Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Demolice komína u bytového domu Křejpského, č. p. 1531/6

Vážení občané,

Odbor dopravy, Oddělení silniční správní úřad, ÚMČ Praha 11, jako silniční správní úřad (dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11, příslušný podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, informuje o plánované demolici komína, u panelového domu 1531/6, a to následovně:

Doba trvání úplné uzavírky  části  místní komunikace III. třídy NN 1587 (v blízkosti ul. Křejpského, Praha 4), veřejně přístupné účelové komunikace NN 1587 (u č. p. 1531/6), a pěší komunikace - chodník, je stanovena v termínu souběžně od 18.07.2022 do 31.08.2022, a ve čtyřech fázích:

  1. fáze: od 18.07.2022 časově od 08:00 hodin do 19.07.2022 časově do 20:00 hodin:

  •   osazení přenosného svislého dopravního značení B 28  Zákaz zastavení + E 8b + E 8c + E 13 s textem: „datum, čas platnosti“, vyparkování plochy staveniště, příprava    pro  příjezd jeřábu a zařízení staveniště,

  2. fáze: od 25.07.2022 časově od 08:00 hodin do 25.07.2022 časově do 20:00 hodin:

  • úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy NN 1587 (v blízkosti ul. Křejpského), veřejně přístupná účelová komunikace NN 1587 (u č. p. 1531/6), vyparkování části místní komunikace ul. Křejpského, Praha 4, a pěší komunikace – chodník, příjezd autojeřábu na místo stavby (autojeřáb Liebherr LTM-4100-4.2), po nájezdu autojeřábu B 28 budou odstraněny z tělesa pozemní komunikace, oplocení zařízení staveniště, včetně obchozí trasy, příjezdová trasa pro vozidla stavby bude z místní komunikace I. třídy ul. Opatovská, Praha 4,

  3. fáze: od 18.07.2022 do 31.08.2022:

  • úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy NN 1587 (v blízkosti ul. Křejpského), při veřejně přístupné účelové komunikaci NN 1587 (u č. p. 1531/6), a pěší komunikace – chodník, zařízení staveniště - bourací práce, demolice komínu v místě zařízení staveniště, včetně obchozí trasy, finální úpravy, odstranění zařízení staveniště, uvedení do původního stavu, při výjezdu a vjezdu vozidel do prostoru staveniště musí být zhotovitelem zajištěn dozor proškolené a poučené osoby pro zajištění bezpečnosti provozu a pěších na navazujících pozemních komunikacích,

  4. fáze: od 25.08.2022 časově od 08:00 hodin do 25.08.2022 časově do 20:00 hodin:

  • úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy NN 1587 (v blízkosti ul. Křejpského), při veřejně přístupné účelové komunikaci NN 1587 (u č. p. 1531/6), a pěší komunikace – chodník, vyparkování části místní komunikace ul. Křejpského, Praha 4, odjezd autojeřábu z místa stavby


Investor: 
Městská část Praha 11, zastoupená Odborem správy majetku, se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Zhotovitel:
Vladař a synové s. r. o., IČO 24796531, se sídlem Šenovská 705/45, 182 00 Praha 8


30.6.2022 14:36:15 | přečteno 371x | Ing. Martin Janda

Kalendář akcí >

Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Srdce na dlani
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Tři tygři ve filmu: Jackpot
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Vem si mě
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Kdyby radši hořelo
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load