Kulturní subjekty

Přehled subjektů působících na území MČ Praha 11 v oblasti kultury

Organizace zřízené MČ Praha 11

 

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.
Ředitelka: Bc. Iva Molenová
Sídlo: Malenická 1784/2, 148 00 Praha 11 – Chodov

Společnost Kulturní Jižní Město provozuje na Jižním Městě tři kulturní střediska. Jejich činnost je hlavním pilířem kulturního dění v lokalitě. Každoročně organizuje komunitní akce velkého rozsahu – Jihoměstský masopust, Čarodějnice na Chodovské tvrzi, Den dětí, Dušičkový a Mikulášský průvod a pro městskou část Praha 11 rovněž Dny Prahy 11.

Chodovská tvrz
Adresa: Ledvinova 9, 149 00 Praha 11
Kontakty: tel. 267 914 831 / 
info@chodovskatvrz.cz / www.chodovskatvrz.cz/
Barokizovaná středověká tvrz je nejvýraznější historickou památkou na Jižním Městě. Je vyhledávaným kulturním centrem s rozmanitým programem i oblíbeným místem svateb a dalších občanských obřadů.
Činnost:
Galerie uvádí výstavy evropského formátu v jedinečných prostorech obohacené 
o komentované prohlídky či výtvarné dílny pro děti i dospělé. Je rovněž významným stánkem hudby, který nabízí koncerty komorních těles i významných sólistů zejména klasické hudby, ať již v oblíbených cyklech Melodie pro každého, Jedenáctého na „Jedenáctce“, Šansony na tvrzi, či samostatnýchkoncertech. Provozuje rovněž Jazz Klub tvrz, nechybí ani pořady pro seniory, besedy a další akce. Festival vážné hudby Tóny Chodovské tvrze se koná každé léto na nádvoří Chodovské tvrze již od roku 2003. Je neodmyslitelně spjatý s postavou houslového virtuóza Jaroslava Svěceného, který je jeho hlavním dramaturgem. Program nezapomíná ani na děti, které mohou s rodiči přijít na pohádky. Konají se zde rovněž občanské obřady, jako jsou svatby, vítání občánků či oslavy nejrůznějších jubileí.
Kapacita sálu:
80 osob

KC Zahrada
Adresa: Malenická 1784, 148 00 Praha 11 - Chodov
Kontakty: tel. 271 910 246 / mob. 776 242 317 /
zahrada@kczahrada.cz / www.kczahrada.cz/
Činnost:
Programová koncepce míří na široké spektrum návštěvníků s důrazem na rodiny s dětmi
.
Nabízí rozmanité kurzy a dílny pro děti i dospělé (výtvarka, keramika, oděvní návrhářství, žonglování, jóga, tanec, zpěv, programování), přednášky a vzdělávací semináře.
Hlavními pilíři programu jsou koncerty (folkové, jazzové, alternativní), Kino klub Zahrada, divadlo pro dospělé, pohádky pro děti a komunitní akce na zahradě (grilování, hraní bez hranic, čarodějnice, den dětí aj.).

Budova nabízí rozmanité prostory k pronájmu. (koncertní sál, zasedací místnost, učebny, sportovní a taneční sály včetně zázemí)

Kapacita velkého sálu: 200 osob

Místní knihovna Chodov
Adresa: Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 11 – Chodov (nachází se v budově Domova pro seniory Chodov, od hlavního vchodu z ulice Donovalská je přístup do knihovny označen šipkami)
Kontakty: PhDr. Iva Jirovská, odpovědná za provoz knihovny / tel. (v otevíracích hodinách knihovny) 777 031 002 /
knihovna@kczahrada.czwww.mistniknihovnachodov.cz
Otevírací doba: po-čt 13.00 – 18.00, st 14.00 – 19.00
Činnost: Místní (veřejná, dříve lidová) knihovna Chodov je nejstarší knihovnou na území Jižního Města. Patří svým rozsahem mezi knihovny malé, poskytuje základní knihovnické služby pro děti a dospělé. Knihovna disponuje živým knižním fondem, příjemným interiérem s oddělením pro nejmenší čtenáře. Součástí programu jsou besedy a akce pro děti.

Depozitář muzea Prahy 11
Depozitář budoucího muzea Prahy 11 uchovává dary v minulosti věnované občany v podobě odložených dobových předmětů a kronikářem shromážděné doklady o vývoji správního území.
Soubory artefaktů byly Úřadem městské části umístěny v zabezpečeném uzavřeném prostoru.

Příspěvkové organizace Magistrátu hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Odbor Magistrátu hl. města Prahy
Ředitel: Mgr. Petr Jíša
Adresa: Archivní 6, 149 00 Praha 4
Kontakty: tel. 236 001 111
fax: 236 007 100
e-mail: ampsek@cityofprague.cz
internet: http://www.ahmp.cz/
Činnost : Archiv hl.m. Prahy patří k nejstarším odborným archivním institucím v ČR. Jeho posláním je shromažďovat a uchovávat historické dokumenty úřední i neúřední povahy, které podávají svědectví o minulosti hl.města Prahy od středověku až po současnost. V nové, moderní budově na Chodovci jsou vytvořeny optimální podmínky pro uchovávání archiválií za pomoci nejmodernější techniky a technologie. Kromě depozitářů zde můžeme najít restaurátorský ateliér, pracoviště pro zhotovování digitálních kopií, počítačový systém evidence dokumentů, atd. Veřejnosti je k dispozici studovna pro 24 osob a konferenční sál pro 60 návštěvníků.

Dům dětí a mládeže Jižní Město
Příspěvková organizace, zřizovatel Magistrát hl. města Prahy
Ředitel: Zbyněk Lála
Adresa sídla: Šalounova 2024, 149 00 Praha 4
Pobočka: Květnového vítězství 2126, 149 00 Praha 4
Kontakty: tel. 272 929 545, 272 917 077, 272 911 520 (Květnového vítězství 2126)
fax: 272 911 520
e-mail: sal@ddmjm.cz , kve@ddmjm.cz
internet: http://www.ddmjm.cz/
Činnost:DDM JM působí na Jižním Městě od roku 1983. Hlavní činností je vytvářet podmínky pro pravidelnou, příležitostnou i spontánní zájmovou činnost dětí a mládeže. Činnost zahrnuje provoz mnoha zájmových kroužků (sport, kultura, technika, společenské vědy), jednorázové akce o víkendech, organizaci táborů.

Knihovna Jírovcovo - pobočka Městské knihovny v Praze
Příspěvková organizace Magistrátu hl. města Prahy, organizačně patří pod Obvodní knihovnu pro Prahu 4,11,12
Vedoucí pobočky: Petr Kollár
Adresa: Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4
Kontakty: tel. 271 913 593
e-mail: jirovcovo@mlp.cz
internet: http://www.mlp.cz/
Činnost:Knihovna Jírovcovo je součástí automatizované knihovní sítě MKP. Knihovna Jírovcovo je moderní knihovnou pro dospělé a děti. Je určena kulturním, vzdělávacím a informačním potřebám obyvatel zejména Jižního Města II. Celý fond Městské knihovny je čtenářům k dispozici v elektronickém katalogu (http://katalog.mlp.cz).Knihovna

Opatov - pobočka Městské knihovny v Praze
Příspěvková organizace Magistrátu hl. města Prahy, organizačně patří pod Obvodní knihovnu pro Prahu 4,11,12
Vedoucí pobočky: Jana Vejrová
Adresa: Opatovská 1754, 149 00 Praha 4
Kontakty: tel. 272 918 759
e-mail : opatov@mlp.cz
internet: http://www.mlp.cz/
Činnost: Knihovna Opatov je největší pobočkou Městské knihovny v Praze (MKP). Knihovna Opatov je moderní knihovnou pro dospělé a děti. Je určena kulturním, vzdělávacím a informačním potřebám obyvatel Jižního Města. Knihovna Opatov je součástí automatizované sítě MKP. Artotéka nabízí grafické listy a reprodukce obrazů, z nichž většinu lze zapůjčit mimo knihovnu. Součástí artotéky je pravidelné pořádání výstav, besed a přednášek o výtvarném umění. Celý fond Městské knihovny je čtenářům k dispozici v elektronickém katalogu (http://katalog.mlp.cz).

Základní umělecká škola Jižní Město
Příspěvková organizace, zřizovatel Magistrát hl. města Prahy
Ředitel: Mgr. František Hlucháň
Adresa sídla: Křtinská 673, 149 00 Praha 4
Pobočka: Jana Růžičky 1179, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Kontakty: tel. 267 900 131, 271 070 231 (J. Růžičky)
fax: 267 900 134, 271 070 245 (J. Růžičky)
e-mail: zus.krtinska@volny.cz
internet: http://www.zus-krtinska.cz/
Činnost: ZUŠ poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium na středních uměleckých školách a konzervatořích i na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Obory: hudební, taneční, výtvarný, literárnědramatický. Nabídka kroužků: Aulodie, o.s. - soubory zobcových fléten, Pražská kantiléna - pěvecké sbory, B. J. Band - jazzový orchestr, Jižní Spojka - taneční orchestr, Hájíček - folklórní soubor a další.

Ostatní subjekty zabývající se aktivitami v oblasti kultury na Praze 11

Benjamin klub
Adresa: Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 11 - Háje
Tel: 272912124, 603468151, e-mail: benjaminklub@seznam.cz
Internet: http://benjaminklub.webnode.cz/
Činnost: vyplnění volného času rodin s dětmi, integrace - výtvarná dílna, cvičení, tanec, flétna.

Centrum Pilné včelky
Právní forma subjektu: živnostenské oprávnění
Sídlo: Pacajevova 30, 149 00 Praha 4
Kontakt: Martina Stříteská, tel: 775609982, e-mail: marta@pilnevcelky.cz
Internet: http://www.pilnevcelky.cz/
Činnost: mj. vzdělávací a kulturní programy pro děti a rodiče, pořádání letních příměstských táborů.

Český svaz bojovníků za svobodu, Obvodní výbor Praha 4
Právní forma subjektu: spolek
Sídlo: Táborská 500/30, 140 00 Praha 4
Kontakt: Jiří Pitín, Ing. Ludmila Hájková, tel: 272928140
Internet: http://www.zasvobodu.cz/
Činnost: mj. organizace poznávacích zájezdů pro žáky ZŠ na JM a pietních aktů.

Hornomlýnská o.p.s. - KC Filipovka
Právní forma subjektu: obecně prospěšná společnost
Sídlo: Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Roman Mucha, tel: 733553105, 733710401, e-mail: reditel@hornomlynska.cz, filipovka@hornomlynska.cz
Internet: http://www.centrumfilipovka.cz/
Činnost: provozování komunitního, integračního a volnočasového centra Filipovka

Jihoměstská sociální a.s.
Právní forma subjektu: akciová společnost
Adresa: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha
Činnost: v oblasti kultury pořádání kulturních a společenských akcí pro seniory, např. taneční odpoledne.

Jihoměstský pivovar, s.r.o.
Právní forma subjektu: společnost s ručením omezeným
Sídlo: Podjavorinské 1602/11, 149 00 Praha 4
Kontakt: , tel: 222 352 241, e-mail: info@jihomestskypivovar.cz , jihomestskypivovar@seznam.cz
Internet: http://www.jihomestskypivovar.cz/
Činnost: mj. pořádání společenských a kulturních akcí, koncerty.

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.
Právní forma subjektu: obecně prospěšná společnost
Adresa: Petýrkova 1953/24 , 148 00 Praha 4
Kontakt: Mgr. Tomáš Drábek, tel: 727821669, e-mail: drabek@kvp.cz  
Internet: http://www.kvp.cz/
Činnost: mj. kroužek arteterapie pro těžce tělesně postižené.

Kruh přátel regionální historie
Kontakt: PhDr. Jiří Bartoň, tel. 267 902 372 (jen dopol.), e-mail: bartonj@p11.mepnet.cz
Činnost: Přátelská setkávání zájemců o regionální dějiny při aktivitách kronikáře.

Multikino Galaxie - Cinema City
Právní forma subjektu: společnost s ručením omezeným
Adresa: Arkalycká 1/877, 149 00 Praha 4
Kontakt: Rezervace vstupenek - tel: 267900567, provozní kancelář - tel:: 267900533
e-mail: galaxie@cinemacity.cz
Internet: http://www.cinemacity.cz/
Činnost: provoz 9 kin s celkem 1728 místy, klimatizované sály, podzemní garáže v objektu, bezbariérový přístup.

JAKA, z.s.
Právní forma subjektu: spolek
Adresa: Sadová 8, 252 42 Zdiměřice - Jesenice u Prahy
Kontakt: Radek Zápotocký, tel: 603817104, e-mail: jaka@jaka.cz
Internet: http://www.jaka.cz/
Činnost: zaměření především na kulturní, zábavné, sportovní a vzdělávací akce a volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež. V letním období pořádání dětských táborů.

TyMyJán
Právní forma subjektu: spolek
Adresa: Křejpského 1501, 149 00 Praha 4
Kontakt: Daniela Jeníčková tel: 603712023, e-mail: info@tymyjan.cz  
Internet: http://www.tymyjan.cz/
Činnost: podpora Základní a střední školy waldorfské na JM, pořádání kulturních akcí (divadlo).

Polární svět
Kontakt: Jaroslav Klempíř, Alena Klempířová, tel: 602297335, 602322728, e-mail: klempirovi@seznam.cz
Internet: http://www.polarnisvet.cz/
Činnost: pořádání akcí a výstav s tématikou polárního světa, osvětová a přednášková činnost pro školy i širokou veřejnost (včetně odborné).

Proxima Sociale, o.p.s. - klub Jižní Pól
Právní forma subjektu: obecně prospěšná společnost
Adresa klubu: Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 4
Kontakt:  pracovníci klubu: Mgr. Eliška Suchánková, tel: 775637050 e-mail: office@proximasociale.cz , suchankova@proximasociale.cz
Internet: http://www.proximasociale.cz/
Činnost: nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež na JM, klub vytváří zázemí pro trávení volného času mladých lidí, personál tvoří sociální pracovníci. Součástí klubu je hudební zkušebna.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha - Chodov
Právní forma subjektu: církevní právnická osoba
Adresa: Na Sádce 18, 149 00 Praha 4
tel: 272934261, e-mail: fara.chodov@volny.cz
Internet: http://www.chodovska.farnost.cz/
Činnost: mj. pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost.

Komunitní centrum Matky Terezy
Organizační jednotka farnosti
Adresa: U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Karina Juráková, tel: 731625970, e-mail: info@kcmt.cz
Internet: http://www.kcmt.cz/
Činnost: koncerty, divadlo pro děti, přednášky, filmový klub, denní klub pro maminky s dětmi, hlídání dětí, dramatická a výtvarná dílna pro děti a mládež, dětský soubor Bobci, nízkoprahový sportovní a turistický klub, turistický oddíl Lumíci, taneční kurzy pro dospělé, anonymní alkoholici, setkání klubu Kajman (Klub autorů JM), klub křesťanských seniorů, bohoslužby

KSK Praha
Právní forma subjektu: spolek
Adresa: Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
Kontakt: Jaroslav Olšanský, tel: 603256411, e-mail: jaroslav.olsansky@intax.cz
Činnost: mj. pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež jako např. dramatická a výtvarná dílna či tradiční představení pro veřejnost - Bachovy pašije podle Jana.

Sdružení křesťanských seniorů
Právní forma subjektu: fyzická osoba
Adresa: Brandlova 1565/19, 149 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Karel Tomek, tel: 603254463, e-mail: k.tomek@upcmail.cz
Činnost: využití volného času obyvatel JM v důchodovém věku - organizování besed, návštěvy muzeí, galerií a historických památek, výlety.

YMCA Praha - Mateřské centrum Domeček
Právní forma subjektu: spolek
Adresa: U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
Kontakt: tel: 773993985, e-mail: mcdomecek@praha.ymca.cz  
Internet: http://www.mc-domecek.cz/
Činnost: otevřený klub pro rodiče s dětmi, maminky na mateřské dovolené. Činnost je založena na aktivní spolupráci všech zúčastněných, pravidelný program 5 dní v týdnu, organizování řady akcí.

YMCA Praha – klub Ymkárium
Právní forma subjektu: spolek
Adresa: Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 4
Kontakt: Bc. Jakub Kulhánek, tel: 737 629 149, e-mail: ymkarium@praha.ymca.cz, Internet: http://www.ymca.cz/
Činnost: 4 dny v týdnu nabízíme otevřený klub pro děti 6-15let a pro mladé lidi 15-26 let: volnočasové aktivity, doučování, sociální poradenství. Naše služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně.

Sbor CB Jižní Město
Církev bratrská
Adresa: Modletická 1391/4, 149 00 Praha 4
Kontakt: kazatel Robert Filip, tel: 605809950, e-mail: jizni.mesto@cb.cz
Internet: www.cb.cz/jizni.mesto
Činnost: volnočasové aktivity pro co nejširší spektrum obyvatel Prahy 11 - výuka angličtiny, kluby pro různé věkové kategorie, křesťanské aktivity.

Sbor ČCE Jižní Město
Českobratrská církev evangelická
Adresa: Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, 149 00 Praha 4
tel: 272659259, 739244681, e-mail: jizni-mesto@evangnet.cz
Internet: http://www.jizni-mesto.evangnet.cz/
Činnost: bohoslužby, Mateřské centrum Pramínek.

SKLOZAM - Michal Zahradník
Právní forma subjektu: OSVČ
Adresa: Švecova 398/12, 149 00 Praha 4
Kontakt: Michal Zahradník, tel: 608969213, e-mail: michal.zahradnik@atlas.cz
Internet: http://www.sklozam.cz/
Činnost: mj. pořádání řemeslných trhů na Praze 11.

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Praha 11
Právní forma subjektu: spolek
Adresa: Bohúňova 1338/9, 149 00 Praha 4
Kontakt: Alena Bartošková, Vladimíra Slámová, tel: 272914480, 212239381
Internet: http://www.svaztp.cz/
Činnost: v rámci dlouhodobého integračního programu zdravotně postižených občanů a seniorů pořádá tato organizace poznávací zájezdy, další zájmová činnost.

Zdeněk Hajný - Galerie Cesty ke světlu
Právní forma subjektu: fyzická osoba
Adresa: Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 4
Kontakt: Ema Hajná Krulíková, tel: 267911339, 272950557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
Internet: http://www.cestykesvetlu.cz/
Činnost: umělecký interiér Z. Hajného s obrazy a světelnými objekty z krystalů, čajovna. Organizace a realizace řady multimediálních uměleckých projektů s netradičními prvky, kulturní a výchovně vzdělávací činnost formou přednášek, besed, koncertů apod., humanitární činnost.

Zkušebny Praha a Music Club JIŽÁK
Právní forma subjektu: fyzická osoba
Adresa: Matúškova 831/1, 149 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Antonín Macháček tel: 608643054, e-mail: tonda@zkusebnypraha.cz
Internet: http://www.zkusebnypraha.cz/
Činnost: pronájem zkušeben, koncerty, akce pro děti

Vytvořeno 5.1.2006 15:20:36 - aktualizováno 20.4.2021 12:23:30 | přečteno 33659x | Charlie Root
load