Řešení dopravy v klidu

Pro řešení dopravy v klidu byla v roce 2007 pořízena studie zhodnocující stav parkování, která dále navrhla nová opatření. Poslední aktualizace studie proběhla v roce 2021. Zde naleznete informace o koncepci řešení dopravy v klidu, o pilotním projektu obytných zón na Jižním Městě II, o projektu zón placeného stání a další.


load