Parkujte ohleduplně, můžete tak zachránit lidský život

Nedávný požár v městské části Praha – Újezd opět ukázal, jak důležité je zajistit v ulicích průjezdnost pro složky Integrovaného záchranného systému (IZS). V takových situacích totiž záleží na vteřinách – a špatně zaparkované auto, které hasičům či záchranné službě průjezd zkomplikuje, může znamenat zmařený lidský život.Městská část Praha 11 se problematice průjezdnosti složek IZS místními ulicemi věnuje dlouhodobě, a to včetně pravidelných testů průjezdnosti nebo koordinačních schůzek vedení městské části s hasiči a strážníky Městské policie.

Naše městská část se také jako jedna z mála ihned připojila k projektu 3 metry k životu. „V rámci snahy o zvýšení povědomí veřejnosti o této problematice se nám během velmi krátké doby podařilo zrealizovat řadu unikátních akcí. Pravidelně provádíme snímkování hasičské techniky dronem, snímkování vlečných křivek i cvičné průjezdy vozidel IZS jihoměstskými komunikacemi. Jak s profesionálními, tak dobrovolnými hasiči na projektu intenzivně spolupracujeme, u každého problémového úseku je tak v co nejkratší možné době přijato vhodné opatření k zajištění hladkého průjezdu. Samotná opatření však nestačí, nezbytné je jejich dodržování ze strany řidičů, dodal Ing. Petr Jirava (ANO), radní MČ Praha 11 pro bezpečnost.

Když půjde o život, přeparkovat nestihnete

Žluté čáry a nástupní plochy pro hasičkou techniku opravdu nejsou pouze pro ozdobu, proto je, prosím, respektujte: v okamžiku, kdy bude potřeba efektivně řešit mimořádnou událost, už přeparkovat nestihnete. Obdobně prosíme nezodpovědné řidiče, kteří mají ve zvyku parkovat před hasičskou zbrojnicí dobrovolných hasičů, aby své chování přehodnotili. V případě požáru či jiné mimořádné události hraje každé zpoždění zásadní roli a může vést k lidské tragédii.

Na druhé straně je potřeba přiznat, že situace není snadná ani pro řidiče, kteří na Jižním Městě stále zápasí s nedostatkem parkovacích míst. Při koncipování sídlištní zástavby se bohužel nepočítalo s 2-3 automobily na rodinu, parkováním firemních dodávek do 3,5 tuny a dalšími překážkami, a tak je nyní deficit parkovacích míst nepříjemnou realitou. Přestože se městská část snaží ve spolupráci s hasiči hledat pro zajištění průjezdnosti vždy to nejefektivnější řešení a do stávající zástavby zasahovat co nejméně, u každého dopravního opatření je nutné počítat i s případným vyparkováním několika míst.

Zmíněné „3 metry k životu“ jsou totiž pouze minimální vzdáleností nutnou k projetí. Kvůli výškové technice, která se při zásahu musí dostat co nejblíž k obytnému domu, je potřeba brát v úvahu vlečné křivky, kdy se ze 3 metrů následně stává metrů 10 až 15.

Každý centimetr se tedy počítá a je jen na Vás, zda se rozhodnete myslet při parkování na ostatní. Buďte, prosím, ohleduplní - jsme v tom společně. 


Vytvořeno 3.11.2021 11:48:19 | přečteno 645x | Bc. Petra Víznerová
load