Kdy volat dříve včelaře, než hasiče?

NEBOJTE SE VČELÍCH ROJŮ

Není neobvyklé potkat se i v Praze se včelím rojem. Pokud se Vám usadí včelí roj poblíž obydlí, neztrácejte hlavu a nezačněte panikařit. Volání hasičů, kteří by přijeli zlikvidovat roj ohrožující zdraví lidí, ponechte prosím jako poslední možnost. Většinou postačí ponechat roj v klidu a on se sám nejpozději do dvou dnů přemístí někam jinam. Využijte zatím možnost pozorovat tento úžasný přírodní jev - přirozené rozmnožování včelstev.




CO SI POČÍT S VČELÍM ROJEM


Pokud se rozhodnete se zbavit úlu, který se usadil poblíž Vašeho bydliště či pracoviště, zavolejte nejprve nějakému známému včelaři. Třeba bude znát původ roje (včelí roje neznámého původu se totiž musí ze zákona likvidovat) a postará se o jeho odchyt. Pokud žádného včelaře neznáte, zavolejte nám na mobil 604 739 121 a my Vám poradíme nebo nějakého včelaře z Vašeho okolí doporučíme.

ROTIROJOVÁ OPATŘENÍ

rojení je ovlivněno geneticky a že je třeba včelstva na nerojivost cíleně selektovat. Jedním z dílčích faktorů spouštějících rojení může být nedostatek mateří látky ve včelstvu, ačkoli nebylo prokázáno, že by věk matek měl vliv na snižování produkce mateří látky. Dalším uvažovaným faktorem je nepoměr mezi zavíčkovaným a otevřeným plodem a přehuštění hnízda. Nadbytek mladých líhnoucích se dělnic ve včelstvu konzumuje sekret hltanových žláz, pro jehož odběr není ve včelstvu dostatek otevřeného plodu. To vyvolává anatomické a etologické změny u dělnic a ty se stávají tzv. trubčicemi. Na rozvoj rojové nálady má podle citovaných autorů vliv také výživa pylem. Čím příznivější je v daném roce pylová pastva, tím intenzivnější je rojení. Dobrá výživa vede k líhnutí zdatných rojových dělnic, které mohou hypoteticky  proces rojení spouštět. Jaké jsou podle uvedených názorů možnosti zamezení vzniku velkého množství rojových včel?

  1. odčerpat včely ve fázi zavíčkovaného plodu. V období růstu s rozvinutým stavebním pudem se před převládnutím rozmnožovacího pudu vytvoří ze silných včelstev náchylných k rojové náladě oddělek odebráním přiměřeného počtu plástů se zavíčkovaným plodem a obsedlými úlovými včelami. Tím odčerpáme včely, které by se mohly rekrutovat do řad včel rojových. Včelstvo pak musí vydat nemálo energie na obnovení své početnosti, která pak chybí k vyrojení. Předpokladem úspěchu je včasnost zásahu a jeho provedení v patřičné míře.
  2. odčerpat včely ve fázi dospělých úlových včel. Dospělé včely lze odčerpat na tvorbu smetenců. K tomu je třeba mít k dispozici oplodněnou matku. Metodu lze kombinovat s metodou první, kdy z jednoho včelstva vezmeme třeba jen plod a z jiného jen úlové včely.
  3. vyčerpat včely ve funkci krmiček. Ze slabých včelstev se odebere otevřený plod a vloží se do včelstev náchylných k vyrojení, ze kterých se odebere plod zavíčkovaný a vloží se do včelstev slabých. Tím se zbrzdí překotný růst včelstev náchylných k vyrojení a podpoří se včelstva, která by jinak dala jen malý užitek. Vyrovnávají se tak síly včelstev. Tato metoda je však pracná a účinek zásahu krátkodobý.
  4. vyčerpat včely ve funkci létavek. Jde o metodu tvorby přeletáku.  V praxi se však málo používá pro její složitost.
  5. vyčerpat včely tím, že je donutíme k činnosti. Včasnými zásahy uspořádáme prostor úlu tak, aby v něm nedocházelo k omezování aktivity včel. Jde zejména o  zamezení přehuštění včel. Někdy postačí pouhá záměna pořadí nástavků, třeba když jsou plod i zásoby soustředěné ve vyšších částech (nástavcích) úlu a nižší nástavky jsou slabě obsazené. Podobně při zimování včelstva v medníku klasického úlu při ponechaných plástech v plodišti je dobré provést včas záměnu obou pater a nebo rozdělení plodových plástů do obou částí. Ještě účinnější je přidat včelstvu další prostor. To lze nejsnáze u nástavkových úlů, přidáním celého nástavku souší, nebo mezistěn. Celý nástavek mezistěn však přidáváme jen pokud máme jistotu, že ho včely hned vystaví. Tak včelstvo získá nové buňky na plodování a ukládání zásob. Zaměstnají se v něm mladé včely a  nezpůsobí přehuštění prostoru. Nevystavěné mezistěny působí opačně. Proto ustala-li snůška, tak raději silnému včelstvu, u něhož se obáváme vzniku rojové nálady, přidáme nástavek hotového díla. V úlech s omezeným prostorem musíme u velmi silných včelstev použít jiný zásah - nejspíš některou  z možností popsaných v bodech a nebo b.


VČELAŘI - Praha

+420 604 739 121

cafourek@email.cz



https://vcelari-praha.webnode.cz/
Vytvořeno 18.5.2021 13:15:30 | přečteno 1222x | Bc. Petra Víznerová
load