Ul. Opatovská, Bajkonurská – oprava lávky u metra ev. č. Pha – 553 – 2. Etapa

Vážení občané,

Odbor dopravy, Oddělení silniční správní úřad ÚMČ Praha 11, jako silniční správní úřad (dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11, příslušný podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, informuje o pokračování opravy lávky u metra Háje ev. č. 553, v rámci akce „ul. Opatovská, Bajkonurská – oprava lávky u metra ev. č. Pha – 553 – 2. Etapa“, včetně zařízení staveniště a přesunu zastávky MHD. Stavební práce probíhají  souběžně od 01.06.2023 časově od 06:01 hod. do 31.07.2023 časově do 21:59 hod. (2. Etapa), včetně přesunu zastávky MHD, z toho: 

  • částečná uzavírka části místní komunikace I. třídy ul. Opatovská, Praha 4, místní komunikace III. třídy ul. Bajkonurská, Praha 4, pěší komunikace – lávka ev. č. 553, a pěší komunikace – chodník, úplná uzavírka NN 4470 (v blízkosti ul. Bajkonurská, Praha 4), části pěší komunikace – chodník, a pěší komunikace – lávka ev. č. 553 (před č. p. 736/4), souběžně od 01.06.2023 časově od 06:01 hod. do 31.07.2023 časově do 21:59 hod. (2. Etapa) včetně přesunu zastávky MHD, viz přiložená situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.


Investor:

MČ Praha 11, IČO 00231126, se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4


Zhotovitel:

EDIKT a. s., IČO 25172328, se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice


Vytvořeno 26.5.2023 11:10:28 | přečteno 233x | Ing. Martin Janda
load