Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Prevence

 
 

Prevence a první pomoc pro horké letní dny

Horké okolní teploty a vysoká vlhkost vzduchu, nadměrné ozáření sluncem či nedostatečná hydratace jsou v létě příčinou mnoha zdravotních potíží. Mohou způsobit poruchu vnitřní termoregulace a přehřátí organismu, které má různé podoby od mdlob a křečí z horka přes úžeh a úpal až po tepelné vyčerpání a šok z přehřátí. Proto je užitečné věnovat pozornost prevenci a těmto nebezpečným následkům předcházet, což platí zvlášť pro citlivější osoby.

Dbejte na dostatečný příjem tekutin minimálně v objemu 3 litry za den. Vhodná je především čistá voda, minerálky nebo chlazené slabé čaje. Tekutiny by neměly být ledové ani příliš sladké, protože to může vyvolávat křeče.

Omezte příjem alkoholu, kávy a nápojů s kofeinem, které organismus dehydratují. Vyhněte se také velmi sytým jídlům, jejichž trávení organismus nadměrně zatěžuje. Naopak zařaďte do jídelníčku zvýšené množství ovoce, salátů a studených polévek.

Noste vhodné oblečení, ideálně z lehkých materiálů, volné a ve světlých barvách, protože pomáhá bránit přehřátí organismu.

Pokud možno nepobývejte na přímém slunci, při pobytu venku používejte klobouk, sluneční brýle, ochranné krémy a další prostředky na ochranu proti slunci.

Při pobytu v místnosti dbejte na správné nastavení klimatizace, která by měla být nastavena maximálně o 5 až 7 stupňů níže, než je venkovní teplota. K ochlazení je někdy lepší využít menší větrák nebo klasický vějíř.

Odpojte nepotřebné elektrospotřebiče, které zvyšují teplotu v místnosti, a zatáhněte závěsy či žaluzie, abyste zamezili přímému přístupu slunce. Větrejte pouze brzy ráno nebo pozdě večer.

Tepelnou rovnováhu organismu lze během tropických dní podpořit několikrát denně vlažnou sprchou.

Nepřeceňujte své schopnosti, přizpůsobte svůj denní režim náročnějším podmínkám, zařazujte do své činnosti častější přestávky a snažte se vyhnout vyčerpání organismu. Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy, vyvarujte se většiny namáhavých aktivit.

Pokud u sebe nebo u svých blízkých rozpoznáte příznaky přehřátí organismu, využijte postup pro poskytnutí první pomoci a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc či přivolejte rychlou záchrannou službu na lince 155.

PŘÍZNAKY PŘEHŘÁTÍ ORGANISMU

Mdloby z horka – jsou způsobeny kombinací vysoké teploty prostředí a delšího stání. Tělo kvůli pocení ztrácí tekutiny a mozek se hůře prokrvuje, proto se projevují příznaky v podobě nevolnosti, malátnosti, závratí až mdlob. Prevencí je dostatek tekutin, průběžné ochlazování, pobyt mimo přímé slunce a přecházení z místa na místo, aby se zamezilo dlouhému stání.

Úžeh – je zaviněn nadměrným vystavením přímému slunečnímu záření bez pokrývky hlavy, což způsobuje podráždění mozku a mozkových blan, dokonce i otoky mozku. Mezi příznaky patří bolesti hlavy, závratě, slabost a nevolnost se zvracením. Při delším pobytu na slunci se často přidává také úpal. Ochranou je hlavně pobyt ve stínu, pokrývka hlavy a přísun tekutin.

– jde o reakci organismu vyvolanou nadměrným působením horka, selháním vnitřní termoregulace a přehřátím organismu. Příznaky jsou podobné jako u úžehu, doprovázené vysokou horečkou nad 40 °C, stav se může rychle zhoršit do bezvědomí s křečemi a šokovými stavy. Proto je vždy nezbytné poskytnout první pomoc a zajistit odborné lékařské ošetření.

Tepelné vyčerpání – většinou jde o následek úpalu spojeného se ztrátou tekutin, která vede k dehydrataci. Kromě bolestí hlavy, nevolnosti, závratí a horečky se projevují také poruchy jednání, zmatenost a poruchy vědomí až bezvědomí. Při zvýšení teploty na více než 41 °C může dojít k poškození buněk v mozku a dalších orgánech, proto je klíčová rychlá pomoc!

Křeče z přehřátí – projevují se při přehřátí organismu nebo těžké fyzické námaze v horku v kombinaci se zvýšenou ztrátou tekutin a iontů, obvykle vyvolanou nadměrným pocením. Pokud nedojde k jejich doplnění a přísunu tekutin, mohou se začít projevovat bolestivé křeče a záškuby svalů. Pomůže postupné doplnění tekutin a iontů, je vhodné zajistit převoz k lékaři.

Šok z přehřátí – obvykle vzniká kvůli přehřátí organismu a masivní ztrátě tekutin a minerálů. Jedná se o formu hypovolemického šoku, která je provázena zvýšenou teplotou, zrychleným pulsem a dalšími příznaky šoku. Postiženého je doporučeno uložit do protišokové polohy, ochlazovat ho a zajistit převoz do nemocnice, protože je nutné odborné lékařské ošetření.

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

U všech typů přehřátí organismu postiženého okamžitě přemístěte do stínu nebo do chladné a dobře větrané místnosti.

Uvolněte mu oděv, aby mohl lépe dýchat, a uložte ho do pozice s podloženými nebo zvednutými dolními končetinami. Při úžehu mu spíše podložte hlavu.

Pokud to lze, začněte postiženého ochlazovat pomocí ventilátoru, studených obkladů na čele a spáncích, vlažné sprchy nebo koupele. Především se snažte ochladit hlavu.

Pokuste se postiženému opatrně doplnit tekutiny, je doporučena například osolená voda (1 lžička na 1 litr), mírně oslazený čas s citronem nebo iontové nápoje. Tekutinu je vhodné podávat pouze po menších doušcích a s krátkým časovým odstupem.

Postiženému rozhodně nepodávejte žádné léky ani alkohol.

Pokud postižený trpí křečemi, odstraňte z okolí předměty, o které by se mohl poranit, a zajistěte odbornou pomoc. Prospět může jemná masáž postiženého svalstva.

Při vysoké horečce využijte postupy na snížení tělesné teploty, například zabalení do mokrého prostěradla či studenou koupel, a volejte zdravotnickou záchrannou službu.

Při poruše vědomí uložte postiženého do zotavovací polohy na boku, uvolněte mu dýchací cesty a zkontrolujte dechovou a srdeční činnost. Co nejrychleji zavolejte na linku 155 a vyčkejte příjezdu přivolaných záchranářů.

V případě selhávání životních funkcí začněte s nepřímou srdeční masáží a umělým dýcháním.

Vždy myslete na to, že poskytnutí první pomoci může zachránit lidský život.


13.8.2020 10:54:49 | přečteno 1025x | Bc. Petra Víznerová

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Komise pro média a informace RMČ Praha 11
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Boris Jirků: Z cest
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Morana a Májíček – divadlo KAKÁ
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Country bál Knokaut
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sobotní výtvarná dílna
Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro kulturu a spolky RMČ Praha 11
Sportovní komise RMČ Praha 11
Bytová komise RMČ Praha 11
Vzpomínka na Oldřicha Nového
Kino klub Zahrada – Šťastně až na věky
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Drum Circle s Petrem Šušorem
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Čarovná květina – Divadlo Kůzle
Michal Foltýn / Mio Sakamoto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Melodie pro každého
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Děti Nagana
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Šansony na tvrzi
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Velryba
Kristina Barta Quartet
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sportovní komise RMČ Praha 11
Velikáni swingu aneb od Gershwina po Glenn Millera
Kino klub Zahrada – Julie, co by bylo kdyby…
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11
Kocour v botách – Toymachine
Lidé jako olivy: Cyril Höschl
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná prohlídka výstavy autorem Boris Jirků: Z cest
Setkání k rekonstrukci náměstíčka ve vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. Blankytu)
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná vycházka pro seniory: PRAŽSKÁ HANSPAULKA - legendární vilová čtvrť, kde žili Lída Baarová i Vlasta Burian
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load