Bezpečné léto u vody

Léto je tady. Než půjdete k vodě, zkuste se chvilku zamyslet nad níže uvedenými radami. A proč? Protože tonutí dětí je bohužel velmi častou událostí, se kterou se setkáváme. A nejsou to milé příběhy.

K létu patří vodní radovánky. Kdo z vás by se v létě nechtěl osvěžit v bazénu nebo na koupališti? Kdo z vás by se za horkých dní vzdal plavání v rybníku nebo jezeře? Kdo z vás netouží po dobrodružné výpravě na kajaku nebo na raftu? A kdo z vás ví, že v České republice je druhou nejčastější úrazovou příčinou náhlé smrti dětí a mládeže a čtvrtou nejčastější u dospělé populace právě utonutí? 

Voda je nebezpečný živel. ALE! to největší nebezpečí spočívá v lidské nezodpovědnosti, přecenění vlastních schopností v kombinaci posílení svého sebevědomí alkoholem, zbytečné hazardování a nerespektování nebezpečí.

DĚTI U VODY

Zcela zásadní pravidlo zní: nikdy, opravdu NIKDY, nenechávejte malé děti u vody bez dozoru. Ani když „jen“ odběhnete pro pití, pro kapesník, klobouček, hračku, ani když si „jen“ odskočíte na záchod, ani když „jen“ musíte vyřídit telefonní hovor nebo „jen“ jdete otevřít návštěvě dveře. Každá taková „jenom-chvilka“ může být osudnou.

Neplavce nepouštějte k vodě bez řádných plovací pomůcek. Ani vaše „pevná“ náruč není bez plovacích pomůcek bezpečná. Může se vám ve vodě zvrtnout kotník, můžete uklouznout po kameni nebo vám proud podrazí nohy a dítě neudržíte. Pozn.: mezi vhodné plovací pomůcky nepatří nafukovací kruh!

http://youtu.be/JV1SvBRC5MQ

Učte děti plavat a naučte je co nejdříve techniku sebezáchrany – což je splývání na zádech s rukama vzpaženýma nad hlavou.
(zdroj: Bezpečné dětství – u vody bez nehody)

Na plavidla patří děti pouze v záchranné vestě a s helmou na hlavě.

Dbejte na dostatek tekutin, pohyb na sluníčku vhodně kombinujte s odpočinkem ve stínu, vhodná je pokrývka hlavy, aby nedošlo k úžehu.

ZAHRADNÍ BAZÉNY A JEZÍRKA

Zabezpečte si zahradní jezírka i bazény, ať už jsou bazény zapuštěné nebo povrchové. Riziková jsou i zahradní nádoby s vodou. Na zabezpečení použijte cokoliv, oplocení, zastřešení, pevné zakrytí nebo třeba elektronický zabezpečovací systém.

Vždy, když od bazénu odcházíte, ujistěte se, že se k němu dítě nebude moct dostat, zajistěte ho proti vstupu, dejte pryč schůdky, bazén zakryjte.

V bazénu nenechávejte žádné hračky a nic, co by děti lákalo do bazénu vlézt.

I zde platí pravidlo – dítě nesmí zůstat bez dozoru.

Neskákejte do vody po hlavě. Náraz hlavou o stěnu bazénu či dno může být fatální.

STOJATÉ VODY

U stojatých vod, jako jsou rybníky, jezera, přehrady…, hrozí čtyři největší nebezpečí. Dvě od samotné vody – vlny a rozdíly v teplotě vody, a dvě jsou skryta pod hladinou – skryté předměty a vodní rostliny.

I když v ČR na žádné ploše nedosahují vlny takových výšek, jako na moři, mohou i zkušenému plavci výrazně ztížit plavání. Vlny na velkých přehradách bývají nízké a krátké, ale jdou rychleji za sebou. Plavání v nich je velmi vysilující.

Teplotní rozdíly jednotlivých vrstev vody jsou nebezpečné především při skocích do vody. Prudké ochlazení těla při zanoření do studené spodní vrstvy může způsobit svalovou křeč, u lidí s nemocným srdcem může chladový šok způsobit zástavu srdce.

Proto neskákejte do vody, jste-li uhnaní, přehřátí nebo rozpálení po opalování. Vždycky byste se měli postupně ochladit vodou.

Skryté předměty pod hladinou – může to být kámen nebo třeba kmen vyvráceného stromu, jsou nejvíc nebezpečné při skákání do vody.

Do neznámé vody nikdy neskákejte! Nejprve se ujistěte, jak hluboko je dno a jestli se pod hladinou něco neschovává.

Vodní rostliny se nacházejí hlavně ve slepých ramenech řek a v rybnících. Samy o sobě nijak nejsou nebezpečné, nijak neublíží. Ale jejich dotek na těle je dost nepříjemný a člověk může začít zmatkovat. A když člověk podlehne panice, může se do dlouhých šlahounů rostlin zaplést. V takovém případě je nutné se uklidnit a zaujmout splývanou polohu na zádech.

TEKOUCÍ VODY A VODÁCTVÍ

V tekoucích vodách představují největší nebezpečí překážky – balvany, popadané kmeny a jezy, peřeje, proudy a víry. Nekoupejte se v peřejích a vyhýbejte se místům, kde se tvoří víry. Nenechte se strhnout proudem pod vymleté břehy do kořenů a větví stromů a k vodním česlím vodních tunelů. Nekoupejte se pod jezy, kde se tvoří válce a nenarušujte plavební dráhu lodí.

Podle odhadu českých vodáckých organizací vyjede na vodu každoročně až 600 000 turistů. S růstem oblíbenosti vodáckého sportu roste i počet mimořádných událostí, ke kterým na vodě dojde.

Hasiči, a nejen oni, upozorňují na nebezpečí při vodáctví, na zbytečný hazard s vlastním životem, ale i s životy záchranářů.  Každoročně hasiči v době letních měsíců zachraňují nebo vyhledávají utonulé osoby z vody v desítkách případů!  

K největším nebezpečím při splouvání řek patří nedodržování bezpečnostních pravidel, nadměrná konzumace alkoholu a nebezpečné jezy.

Nebezpečí jezů spočívá v síle vody pod jezem, kdy se část vody vrací zpět pod jez, rotuje zde a vytváří pomyslný válec. Jakýkoliv předmět či člověk zachycený v tomto proudu je neustále stahován pod přepad a není mu umožněno z něho odplavat.


Vodní sporty a řada rekreačních aktivit na vodních plochách patří neodmyslitelně ke každé letní sezóně. Setkáváme se ale s případy, kdy vodní radovánky skončí nepříjemným zážitkem nebo dokonce tragédií.

1. Výlet k vodě s dětmi předem pečlivě plánujte. Vyberte vhodné místo a děti vybavte plaveckými pomůckami, které odpovídají jejich plaveckým schopnostem.
2. Neplavce nespouštějte ve vodě z očí ani na mělčině. K tragédii může dojít i během několika vteřin.
3. Pro malé děti jsou vhodné například vestičky na plavání s jištěním mezi nohami nebo alespoň rukávky z pevného materiálu spojené s břišním pásem.
4. Nafukovací kruh je spíše na hraní, než ke zvýšení bezpečí.
5.. Pro rychlou pomoc při potížích můžete mít připravený tzv. házecí pytlík, záchranářský plovák, pěnovou žížalu nebo zkrátka cokoliv, co pomůže udržet se na hladině.

Jdete k vodě? Užijte si koupání v pohodě a bez zbytečných dramat. #bezpecneuvody
http://youtu.be/T5_nLW-zgVE

Všem milovníkům vodních radovánek přejeme pohodové a bezpečné léto.
Policie ČR
Hasičský záchranný sbor ČR
Vytvořeno 22.6.2022 14:17:34 | přečteno 572x | Bc. Petra Víznerová
load