I tobě v žilách koluje naše krev!

Cílem projektu je u veřejnosti i u složek integrovaného záchranného systému rozšířit povědomí o bezpříspěvkovém darování krve a tím pomoci transfuzním stanicím v Praze najít další nové pravidelné dárce. Vzhledem k tomu, že v současné chvíli v České republice chybí přibližně 100 000 dárců krve a počet dobrovolných dárců stále klesá, chtěli bychom tímto veřejnost zapojit do našeho projektu.


Proto byly osloveny všechny pražské nemocnice s vlastní transfuzní stanicí (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Thomayerova, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Ústřední vojenská nemocnice) a ty se k nám s radostí připojily. Tento projekt byl přizpůsoben jejich potřebám, jak z časového hlediska, tak z důvodu menšího výskytu nových pravidelných dárců. Partnerem se stala i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

Hlavním pilířem projektu je využití aktuálních moderních trendů, v tomto případě tzv. výzvy, která je zveřejněna na sociálních sítích složek IZS a pražských nemocnic. Výzva spočívá v challenge mezi složkami IZS a veřejností. Součty dárců budou transfuzní stanice každý týden zasílat na email policie a data budou následně vložena do systému. Díky nim se budou plnit fiktivní nádoby s krví IZS x veřejnost, které jsou vyobrazeny níže. Celá výzva bude trvat 4 měsíce a poté bude vyhodnocena.

challenge

PROČ DAROVAT KREV?

V životě každého z nás nastane situace, kdy potřebujeme pomoc. Někdy jde o zdraví a o život.

Policisté, hasiči a zdravotníci fungují jako dobře sehraný tým. Ale i když toho dokážeme hodně, zázraky neumíme.

Obzvlášť jednu věc nahradit nedokážeme, a tou je krev.

Každému z nás koluje v žilách přibližně pět litrů krve. Při vážných zraněních mohou pacienti přijít o obrovské množství krve a bez transfuze nepřežijí.

Darovat krev tak znamená dát někomu šanci přežít. Šanci znovu se setkat se svými blízkými.

Stát se dárce krve může každý zdravý dospělý člověk.

Být pravidelným dárcem krve a dát kus sebe znamená, být jedním z těch, kdo zachraňují životy. 

Je jedno, jestli do práce chodíš v uniformě, obleku nebo zástěře, každá kapka se počítá!

Staň se pravidelným dárcem, protože i tobě v žilách koluje naše krev.

logo izs.PNG

VŠE O DAROVÁNÍ KRVE

Darovat krev může v ČR každý člověk:

  • dlouhodobě žijící v ČR,
  • věk 18-65 let, pro první odběr se nedoporučuje věk na 60 let,
  • minimální hmotnost 50 kg,
  • dobrý zdravotní stav,
  • neprodělal nebo v současné době netrpí závažnějším onemocněním,
  • nepatří mezi osoby s vyšším rizikem výskytu infekčních chorob (AIDS, žloutenky) a tyto choroby neprodělal,
  • má platné zdravotní pojištění,
  • souhlasí s odběrem, provedením předepsaných vyšetření a vedením vybraných údajů v registru dárců.

Veškeré informace pro dárce naleznete v níže uvedených odkazech:

https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/fakultni-transfuzni-oddeleni/

https://www.ftn.cz/transfuzni-oddeleni-73/

https://www.uvn.cz/cs/info-pro-darce-krve

https://www.fnkv.cz/pro-darce.php

nemocnice.PNG


Tisková zpráva: http://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22715874&doctype=ART&prev=true
© 2022 Policie ČR

I tobě v žilách koluje naše krev!

darování krve 2

 

darování krve

 

QR kod

 

darování krve 3

 
 
Vytvořeno 27.7.2022 10:06:34 | přečteno 926x | Bc. Petra Víznerová
load