Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Parkovací domy

Studie parkovacích domů na území městské části Praha 11. 

Parkovací dům Gregorova

Dne 05.12.2019 přijalo Zastupitelstvo MČ Praha 11 (ZMČ) ikona souboruusnesení č. 0007/11/Z/2019, ve kterém doporučilo zpracovat studii garážového domu v ul. Gregorova jako podklad pro pořizování změny Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy (ÚPn) Parkoviště Gregorova. Z podnětu MČ Praha 11 probíhá u Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje, změna ÚPn pro potřeby výstavby tohoto záměru č. Z 3425/24.

Na základě usnesení ZMČ Praha 11 byla zpracována objemová studie parkovacího domu na stávajícím parkovišti při ulici Gregorova. Studii zajistil odbor územního rozvoje. Studii zpracovala spol. archibase s.r.o. v dubnu 2021. Studie řeší parkování pro rezidenty a další spojené a doplňkové funkce. Objekt je rozdělen do 4 parkovacích půlpater. Parkoviště je navrženo také na nižší polovině půdorysu střechy. Na druhé, vyšší polovině při komunikaci Gregorova je zamýšlena obytná střecha. Je zde navrženo hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, venkovní posilovna, kavárna se zahrádkou a další veřejně přístupné prostory. Na střeše se bude také nacházet větší množství zeleně. V parkovacím domě se celkem nachází 357 parkovacích stání pro osobní automobily, 34 parkovacích stání pro dobíjení elektromobilů, 12 parkovacích stání pro OZP, 20 parkovacích stání (nebo 40 při odkládání kol ve dvou úrovních) pro kola, 78 parkovacích stání na parkovišti po realizaci parkovacího domu. Celkem se tedy jedná o 481 parkovacích stání na parkovišti a v parkovacím domě.

Ke stažení:

ikona souboruParkovací dům Gregorova - objemová studie


Parkovací dům Šalounova

V dubnu 2021 byla městské části Praha 11 odevzdána objemová studie "Parkovací dům Šalounova". Studii zajistil odbor územního rozvoje. Studii zpracovala spol. Len+k architekti s. r. o. Parkovací dům je navržen při ulicích Opatovská a Šalounova na ploše stávajícího parkoviště. Studie primárně řeší navýšení parkovací kapacity v lokalitě. Její součástí je i návrh restaurace rychlého občerstvení a návrh majetkového vypořádání pozemků místa obou staveb. Objekt parkovacího domu bude funkčně i vizuálně propojen s restaurací rychlého občerstvení. Součástí restaurace bude i venkovní pobytový prostor pro hosty a dostatečný počet parkovacích stání. Restaurace rychlého občerstvení může mít i tzv. drive thru. Střecha objektu je navržena jako zelená pobytová s možným občanských vyžitím (např. pétanque, lavičky apod.). Studie je zpracována ve dvou variantách. Počet parkovacích stání se liší podle varianty - varianta A navrhuje 383 stání, varianta B navrhuje 388 stání. 

V souvislosti s výstavbou parkovacího domu iniciovala MČ Praha 11 změnu Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. Z3452. Změna spočívá v rozdělení stávající plochy s rozdílným způsobem využití SV-D (všeobecně smíšené s kódem míry využití plochy D) na dvě plochy SV s hranicí uprostřed komunikace Křejpského. V ploše, kde je umístěn supermarket BILLA, zůstane stávající kód míry využití plochy D a v nově oddělené ploše SV dojde k navýšení kódu míry využití plochy na E.

Ke stažení:Parkovací dům Ledvinova 

V dubnu 2021 byla městské části Praha 11 odevzdána studie proveditelnosti "Parkovací dům Ledvinova". Studii zajistil odbor správy majetku. Studii zpracovala spol. LOXIA a. s. Parkovací dům je navržen při ulicích Ledvinova, Mírového hnutí a Türkova na ploše stávajícího parkoviště. Studie primárně řeší navýšení parkovací kapacity v lokalitě. Objekt parkovacího domu je navržen s vnitřním atriem a zelenou střechou. Celková kapacita je 403 parkovacích stání.

V souvislosti s výstavbou parkovacího domu iniciovala MČ Praha 11 změnu Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. Z3450. Změna spočívá ve změně stávající plochy s rozdílným způsobem využití OB-C (čistě obytné s kódem míry využití plochy C) na plochu OB bez kódu míry využití, aby bylo možné plochu spojit s okolní plochou OB a v místě zvýšit parkovací kapacitu pro rezidenty.Ke stažení: 

Zvýšení kapacity vybraných parkovišť ve svěřené správě MČ Praha 11 - Studie proveditelnosti

Záměrem investora je výhledové zvýšení kapacity dotčených parkovišť, dle zadávacích podmínek je proto v rámci předkládané studie prověřeno několik variant dvou- a pětipodlažních variant nadzemních parkovacích domů, umístěných na dotčených parkovištích. Součástí předkládané studie je jednak celkový koncepční návrh technického řešení parkovacích domů, jednak vyhodnocení poptávky a ekonomické návratnosti investice.

Ke stažení:

23.4.2021 10:26:37 - aktualizováno 6.5.2021 8:47:47 | přečteno 1953x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Komise pro média a informace RMČ Praha 11
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Boris Jirků: Z cest
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Morana a Májíček – divadlo KAKÁ
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Country bál Knokaut
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sobotní výtvarná dílna
Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Bytová komise RMČ Praha 11
Komise pro kulturu a spolky RMČ Praha 11
Sportovní komise RMČ Praha 11
Vzpomínka na Oldřicha Nového
Kino klub Zahrada – Šťastně až na věky
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Drum Circle s Petrem Šušorem
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Čarovná květina – Divadlo Kůzle
Michal Foltýn / Mio Sakamoto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Melodie pro každého
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Děti Nagana
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Šansony na tvrzi
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Velryba
Kristina Barta Quartet
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sportovní komise RMČ Praha 11
Velikáni swingu aneb od Gershwina po Glenn Millera
Kino klub Zahrada – Julie, co by bylo kdyby…
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11
Kocour v botách – Toymachine
Lidé jako olivy: Cyril Höschl
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná prohlídka výstavy autorem Boris Jirků: Z cest
Setkání k rekonstrukci náměstíčka ve vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. Blankytu)
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná vycházka pro seniory: PRAŽSKÁ HANSPAULKA - legendární vilová čtvrť, kde žili Lída Baarová i Vlasta Burian
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load