Kultura

V současné době působí na území MČ Praha 11 několik stabilních kulturních středisek, která se významně podílejí na kulturní činnosti Jižního Města. Jsou to především střediska spravovaná společností Kulturní Jižní Město o.p.s. (dále jen KJM o.p.s.) – Chodovská tvrz a KC Zahrada, dále Komunitní centrum Matky Terezy  Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Františka z Assisi Praha - Chodov, příspěvková organizace MHMP Dům dětí a mládeže Jižní Město (DDM JM), příspěvková organizace MHMP Základní umělecká škola Jižní Město (ZUŠ JM) a knihovny (pobočky příspěvkové organizace MHMP Městské knihovny v Praze Opatov a Jírovcovo náměstí a Místní veřejná knihovna Chodov při KJM o.p.s.). Vedle těchto institucí působí v oblasti kultury na Jižním Městě také řada menších místních organizací a v neposlední řadě zájmové kroužky při mateřských a základních školách MČ Praha 11. 
Spolupráce s KJM o.p.s. probíhá na velmi dobré úrovni, MČ Praha 11 spoluorganizovala s touto o.p.s. řadu významných tradičních (Dny Prahy 11, festival Tóny Chodovské tvrze, Ples JM, vánoční program) kulturních a společenských akcí.
MČ Praha 11 dále organizuje pravidelné měsíční výstavy v Ocelíkově ulici, tradiční Vánoční Zvonohru u Komunitního centra Matky Terezy, Farmářské trhy, literární soutěž a nově velmi úspěšné projekce letního kina.
MČ Praha 11 rovněž věnuje značnou pozornost podpoře aktivit organizací v oblasti kultury dotační politikou.


 

load