Vyhlášení 14. ročníku literární soutěže "O zlatý klíč"

MČ Praha 11 vyhlašuje XIV. ročník literární SOUTĚŽE O ZLATÝ KLÍČ
pod záštitou Mgr. Zuzany Böhmové, místostarostky pro sport, kulturu a digitalizaci MČ Praha 11

Soutěž je určena obyvatelům a příznivcům Jižního Města a vyhlašuje se v těchto věkových kategoriích:

a) do 15 let
b) nad 15 let neomezeně

S tématikou Prahy 11 (lze zvolit libovolné téma, které bude souviset s Jižním Městem, Chodovem, Háji, Kulatým Chodovcem, Horními Roztyly...)

Žánr: bez omezení, např. fejeton, pohádka, báseň, povídka, komiks (i sci-fi či fantasy)

V každé kategorii budou vyhlášeni autoři nejlepších prací bez ohledu na žánr. Podmínkou pro zařazení do soutěže je, aby přihlášené literární dílo bylo původní, dosud nepublikované, maximální rozsah díla – 3 normostrany.

 Své práce posílejte pouze v elektronické podobě v jednom z uvedených formátů - pdf, doc, nebo docx na adresu zlatyklic@praha11.cz.
Nezapomeňte uvést jméno, mailovou adresu, adresu bydliště a věk, případně telefonický kontakt, u žáků a studentů i adresu školy.

Termín uzávěrky: 30.6.2023

 Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne v rámci Dnů Prahy 11 a nejlepší práce budou odměněny hodnotnými cenami a zveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 11.

Informace pro účastníky soutěže: Účastník a jeho zákonný zástupce předáním literárního díla městské části vyjadřují souhlas s pravidly soutěže a s předáním svých osobních údajů.  Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Vaše uvedené osobní údaje budou využity výhradně za účelem organizace literární soutěže O zlatý klíč (kontakt s účastníky, zveřejnění vítězů v dané kategorii na webových i facebookových stránkách městské části a ve zpravodaji Klíč, uvedení osobních údajů na diplomu, prezentaci literárních děl) a nebudou využity ani sdíleny jinak, než za tímto účelem. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů městskou částí Praha 11 jsou uvedeny na adrese https://www.praha11.cz/cs/urad/ochrana-osobnich-udaju-dle-gdpr.html.


Slavnostní vyhodnocení XIII. ročníku literární soutěže O zlatý klíč

15.9.2022 14:42:49 | přečteno 517x | Mgr. Ivana Strnadová | Celý článek
 

Slavnostní vyhodnocení XII. ročníku literární soutěže O zlatý klíč

1.10.2021 15:19:51 - aktualizováno 1.10.2021 15:23:36 | přečteno 637x | Mgr. Ivana Strnadová | Celý článek
 

Jubilejní X. ročník literární soutěže O zlatý klíč zná své vítěze

24.9.2019 16:05:50 - aktualizováno 24.9.2019 16:09:59 | přečteno 1578x | Mgr. Ivana Strnadová | Celý článek
 

Slavnostní vyhodnocení IX. ročníku literární soutěže O zlatý klíč

25.9.2018 15:23:25 - aktualizováno 25.9.2018 15:51:19 | přečteno 712x | Mgr. Ivana Strnadová | Celý článek
 

VII. ročník literární soutěže O zlatý klíč zná své vítěze

V rámci 11 dnů Prahy 11 se 14. 9. 2009 uskutečnilo v koncertním sále Chodovské tvrze slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů již VII. ročníku literární soutěže „O zlatý klíč“. Soutěž byla vypsána na téma Večerní Jižní Město pro tři věkové kategorie a volný žánr. Odborná porota zhodnotila všech 29 příspěvků, které byly do sedmého ročníku literární soutěže MČ Praha 11 poslány a shodla se na tomto hodnocení:

22.9.2009 13:25:52 | přečteno 2004x | Petr Krtička | Celý článek
 

VIII. ročník literární soutěže O zlatý klíč zná své vítěze

15. září 2017 proběhlo v rámci Dnů Prahy 11 v Chodovské tvrzi slavnostní vyhodnocení  VIII. ročníku literární soutěže O zlatý klíč. Téma soutěže bylo U nás na Jižním Městě.

Literární soutěž vyhlásila pro obyvatele i příznivce Jižního Města po několikaleté přestávce městská část Praha 11 pod záštitou pana Mgr. Jakuba Lepše, zástupce starosty MČ Praha 11. Soutěž byla vypsána pro dvě věkové kategorie a volný žánr. Pětičlenná odborná porota projednala a zhodnotila všechny příspěvky, které byly do VIII. ročníku literární soutěže O zlatý klíč poslány. Kategorie do 15 let byla zastoupena dvanácti příspěvky. Do kategorie nad 15 let bylo posláno patnáct příspěvků, které sepsali autoři ve věku od 19 do 94 let.
Jelikož bylo rozhodování složité, rozhodla se porota udělit kromě prvních tří míst i čestná uznání.

5.10.2017 15:18:33 - aktualizováno 5.10.2017 15:43:42 | přečteno 4090x | Daniel Potocký | Celý článek
 
Vytvořeno 5.10.2017 15:14:21 - aktualizováno 3.4.2023 15:26:04 | přečteno 6982x | Petr Krtička
load