Co dělat, když dojde k požáru ve vašem obydlí

Na situaci, kdy dojde k jakékoliv mimořádné události, je třeba být připraven. A proto je zde další článek z rubriky Co dělat, když… Tentokrát se zaměříme na požáry obydlí. Hasiči rozdělují v základu dva druhy požárů domů – nízké a výškové budovy – a rozhodně nelze říci, který požár je horší.

Na úvod ale otázka do pranice – máte doma požární hlásič a hasicí přístroj/sprej? Stojí pár set korun, ale dokážou zachránit to nejcennější – lidský život. Při požáru totiž stačí málo k tomu, aby došlo k úmrtí. Lidé si totiž mylně myslí, že při požáru v obydlí zabíjí oheň – daleko častěji zemřete kvůli nadýchání se zplodin hoření. A právě před těmi vás v časném stádiu požáru bude varovat hlásič kouře. Pokud si již takový hlásič pořídíte, není od věci jej dát tam, kde může vzniknout požár nejčastěji – ke sporáku, ke krbu apod.

Pokud byste navíc svou domácnost vybavili i hasicím přístrojem nebo alespoň sprejem, rozhodně neprohloupíte. Ale je důležité dávat POZOR na jednu věc! Pakliže by došlo k požáru oleje na pánvi, v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ do něj nestříkejte vodu ani jí do pánve nenalívejte – nedopadlo by to vůbec dobře. V takovém případě vezměte pokličku/pekáč a dejte ji/ho přes pánev, případně namočte ručník/utěrku a přehoďte jí hořící pánev – zamezíte přívodu kyslíku a tím požár uhasíte.

http://youtu.be/vPlV06wJDEU

Víte, kde máte pojistky a uzávěr plynu?

Píše se to strašně lehce, v reálu je to daleko horší, ale snažte se zůstat co nejvíce v klidu – nezmatkujte a postupujte tak, jak vám je raděno. Při samotném požáru je třeba zachránit svůj a dalších život. A jak na to?

Pakliže dojde k požáru ve vašem bytě a nemůžete požár již zvládnout, snažte se co nejrychleji dům/byt opustit. Pokud je to možné, zkuste vypnout jističe elektřiny a uzavřít přívod plynu. Volejte „hoří!“ a o tomto faktu informujte i osoby, které s vámi žijí v panelovém či bytovém domě. Jakmile dům opustíte, volejte na tísňovou linku 150/112! Pokud dojde k samovolné evakuaci, shromážděte se daleko od požáru. Pokud víte o tom, že někdo mohl v domě zůstat, informujte o tom při příjezdu hasiče – zkuste si uvědomit, kde by se lidé mohli nacházet. Stejně tak hasiče informujte i o zvířatech a také, pokud se v obydlí nachází, nějaké nebezpečné věci – propanbutanové lahve a podobně.

K požáru došlo jinde v domě

Jste ve svém bytě a slyšíte, že někdo volá „hoří!“, případně cítíte kouř. Rozhodně to neberte v žádném případě na lehkou váhu! Než otevřete dveře od bytu, ubezpečte se, že nejsou horké, v oblasti kliky, případně neprochází pod dveřmi kouř. Pakliže by byly horké, rozhodně je neotevírejte! Pokud by pod dveřmi procházel kouř, vezměte ručníky, namočte je a dejte je kolem dveří! V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neotevírejte dveře a nesnažte se utíkat ven přes kouř – stačí jen pár nádechů a …


Hasiči vás vyvedou přes zakouřený prostor ve vyváděcích maskách.

Nemůžu opustit byt

Pokud již byt nemůžete opustit, volejte na tísňovou linku – popište, co se děje, řekněte, v jakém se nacházíte patru, jaký je to byt – na vše se vás ale ženy a muži na tísňové lince budou ptát. Než na místo dorazí hasiči, zůstaňte při zemi pod oknem, které utěsněte mokrým ručníkem/dekou. Z okna vyvěste bílé látky nebo prostěradlo – značení pro hasiče, že se někdo za oknem nachází.  

Můžu opustit byt

Pakliže je možné opustit byt, vezměte s sebou jen to nejnutnější (doklady, léky, peníze)! Vezměte textilii, kabát či deku – namočte je a textilii využijte jako roušku – kabát či deku vezměte přes hlavu! Při samotném opouštění obydlí se pohybujte co nejvíce u země, kde je nejméně kouře. V žádném případě se nesnažte překonávat požárem zasažené prostory!

Předcházejte požárům!

Asi nikdo z nás nechce žít s tím, že způsobil požár, při kterém nedej Bože došlo ke zranění či úmrtí osob. Asi nikdo nechce, aby mu vyhořel byt nebo byl jeho byt vyplaven vodou využitou k hašení. Jak se chovat, aby nedošlo k požáru?

  • Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a v prostorech, mimo společné prostory obytných domů!
  • Mějte doma jednoduché hasicí prostředky!
  • Únikové cesty mějte vždy volné a případně i označené!
  • Pokud požár již vznikne, snažte se jej uhasit!

Závěrem vám přejeme, abyste požár v domě nezažili. Také ale je třeba závěrem poděkovat těm, kteří primárně nejsou určeni k záchraně osob a zvířat z domů, ale i tak se mnohdy o takové záchrany pokusí, a pravidelně jsou to akce úspěšné – jde o policistky a policisty, případně pak o záchranáře nebo civilisty – ale takové jednání není rozhodně doporučeno.
© Martin Kramer, Ze života IZS
Vytvořeno 6.6.2022 14:02:21 | přečteno 424x | Bc. Petra Víznerová
load