Jak je to s kriminalitou na Praze 11

Zeptali jsme se kolegů z Policie ČR, zda by nám mohli říci, jak je to s kriminalitou na Praze 11.

1) Jak se vyvíjela za posledních pět let kriminalita v Praze 11? Jaké jsou důvody změny?

rok 2022 – registrováno 1686 skutků trestných činů, z toho 21,17 % skutků bylo objasněno

rok 2021 – registrováno 1381 skutků trestných činů, z toho 22,52 % skutků bylo objasněno

rok 2020 – registrováno 1551 skutků trestných činů, z toho 22,05 % skutků bylo objasněno

rok 2019 – registrováno 2083 skutků trestných činů, z toho 21,94 % skutků bylo objasněno

rok 2018 – registrováno 2078 skutků trestných činů, z toho 25,36 % skutků bylo objasněno

Rok 2020 a 2021 ovlivnila celosvětová pandemie COVID-19, kdy nejrůznější regulace a obavy lidí minimalizovala pohyb lidí ve veřejném prostoru. Od 1. října 2020 se navíc zvedla hranice výše škody u majetkových trestných činů z 5.000 Kč na 10.000 Kč, takže to co dříve bývalo trestným činem, je nyní přestupkem. Dá se tak říci, že situace na území Prahy 11 je víceméně konstantní, rozhodně ne horší.

2) Jaké věci řeší státní policie v P11 nejčastěji? Je to oproti jiným městským částem jiné?

Mezi nejčastěji řešené případy kriminality na území Prahy 11 můžeme zařadit v první řadě kriminalitu majetkového charakteru. Jedná se zejména o krádeže věcí a předmětů, které jsou volně odloženy nebo krádeže v provozovnách, kde mají pachatelé relativně jednoduché se věcí zmocnit. Rovněž velmi rozšířené je vloupání do objektů, při kterém pachatel musí překonat překážku, aby si umožnil do takového objektu vstup. Velmi často rovněž dochází k nejrůznějšímu poškozování majetku, a to ve formě například sprejerství. Výrazný podíl má v dnešní době rovněž internetová kriminalita. V tomto případě pachatelé formou podvodů dokáží z obětí vylákat nemalé finanční prostředky. Na území Prahy 11 tento druh kriminality páchán zpravidla není, ale policie ho eviduje, jelikož zde poškození bydlí anebo se jinak zdržují. Rovněž se můžeme setkat s případy násilné kriminality. Mezi řešenými případy se objevuje výtržnictví, trestná činnost ohrožující život a zdraví osob, jako například ublížení na zdraví. Velmi často se setkáváme s dalším protiprávním jednáním, mezi které patří přestupky. Zejména přestupky proti občanskému soužití a dále přestupky proti majetku.

V porovnání s jinými městskými částmi lze říci, že řešené případy jsou velmi podobné. Praha 11 v tomto nikterak nevybočuje z ostatních.

3) Jak si P11 stojí v kontextu zbytku Prahy?

Tak na tuto otázku je velmi těžké odpovědět, jelikož každá městská část má jiné podmínky, které kriminalitu ovlivňují – např. poloha, velikost, charakter osídlení apod. Osobně bych se zaměřil spíše na to, že vedení městské části, městská policie a Policie ČR se problematice bezpečnosti aktivně věnují a mají snahu reagovat a řešit případné problémy. Existují určité kriminogenní faktory, které vychází ze sociálních společenských problémů a tyto z pozice výše jmenovaných orgánů neovlivníte (např. pokud lidé nebudou mít peníze na běžné živobytí, tak může docházet k většímu množství krádeží, pokud je lokalita stavebně zanedbaná, tak se zde lidé necítí bezpečně a přitahuje protiprávní činnost apod.). Závěrem bych uvedl, že v rámci hlavního města Prahy jsou mnohem rizikovější lokality.

4) Která místa byste označil jako nejproblematičtější? Jak z pohledu kriminality, tak přestupků?

V lokalitě Prahy 11 dochází k protiprávnímu jednání osob nahodile téměř po celé městské části. Lze však říci, že jsou lokality, které jsou rizikovější. Mezi taková místa lze zařadit lokality, kde dochází k velké kumulaci osob. Jedná se tak například o stanice metra, na kterých se v ranní a odpolední špičce pohybuje množství lidí, kteří cestují za prací a do škol. Rovněž zde končí linky městské hromadné dopravy, ve kterých dochází k dalším skutkům, které se nemusely nutně stát na území městské části, ale jsou zde oznámeny. Více skutků, ať už v rovině přestupkové či trestní, evidujeme v obchodních centrech, ve kterých dochází zejména k majetkovým deliktům.

Na přiloženém obrázku jsou vyznačeny rizikové zóny Prahy 11 za měsíc leden – březen 2023.

 

Policie mjr. Mgr. Jan Krátký, npor. Mgr. Martin Beneš


Vytvořeno 31.3.2023 10:53:09 | přečteno 308x | Bc. Petra Víznerová
load