Vlastimil Bílý
 • Tereza Elena Šínová
 • Mgr. Dagmar Havlíčková
 • Olga Sládková

V roce 2011 uděluje ZMČ usnesením č. 21/9/Z/2011 ze dne 20. 7. 2011 čestná občanství a ceny MČ Praha 11 těmto osobnostem (předání cen 26. 10. 2011 – Brožíkova síň Staroměstské radnice):

Čestné občanství MČ Praha 11

 • Miroslav Pangrác
 • Hana Volfová

Ceny MČ Praha 11

 • Jindřiška Erlerová
 • Mgr. Lea Esserová
 • Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc.
 • PaedDr. Jaroslav Kršek
 • In memoriam Jindřiška Kubáčová
 • Ing. arch. Jan Linek
 • Mgr. Dagmar Marvanová
 • Ing. arch. Vlado Milunič
 • Mgr. Miroslava Srbová
 • Mgr. Jaroslava Svatošová
 • Mgr. Eliška Svobodová

V roce 2010 uděluje ZMČ usnesením č. 15/34/Z/2010 ze dne 22. 6. 2010 čestná občanství a ceny MČ Praha 11 těmto osobnostem (předání cen 23. 9. 2010 – Brožíkova síň Staroměstské radnice):

Čestné občanství MČ Praha 11

 • Josef Velčovský
 • Doc. MUDr. Svatopluk Kočvara, DrSc.

Ceny MČ Praha 11

 • Mgr. Olga Brožová
 • Michal Vápenka
 • Družstvo florbalistek Herbanent Tigers Sportovní JM
 • Mgr. Věra Jarolímová
 • Milada Kovářová
 • Zdenka Kamínková
 • Mgr. Dana Háčková
 • Mgr. Miroslava Srbová
 • Jiří Janoušek
 • Mgr. Zora Zavadilová
 • RNDr. Jitka Loubová

V roce 2009 uděluje ZMČ usnesením č. 21/26/Z/2009 ze dne 15. 9. 2009 čestná občanství a ceny MČ Praha 11 těmto osobnostem (předání cen 21. 10. 2009 – Brožíkova síň Staroměstské radnice):

Čestné občanství MČ Praha 11

 • Miloslav Švandrlík

Ceny MČ Praha 11

 • PhDr. Jiří Bartoň
 • Alena Míková
 • Ing. Jiří Zajíc
 • MUDr. Dagmar Pacltová
 • Radka Červinková
 • manželé Alena a Jaroslav Klempířovi
 • MUDr. Vítězslava Zikmundová
 • MUDr. Věra Francová
 • Mgr. Zuzana Drtinová

V roce 2008 uděluje ZMČ usnesením č. 08/19/Z/2008 ze dne 8.12.2008 čestná občanství a ceny MČ Praha 11 těmto osobnostem (předání cen 5.1.2009 – Brožíkova síň Staroměstské radnice):

Čestné občanství MČ Praha 11

 • In memoriam armádní generál Karel Klapálek
 • In memoriam Václav Ženíšek
 • Jaroslav Svěcený

Ceny MČ Praha 11

 • Dr. Bedřich Blasko
 • Antonie Hegerlíková
 • Helena Hrabalová
 • PhDr. Zdeněk Hrabica, CSc.
 • Olga Kučerová
 • Pavel Majer
 • Jiří Pitín
 • JUDr. Ing. Jaroslav Vorel

V roce 2007 uděluje ZMČ usnesením č. 38/11/Z/2007 ze dne 12. 12. 2007 čestná občanství a ceny MČ Praha 11 těmto osobnostem (předání cen 7. 1. 2008 – Brožíkova síň Staroměstské radnice):

Čestné občanství MČ Praha 11

 • akad. Architekt Jiří Lasovský
 • Max Švabinský – in memoriam

Ceny MČ Praha 11

 • plk. Václav Djačuk
 • gen. Ing. Andrej Faglic – in memoriam
 • Ing. Ludmila Hájková
 • Daniel Hejret
 • Mgr. František Hlucháň
 • JUDr. Věra Jeřábková, CSc.
 • PaedDr. Petr Kment
 • Prof. Erazim Kohák, PhD.
 • Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
 • Tereza Maxová
 • Ing. arch. Vítězslava Rotbauerová

V roce 2001 uděluje ZMČ usnesením č. 07/25/Z ze dne 20. 9. 2001 ceny MČ Praha 11 těmto osobnostem (předání cen 11. 10. 2001 – KD Opatov):

Ceny MČ Praha 11

 • Ing. Ladislav Tunys
 • Jaroslav Svěcený
 • Štěpánka Hilgertová
 • Josef Konvička – in memoriam
 • Ing. Otto Poláček
 • akad. Malíř Zdeněk Hajný

Více o tom viz zde na webových stranách Prahy 11: Čestná občanství, Ceny Prahy 11 a jiná ocenění.


Obrazové zpravodajství viz mj. zde: Jižní Město v kostce - Fotokronika - Stalo se v Praze 11 (III.).


.
29.10.2008 10:23:13 - aktualizováno 24.3.2021 13:29:57 | přečteno 18419x | PhDr. Jiří Bartoň

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load