Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Bezpečnost

 
 

Terénní šetření průjezdnosti požární techniky

Na konci října se uskutečnilo terénní šetření spojené se zkouškou průjezdnosti požární techniky, a to včetně kontroly nástupních ploch pro požární techniku v oblasti ulic Modletická, Ke Kateřinkám a Tererova. 
Úřad městské části Praha 11 se problematikou průjezdnosti IZS zabývá dlouhodobě, o čemž svědčí i řada příspěvků, článků na webu či Facebooku městské části, počtu jednání s hasiči či místních šetření a testů průjezdnosti přímo v ulicích Jižního Města,“ doplnil vedoucí oddělení krizového řízení Mgr. Pavel Krčílek.

Místního šetření se tradičně zúčastnili zástupci Odboru dopravy Úřadu MČ Praha 11, Oddělení krizového řízení a Hasičského záchranného sboru hl. m. Praha, konkrétně zástupce projektu „3 metry k životu“ a výjezdových hasičů s výškovou technikou ze stanice Chodov, do jejichž hasebního obvodu daná lokalita spadá. Cílem setkání bylo, obdobně jako v případě ostatních rizikových lokalit, identifikovat přímo v daném místě nejvíce kritické úseky a navrhnout změny, které usnadní zásah nejen hasičům, ale též ostatním složkám IZS. Vzhledem ke zhoršující se situaci s parkováním vozidel na Praze 11, zejména v okolí lokality bytových domů Modletická, Ke škole, Ke Kateřinkám, Tererova či Bohuňova, řidiči v některých případech odstavují své vozy i na pojezdové chodníky přímo před vchody do těchto bytových domů, čímž je velmi omezen nebo úplně znemožněn příjezd pro požární techniku do zmiňované lokality.

Zástupce projektu „3 metry k životu“ cituje k výše uvedenému vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., kde je v §30 odst. 1 uvedena povinnost „při užívání stavby musí být zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.“ Uvedená sídlištní lokalita byla stavěna po roce 1976, v době platnosti normy ČSN 73 0802 Požární bezpečnost nevýrobních objektů, ve které jsou uvedeny požadavky na přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku.

Dalším problémem přístupu k bytovým domům je taktéž vzrostlá zeleň či špatně umístěný městský mobiliář, díky kterým se výšková technika rovněž nemůže dostat k domu tak, jak by bylo potřebné - 4 až 8 metrů od pláště budovy.

Z výše popsaných důvodů dochází v současnosti k výraznému snížení úrovně požární ochrany pro bytové domy nejen ve výše popsané lokalitě. Proto je nutné vyznačit pro provedení účinného protipožárního zásahu nástupní plochy pro požární techniku, které následné slouží především k ustavení výškové požární techniky, která je používaná k evakuaci osob a vedení požárního zásahu po vnější straně plášti budovy.

„Každý řidič by si měl i přes veškeré problémy s parkováním, s kterými se dennodenně potýkáme, uvědomit, kde a jak parkuje a taktéž myslet na fakt, že 3 metry k životu jsou pouze minimální vzdáleností nutnou pro průjezd a nezapomínat na nutné přistavení požární techniky co nejblíže k plášti domu. Jedině tak nebude docházet k časovému prodlení při zásahu, které může mít ve svém důsledku, fatální následky,“ upřesnil vedoucí oddělení krizového řízení Mgr. Pavel Krčílek .

Z prohlídky dané lokality byly navrženy potřebné úpravy, které budou dále rozpracovány Odborem dopravy, dále budou před jejich realizací ještě detailně diskutovány všemi zúčastněnými aktéry.

Uvedenými opatřeními dojde k dlouhodobému zajištění bezproblémového a zejména včasného příjezdu požárních jednotek k jednotlivým výškovým domům pro provedení efektivního protipožárního zásahu. 

Spolupráce s kolegy z projektu „3 metry k životu“ – Když jde o život, přeparkovat nestihnete, je již v tomto ohledu dlouhodobá a je pevně provázána i s naším vlastním projektem Každý centimetr se počítá.
Závěrem lze doplnit též slova kolegů z oddělení krizového řízení, že součástí společných aktivit je mimo jiné i nedávné snímkování hasičské techniky pomocí dronů za pomoci kolegů z fakulty dopravní ČVUT či další obdobné preventivní aktivity jako bylo i nedávné umístění balisetů do zálivů v ulici Petýrkova.

když jde o život

Modletická

Modltická (1)

 

Modltická (2)

 

Modltická (6)

 

Modltická (7)

 

Modltická (3)

 

Modltická (4)

 

Modltická (5)

 
 
4.11.2021 15:24:00 | přečteno 442x | Bc. Petra Víznerová

Kalendář akcí >

Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Galavečer smyčců, strun a slova – Jaroslav Svěcený
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Legenda světové opery – Gabriela Beňačková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Pěvissimo II. – Dagmar Pecková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: INTIMITY – Štefan Margita :  Šansony v doprovodu klavíru a violoncella 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: TRIPlay (18.00), Petra Brabencová Quartet (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Barbora Tellinger John Fresk trio (JAR/USA/CZ) (18.00), Varhan´s Groovy Jamm (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Paul Batto & Robert Christian (18.00), Charlie Slavík Revue + Steve Walsh (20.00)
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load