Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Parkovací domy

Studie parkovacích domů na území městské části Praha 11. 

Parkovací dům Gregorova

Dne 05.12.2019 přijalo Zastupitelstvo MČ Praha 11 (ZMČ) ikona souboruusnesení č. 0007/11/Z/2019, ve kterém doporučilo zpracovat studii garážového domu v ul. Gregorova jako podklad pro pořizování změny Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy (ÚPn) Parkoviště Gregorova. Z podnětu MČ Praha 11 probíhá u Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje, změna ÚPn pro potřeby výstavby tohoto záměru č. Z 3425/24.

Na základě usnesení ZMČ Praha 11 byla zpracována objemová studie parkovacího domu na stávajícím parkovišti při ulici Gregorova. Studii zajistil odbor územního rozvoje. Studii zpracovala spol. archibase s.r.o. v dubnu 2021. Studie řeší parkování pro rezidenty a další spojené a doplňkové funkce. Objekt je rozdělen do 4 parkovacích půlpater. Parkoviště je navrženo také na nižší polovině půdorysu střechy. Na druhé, vyšší polovině při komunikaci Gregorova je zamýšlena obytná střecha. Je zde navrženo hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, venkovní posilovna, kavárna se zahrádkou a další veřejně přístupné prostory. Na střeše se bude také nacházet větší množství zeleně. V parkovacím domě se celkem nachází 357 parkovacích stání pro osobní automobily, 34 parkovacích stání pro dobíjení elektromobilů, 12 parkovacích stání pro OZP, 20 parkovacích stání (nebo 40 při odkládání kol ve dvou úrovních) pro kola, 78 parkovacích stání na parkovišti po realizaci parkovacího domu. Celkem se tedy jedná o 481 parkovacích stání na parkovišti a v parkovacím domě.

Ke stažení:

ikona souboruParkovací dům Gregorova - objemová studie


Parkovací dům Šalounova

V dubnu 2021 byla městské části Praha 11 odevzdána objemová studie "Parkovací dům Šalounova". Studii zajistil odbor územního rozvoje. Studii zpracovala spol. Len+k architekti s. r. o. Parkovací dům je navržen při ulicích Opatovská a Šalounova na ploše stávajícího parkoviště. Studie primárně řeší navýšení parkovací kapacity v lokalitě. Její součástí je i návrh restaurace rychlého občerstvení a návrh majetkového vypořádání pozemků místa obou staveb. Objekt parkovacího domu bude funkčně i vizuálně propojen s restaurací rychlého občerstvení. Součástí restaurace bude i venkovní pobytový prostor pro hosty a dostatečný počet parkovacích stání. Restaurace rychlého občerstvení může mít i tzv. drive thru. Střecha objektu je navržena jako zelená pobytová s možným občanských vyžitím (např. pétanque, lavičky apod.). Studie je zpracována ve dvou variantách. Počet parkovacích stání se liší podle varianty - varianta A navrhuje 383 stání, varianta B navrhuje 388 stání. 

V souvislosti s výstavbou parkovacího domu iniciovala MČ Praha 11 změnu Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. Z3452. Změna spočívá v rozdělení stávající plochy s rozdílným způsobem využití SV-D (všeobecně smíšené s kódem míry využití plochy D) na dvě plochy SV s hranicí uprostřed komunikace Křejpského. V ploše, kde je umístěn supermarket BILLA, zůstane stávající kód míry využití plochy D a v nově oddělené ploše SV dojde k navýšení kódu míry využití plochy na E.

Ke stažení:Parkovací dům Ledvinova 

V dubnu 2021 byla městské části Praha 11 odevzdána studie proveditelnosti "Parkovací dům Ledvinova". Studii zajistil odbor správy majetku. Studii zpracovala spol. LOXIA a. s. Parkovací dům je navržen při ulicích Ledvinova, Mírového hnutí a Türkova na ploše stávajícího parkoviště. Studie primárně řeší navýšení parkovací kapacity v lokalitě. Objekt parkovacího domu je navržen s vnitřním atriem a zelenou střechou. Celková kapacita je 403 parkovacích stání.

V souvislosti s výstavbou parkovacího domu iniciovala MČ Praha 11 změnu Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. Z3450. Změna spočívá ve změně stávající plochy s rozdílným způsobem využití OB-C (čistě obytné s kódem míry využití plochy C) na plochu OB bez kódu míry využití, aby bylo možné plochu spojit s okolní plochou OB a v místě zvýšit parkovací kapacitu pro rezidenty.Ke stažení: 
23.4.2021 10:26:37 - aktualizováno 6.5.2021 8:47:47 | přečteno 1332x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Bytová komise
Kino klub Zahrada – Až zařve lev – Jihoměstská premiéra
Pocta Boženě Němcové
Drum Circle s Petrem Šušorem
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Melodie pro každého
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Street Festival Battle Breaking & All Style 2022
Pohadlo aneb Pohádkové kukadlo – Fridolín se hledá
Jedenáctky: Anna Kolingerová trio
Pocta Boženě Němcové
Nedělní pohádka pro děti: Patálie pana Paka
Pocta Boženě Němcové
Kino klub Zahrada – Mimořádná událost
Pocta Boženě Němcové
Komise pro kulturu a spolky
Kytary na Chodovské tvrzi
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Luca Ciarla Solorkestra (Itálie)
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Grilování bez hranic VIII.
Divadlo Na Jezerce: Manželské vraždění 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
RIDE FOR SKATEPARK
Divadlo Na Jezerce: Takový žertík
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Kino klub Zahrada – Známí neznámí
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Sociální a zdravotní komise
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Brigita & Štěpán
Brigita & Štěpán
Country večer s kapelou Knokaut
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Charleyova teta
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Taneční soutěž v ParaDance
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load