Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Prevence

 
 

Hrozí nám digitální demence?

Tráví vaše děti většinu volného času s mobilem v ruce, se sluchátky v uších? Zapíšete si každou poznámku, akci, seznam, narozeniny, upomínku do počítače? Tam to bude uložené, kdykoli dostupné a včas připomenuto. To je skvělé, všechno máme zorganizováno, všechno zvládáme! Nemusíme použít paměť, chytré telefony si pamatují za nás.

Asi víte, co je to demence. Je to duševní pokles, snižování duševního výkonu. Naše duševní výkonnost závisí na počtu duševních výkonů, které denně podáváme. Onen pokles (či pád) nakonec nemine asi nikoho z nás. Jak dlouhý ten pokles (či pád) bude, závisí na tom, z jaké výšky budeme klesat. Čím vyšší  bude naše výkonnost,  z čím vyšší výšky začneme klesat, tím déle bude onen sestup trvat. Je tedy dobré, mít kognitivní rezervní kapacitu (mít kam sáhnout).

Technologie mění náš mozek

Profesor Manfred Spitzer nazývá „digitální demencí“ psychickým procesem, ve kterém přílišné užívání digitálních médií vede k rozkladu kognitivních (tedy poznávacích a hodnotících) funkcí mozku.

Digitální média nás zbavují nutnosti vykonávat duševní práci. Na vše jsou počítače, smatrphony, organizéry a navigace. V dlouhodobém horizontu poškozují naše tělo a především mysl. Podrobně tuto problematiku rozebírá profesor Spitzer ve své knize Digitální demence. Tento titul vzbudil mimořádný ohlas mezi rodiči a pedagogy, ohlasy byly často rozporuplné. Jedno je ale jisté, jakmile přestaneme vyvíjet duševní úsilí, ochabuje nám paměť. Pokud nebudeme mozek používat, nebude schopen podávat dobré výsledky, tak jako jakýkoli sval, který při zahálení zeslábne.

Počítač nám má duševní výkony ulehčit, nikoliv nahradit

Při jedné studii byli účastníci výzkumu žádáni, aby si zapamatovali řadu informací. Zároveň se dověděli, že vše bude uloženo v počítači nebo to bude možné dohledat na internetu. Výsledek? Velmi slabý. Účastníci se spolehli na média a nikoli na svou paměť. Spoléhání na počítač zhoršuje motivaci si pamatovat. Proč bych se něco učil, když si to kdykoliv najdu na internetu. Učení ale probíhá tak, že nové poznatky připojuji k tomu, co už znám. Musím tedy mít k čemu připojovat, musím mít v hlavě kognitivní rezervní kapacitu. Internet/počítač/tablet není „dobrý“ nebo  „špatný“,  jde o míru jejich používání. Tato mez je nejenom individuální, ale především závisí na věku. Malé děti, jejichž mozek se začíná rozvíjet a učit, jsou mnohem zranitelnější než dospělí lidé. Děti by měly mít přístup k počítači až ve chvíli, kdy je jisté, že ovládnou ony počítač, a ne počítač je, tedy obvykle až na druhém stupni základní školy.


Multitasking

Zvlášť mladí lidé si zdatně vedou v tzv. multitaskingu = současném běhu více činností. Čtou si látku v učebnici, prohlížejí při tom videa, kontrolují SMS, sledují Facebook, poslouchají hudbu.  Zvládají toto všechno najednou!? Náš mozek nedokáže souběžně provádět více úkonů, musí mezi jednotlivými činnostmi neustále přepínat pozornost. Dokáže to velmi rychle, ale na úkor kvality. Žádná z prováděných věcí není vykonána pečlivě, dokonale. Ztrácí se soustředění a mozek se neustálým přepínáním velmi unaví.

Pokud informace čerpáme jen z on-line zdrojů, mozek si navykne je přijímat jako proud jednoduchých, průběžně přicházejících vět. Ztrácíme schopnost poradit si s delšími, složitějšími texty, protože si mysl nedokáže zapamatovat větší objem informací. Další negativní dopady jsou roztěkanost, nesoustředěnost, pasivita. Nespavost, únava, deprese. Snižování sociální inteligence, izolace, ztráta schopnosti sociální interakce.

Čtení je neoddělitelně spjato s myšlením

Málo čteme a nerozumíme psanému textu. Náš mozek byl zvyklý číst lineárně. Čím častěji čteme elektronické texty, tím více čteme nelineárně, povrchně a bez hlubšího porozumění. Hledáme v textu klíčová slova, text skenujeme očima a přeskakujeme na části, o kterých si myslíme, že jsou nejzajímavější nebo nejhodnotnější. Čteme selektivně, nepozorně a na text se dostatečně nesoustředíme. V porovnání s těmi, kteří čtou identický text v tištěné podobě, jsou čtenáři online médií rychleji unaveni a pociťují větší míru stresu. Korejci (nejvíc digitalizovaný národ na světě, dvě třetiny dětí vlastní chytrý telefon) u svých dětí a teenagerů popsali poruchy paměti a soustředění společně s těkavostí a citovým „zploštěním“. Děti hůř četly psaný text a méně mu rozuměly. Přišlo se na to, že část těchto poruch souvisí s příliš intenzivním využívání elektronických médií. Výsledky většiny výzkumů také dokazují, že čtení tištěného média je výhodnější pro naše učení a porozumění textu. Je třeba cvičit lineární nepřerušovaný a pomalý styl čtení. Všeobecně lze říci, že 30 minut nepřerušovaného čtení denně může přispět ke zlepšení našich kognitivních schopností.

Informační feťáci

Neustále kontrolujeme v mobilu hovory, na Facebooku, SMS, zprávy ze světa …Je příjemné se s někým spojit, dostat zprávu, fotku,  přečíst si e-mail. Těší nás to, vyvolává to v našem mozku produkci dopaminu, chceme tu radost zase a znovu. Tak začíná závislost.

Počet mladých lidí ve věku 14-24 let ohrožených závislostí na internetu dosahuje jen

v Německu cca 1,5 milionu. Nejvíce ohrožení jsou nezaměstnaní muži s nižším vzděláním.

V případě sociálních sítí se nejedná se jenom o muže, ale také o matky s malými dětmi.

K tomu se přidá obava, že by nám mohlo něco uniknout, že bychom o něco přišli, kdybychom nebyli pořád na příjmu. A zase nastupuje těkání, nesoustředění, kvantita převyšuje kvalitu. Co nám tedy může pomoci?

 

DIGITÁLNÍ DIETA

je nutné stanovit určitý čas, který člověk bude trávit off-line (bez připojení)

  • den, týden, měsíc bez internetu
  • čtení knížek
  • učit se cizí jazyk nebo hrát na hudební nástroj
  • trénink mozku
  • fyzický pohyb, výlety do přírody.

Budoucnost ?? DIGITAL NATIVES

Odborníci na internet se vyjádřili k budoucnosti dnešních mladých lidí, 55% z nich vidí vývoj jejich schopností příznivě: předpokládá se, že v roce 2020 budou mozky dnešních DIGITAL NATIVES propojeny jinak než mozky starších lidí. Naučí se víc a jsou schopni spíše nacházet odpovědi na zásadní otázky, dovedou efektivněji vyhledávat a lépe čerpat z informací kolektivně sdílených na internetu. V souhrnu mají změny způsobů učení a myšlení mladých lidí všeobecně pozitivní účinky.

Naprosto jinak to vidělo 42% expertů: předpokládá se, že v roce 2020 budou mozky dnešních DIGITAL NATIVES propojeny jinak než mozky starších lidí. To může mít za následek problémy s pamětí, základní schopností přemýšlet do hloubky, pociťovat hlubší sounáležitost s dalšími lidmi a reagovat tváří v tvář jeden na druhého. Většinu energie vynaloží na výměnu krátkých sociálních zpráv, na zábavu a rozptýlení. Víceméně jsou nezdravě závislí na internetu a mobilních připojovacích zařízeních, aby vůbec dokázali fungovat. V souhrnu mají změny způsobů učení a myšlení mladých lidí všeobecně negativní účinky.


Zdroj:
© INTERNETEM BEZPEČNĚ


21.4.2022 11:36:06 | přečteno 549x | Bc. Petra Víznerová

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Komise pro média a informace RMČ Praha 11
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Boris Jirků: Z cest
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Morana a Májíček – divadlo KAKÁ
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Country bál Knokaut
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sobotní výtvarná dílna
Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Bytová komise RMČ Praha 11
Komise pro kulturu a spolky RMČ Praha 11
Sportovní komise RMČ Praha 11
Vzpomínka na Oldřicha Nového
Kino klub Zahrada – Šťastně až na věky
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Drum Circle s Petrem Šušorem
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Čarovná květina – Divadlo Kůzle
Michal Foltýn / Mio Sakamoto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Melodie pro každého
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Děti Nagana
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Šansony na tvrzi
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Velryba
Kristina Barta Quartet
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sportovní komise RMČ Praha 11
Velikáni swingu aneb od Gershwina po Glenn Millera
Kino klub Zahrada – Julie, co by bylo kdyby…
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11
Kocour v botách – Toymachine
Lidé jako olivy: Cyril Höschl
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná prohlídka výstavy autorem Boris Jirků: Z cest
Setkání k rekonstrukci náměstíčka ve vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. Blankytu)
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná vycházka pro seniory: PRAŽSKÁ HANSPAULKA - legendární vilová čtvrť, kde žili Lída Baarová i Vlasta Burian
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load