Ne každý policista v „čerňákách“ musí být nutně ze Zásahové jednotky, nebo z tzv. „URNY“

Nejen v různých diskuzích na internetu jsou často k vidění názory z řad veřejnosti, že například u jejich sousedů zakročovala policejní zásahová jednotka. K takovému tvrzení stačí některým laikům pouze to, že měli policisté na sobě černé kombinézy (běžný oděv policistů z hlídkové služby, ale také na místních a obvodních odděleních, či pořádkových jednotek apod.) a taktickou vestu.

Pravdou je, že taktické vesty a nosiče plátů jsou v současné době u policie tak rozšířené a oblíbené, že je ve službě nosí nejen policisté kupříkladu z Pohotovostní motorizované jednotky, Oddělení hlídkové služby, Cizinecké policie, či linky 158, ale také policisté z obvodních a místních oddělení, o prvosledových hlídkách nemluvě. Nehledě na to, zda vesty zakoupila policistům Policie ČR, nebo si je zakoupili do služby sami (pro svou vlastní bezpečnost).

V článku se pokusíme široké veřejnosti alespoň v nejhrubším základu vysvětlit základní rozdíly mezi těmito policisty a především pak to, jak takového policistu poznat.

URNA – ÚRN – Útvar rychlého nasazení (URN)
Je specifickým policejním útvarem určeným zejména pro boj proti terorismu. Působí na celém území České republiky. Je přímo podřízen policejnímu prezidentovi a oficiálně spadá pod Policejní prezidium. O vysílaní útvaru rozhoduje policejní prezident se souhlasem ministra vnitra. O nasazení útvaru rozhoduje velitel oprávněný nařídit provedení zákroku pod jednotným velením. V souladu s vymezenou působností provádí útvar služební zákroky proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků, nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závažných úmyslných trestných činů, zejména při jejich zadržení. Útvar je rovněž nasazován v rámci ochrany českých velvyslanectví v některých zahraničních zemích. Policisté mají k dispozici dlouhé i krátké střelné zbraně. U zákroků a zásahů je potkáme ve služebních kombinézách (různá barevná provedení, od černé až po „digitál“). Na hlavě mají kuklu a balistickou přilbu. Kromě kombinézy mají na sobě taktické / balistické vesty, či nosiče plátů. Od krajských zásahových jednotek lze tyto policisty po laické stránce rozeznat nejspíš pouze podle nášivky.

Zásahová jednotka (ZJ)
Zásahové jednotky spadají pod jednotlivá Krajská ředitelství policie s tím, že ne každé Krajské ředitelství takovou Zásahovou jednotku má.  Zásahové jednotky jsou v Praze, Středočeském kraji, Jihočeském kraji, Plzeňském kraji, Ústeckém kraji, Královéhradeckém kraji, Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji. V dalších krajích jsou k zákrokům nasazovány buď tyto Zásahové jednotky z jiného kraje, případně pak v Olomouckém kraji působí Zásahová skupina ZONA (zařazená pod Pohotovostním a eskortním oddělením Krajského ředitelství). V Pardubickém kraji je například hojně nasazována krajská pořádková jednotka, složená z policistů z běžných oddělení. V případě potřeby pak do tohoto kraje dojíždí Zásahová jednotka z Královéhradeckého kraje. Policisté ze Zásahových jednotek nosí policejní kombinézy různých barev (opět od černé až po „digitály“). Laik je pozná především podle nášivek jednotlivých útvarů. Výbavou a výstrojí jsou pak po laické stránce téměř k nerozeznání například od Útvaru rychlého nasazení. Policisté ze Zásahových jednotek jsou nasazování kupříkladu na realizace drogového charakteru, na realizace, u kterých hrozí, že je zadržovaná osoba ozbrojená, či jinak nebezpečná. Mohou být ale nasazeni i u běžné realizace, kde je při zadržení potřeba zajistit například prostor v neznámém bytě apod.

Speciální jednotka
Speciální jednotky máme v České republice dvě. Jsou předurčeny především k ochraně jaderných elektráren, v jejichž areálech také sídlí. Jsou to Speciální jednotka Temelín a Speciální jednotka Dukovany. Laicky jsou tyto jednotky nazývány zásahovými, avšak oficiální status zásahové jednotky nemají. Kromě specifické práce v areálu jaderných elektráren jsou tyto jednotky, především pak na Vysočině, využívány v rámci jakési náhrady běžné Zásahové jednotky. Potkat je proto můžeme u zákroků a zásahů i mimo areály jaderných elektráren. Výzbroj a výstroj těchto policistů je podobná, jako u krajských zásahových jednotek. Vzhledově mohou policisté ze Speciální jednotky působit naprosto totožně, jako z jednotky zásahové. Kombinéza v různých barevných provedeních, kukla, balistická ochrana, dlouhé i krátké střelné zbraně, případně balistický štít.

Speciální pořádková jednotka (SPJ)
Laicky jsou policisté z této jednotky nazýváni „těžkooděnci“). Na sobě mají černé policejní kombinézy, většinou pak také kukly a protiúderové přilby. K dispozici mají také protiúderové komplety, balistlickou ochranu v podobě nosičů plátů, vest a přileb. K dispozici mají dlouhé střelné zbraně. 
Zasahovat a zakročovat mohou například při realizacích po boku Zásahové jednotky, případně i samostatně. Především pak policisté z SPJ působí v rámci bezpečnostních opatření na demonstracích, nelegálních technopárty, či při pátracích akcích většího rozsahu. Kupříkladu v Praze jezdí družstvo SPJ i v rámci běžného výkonu, kdy vyjíždí k případům, kde je předpoklad, že bude během krátkého času potřeba většího množství policistů. Speciální pořádková jednotka je v Praze, Ústí nad Labem (Ústecký kraj), Brně (Jihomoravský kraj) a ve Frýdku – Místku (Moravskoslezský kraj).

Krajská pořádková jednotka (KPJ)
Krajská pořádková jednotka je složena z řadových policistů z jednotlivých obvodních a místních oddělení, oddělení hlídkové služby a dalších. Tito policisté jsou do Krajské pořádkové jednotky svoláváni především na větší bezpečnostní opatření, jako jsou například hudební festivaly, demonstrace, či nelegální technopárty. Krajské pořádkové jednotky působí například v Praze, Středočeském kraji, Plzeňském kraji, Jihočeském kraji, Libereckém kraji, Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji, či v Olomouckém kraji.

Odbor cizinecké policie
Cizinecká policie se už dle názvu zabývá cizinci. Řeší problematiku cizinců, provádí lustrace pro další oddělení a útvary, provádí pobytové kontroly a mnoho dalšího. V neposlední řadě rovněž provádí hlídkovou činnost. Policisté z tohoto odboru mají na sobě černé policejní kombinézy, případně klasické modré policejní uniformy. I oni často nosí taktické vesty, či balistickou ochranu. Kupříkladu v Praze jsou služební vozidla Cizinecké policie označena znakem Odboru cizinecké policie.

Speciální taktická jednotka (STJ)
Je součást pražské cizinecké policie. Jednotka složená z řadových cizineckých policistů zakročuje v případě potřeby pod jednotným velením. Obdobou své činnosti v rámci případné realizace má podobnou náplň práce, jako Zásahová jednotka.

Oddělení mobilního zásahu (OMZ)
Je součástí Cizinecké policie. Útvar působí na Letišti Václava Havla. Specializuje se nejen na zákroky v areálu letiště, ale především pak v samotných letadlech. Do povědomí široké veřejnosti se útvar dostal poměrně nedávno svým zákrokem proti Polákovi, který hrozil na palubě letadla bombou. 

Pohotovostní motorizovaná jednotka (PMJ)
Dnes již tento útvar nalezneme pouze v našem hlavním městě. Základnou pražské Pohotovostní motorizované jednotky – PMJ je areál ve starých Ďáblicích v osmém pražském obvodu. Denně odsud do ulic metropole vyjíždí hned několik dvoučlenných či trojčlenných hlídek. Jejich hlavní pracovní náplní je ochrana životů a zdraví osob, majetku, odhalování trestné činnosti, pátrání po hledaných osobách, vozidlech a odcizených věcech. Nad každou městskou částí hlavního města většinou dohlíží dvě až čtyři hlídky PMJ a to nepřetržitě. Do každého z obvodů vyjíždí hlídkovat většinou hlídky složené ze stejných policistů, kteří díky tomu časem získávají osobní a místní znalost, která jim pomáhá zefektivnit výkon služby, poznat závadové osoby a bezpečností problematiku dané oblasti. Policisté PMJ plní především specifické úkoly vyplývající z potřeb krajského ředitelství a požadavků Policie České republiky obvodního ředitelství Praha I – IV. V součinnosti s dalšími organizačními články krajského ředitelství jsou schopni účinně a hlavně rychle zakročit proti pouliční kriminalitě kdekoliv na území Prahy, pohotově reagovat na oznámení z tísňové linky 158 a rychle soustředit větší počet policistů tam, kde to situace vyžaduje. Právě z řad Pohotovostní motorizované jednotky je v Praze „VELITEL Policie“, který při mimořádných událostech komunikuje za policii s velitelem zásahu hasičů, inspektorem provozu ZZS HMP a případně velí policejní složce. Identifikovat v policistovi člena jednotky PMJ není nic těžkého, postačí znát znak, resp. nášivku, kterou příslušníci PMJ užívají a s hrdostí nosí. Policisté Pohotovostní motorizované jednotky od roku 2010 užívají oficiální označení (nášivky) ve dvou barevných provedeních. (Bojová-černobílá a barevná-slavnostní). Na nášivce nalezneme okřídlené kolo, siluetu Pražského hradu a meč. Co se oblečení, výbavy a výstroje týká – policisté z PMJ Praha nosí většinou baret, policejní kombinézu černé barvy, taktickou / balistickou vestu, či nosič plátů. Někteří policisté nosí chrániče kolenou, případně loktů. Ve výbavě mají také dlouhé střelné zbraně, případně ochranný štít, či balistické přilby. Část policistů z PMJ má k dispozici TASER.

Oddělení hlídkové služby
V Praze jsou tato Oddělení celkem čtyři. Jedno na Praze I., dvě na Praze II. a jedno na Praze IV. Policisté se vzhledem svého oblečení a výbavy podobají kupříkladu policistům z PMJ Praha. 
Nosí černé policejní kombinézy (mohou však nosit také takzvané klasické „modráky“, tedy klasickou modrou policejní uniformu), taktické / balistické vesty, či nosiče plátů. Na hlavě mají většinou barety, či lodičky. Náplň práce je defakto stejná, jako u Pohotovostní motorizované jednotky.

Linka 158 Dejvice
Policisté ze 158 Dejvice oficiálně spadají pod Místní oddělení Dejvice. Působí na území Prahy I., tedy na území Prahy 1,6 a 7. Náplní práce připomínají Oddělení hlídkové služby, či PMJ. Někteří policisté mají k dispozici TASER, či dlouhé střelné zbraně. Na sobě mají černé policejní kombinézy, taktické / balistické vesty, či nosiče plátů. Na hlavě mají baret, případně kšiltovku, nebo lodičku. Toto oddělení má také k dispozici kufr na detekci drog.

Pohotovostní a eskortní oddělení
Jak už vyplývá z názvu, policisté z těchto oddělení provádí eskorty osob. Ve větší míře působí kupříkladu v Liberci, Zlíně, či Olomouci, kde tyto hlídky defakto vykonávají práci totožnou s Pohotovostní motorizovanou jednotkou, případně Oddělením hlídkové služby. V Olomouci je navíc součástí tohoto Oddělení také Zásahová skupina ZONA, která supluje Zásahovou jednotku. Hlídky PEO jsou zároveň prvosledovými hlídkami. K dispozici mají dlouhé střelné zbraně i balistickou ochranu. Na sobě mohou mít policisté jak černé policejní kombinézy, tak klasické „modré“ policejní uniformy.

Poříční oddělení
Oddělení pracující především ve vodě, v okolí vodních ploch a podobně. Sídlí kupříkladu na Slapech, či v Nymburce. Policisté mají k dispozici čluny, lodě, potápěčskou výbavu, či vodní skútr. Policisté z těchto oddělení umí kupříkladu zajistit potřebné stopy pod vodní hladinou. Jsou využíváni také při záchraně osob z vody. Nepostradatelní jsou například u nálezů těl ve vodě, kdy policisté z těchto oddělení zajistí stopy pro další vyšetřování přímo ve vodě. Na sobě mohou mít policisté klasické modré policejní uniformy, ale také černé kombinézy, či suché obleky.

Místní / Obvodní oddělení policie
V Praze Místní oddělení, v dalších krajích Obvodní oddělení. Policisté z těchto základních oddělení provádí hlídkovou činnost, dokumentují a vyšetřují trestnou činnost. Na sobě mají v drtivé většině klasickou modrou policejní uniformu. Na některých odděleních pak policisté nosí také černé kombinézy, především pak na nočních směnách. Pod obvodní oddělení spadají v jednotlivých krajích také prvosledové hlídky. Ty nosí černé policejní uniformy, taktické / balistické vesty, či nosiče plátů. Tyto hlídky pak mají k dispozici i dlouhé střelné zbraně. V některých případech nosí policisté z místních a obvodních oddělení reflexní trička, případně reflexní vesty – neplést si je s dopravními policisty.

Oddělení řízení dopravy, Oddělení dopravních nehod, Dopravní inspektorát, Dálniční oddělení (ODN, OŘD, DI, DO)
Bílá čepice, případně lodička / baret, bílá košile, reflexní triko, tesilky, reflexní bunda, povětšinou bílý opasek. Toto vše nosí dopravní policisté. Dokumentují a vyšetřují dopravní nehody, řídí provoz, řeší různé dopravní přestupky, měří rychlost. Ve svém vozovém parku mají také takzvané civilní „stíhačky“, tedy Passaty, Octavie, Superby, Mondea a další… Ve vozovém parku mají také řadu motocyklů. V některých případech lze potkat dopravního policistu, který má na sobě černou policejní kombinézu a kupříkladu baret. V Praze takto jezdí kupříkladu dopravní policisté specializující se na nákladní dopravu.

Služba kriminální policie a vyšetřování (SKPV)
Kriminalisté dokumentují a vyšetřují trestnou činnost. Lze je ale potkat i v ulicích měst, či obcí, kde v rámci různých opatření vykonávají hlídkovou činnost. V drtivé většině případů jezdí civilními vozy a jsou oblečeni v civilu. Na sobě mohou mít taktické / balistické vesty, případně nosič plátů. I kriminalisté nosí v případě realizací kukly, případně balistické přilby. I oni mají k dispozici dlouhé střelné zbraně.

Skupina operativního nasazení (SON)
Laik by mohl tento útvar srovnávat s policejní Zásahovou jednotkou. Defakto se útvar svou pracovní náplní zásahové jednotce podobá. Rozdíl je v tom, že útvar nespadá pod Krajské ředitelství policie, ale naopak pod Celní správu, která nespadá pod Ministerstvo vnitra (jako PČR), ale pod Ministerstvo financí. Skupina operativního nasazení zasahuje například při realizacích v oblastech drogové problematiky a podobně.

V článku nejsou zmíněni policisté z Oddělení služební kynologie a hipologie. Předpokládáme, že policistu se psem, či policistu na koni, každý pozná :-)

Stejně tak není popsána řada dalších policistů, jako například policisté z Antikonfliktního týmu, Pyrotechnici…

Šlo nám především o jakési základní rozdělení policejních útvarů a oddělení pro laiky. Především jsme se pak zaměřili na Útvary a Oddělení, které mohou lidé potkat na ulici, ať už při běžném výkonu služby, či při různých realizacích a zákrocích.


@MRK, TÝDENÍK POLICIE

pčr

cizina1

 

peo

 

pmj

 

poricni

 

skpv1

 

spj

 

stj

 

stj1

 

urna1

 

zasahovka1

 
 
Vytvořeno 2.3.2023 10:55:10 | přečteno 190x | Bc. Petra Víznerová
load