Na obsah stránky

Jazyk:ENDE

Navigace

Bezpečnost

 
 

Bezpečnost

BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO – to je nejen název projektu, na kterém MČ Praha 11 usilovně od roku 2008 pracuje, ale v prvé řadě též snaha o naplnění obsahu těchto slov. 

V návaznosti na sociologicky průzkum, který si nechala Praha 11 vypracovat, a který nám konkretizoval důležité informace zejména v oblasti prevence sociálně pato logických jevů, jsme se začali v roce 2008 ještě intenzivněji zabývat bezpečnosti na Jižním Městě. 

Kamerový systém, ochrana obyvatel, otevřeny úřad, prevence kriminality mládeže, prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu, podpora volnočasových aktivit a sportu, spolupráce s neziskovými organizacemi a nízkoprahovými kluby, větší provázanost s městskou policii i Policii České republiky, regenerace naši městské časti a mnoho dalších aktivit, o kterých se dočtete nejen v přiložené prezentaci, ale také na webových stránkách www.praha11.cz, v našem měsíčníku Klíč a pravidelně Vás také budeme informovat prostřednictvím televize Express Praha 11 – to vše je součásti projektu Bezpečné Jižní Město. 

Jižní Město je největším sídlištěm v České republice. Zaujímá plochu 979 ha a se svými skoro 79 tisíci obyvateli je srovnatelné s leckterým větším městem u nás. Proto také mělo být podle původní koncepce soběstačným celkem včetně odpovídající občanské vybavenosti. Mělo plnit funkci satelitu na okraji metropole a nabízet dostatečný počet pracovních míst, kvalitní společenské a kulturní vyžiti, možnosti vzdělávaní a využívaní volnočasových aktivit apod. Kvůli nedostatku finančních prostředků však byla změněna původně navrhovaná architektonická a urbanistická koncepce v monotónní zástavbu panelovými bytovými domy a s pouze základní a naprosto nepostačující vybavenosti. Jižní Město se stalo místem přespávaní obyvatel, kteří za prací, nákupy i zábavou odjížděli do jiných častí Prahy. Místo s vysokou hustotou obyvatel tak bylo značně anonymní a tím přitahovalo i patologické negativní jevy a kriminalitu. Každodenní život v Jižním Městě nepřinášel jeho obyvatelům spokojenost a pocit bezpečného domova se vytratil. 

Městská část Praha 11 chce svým projektem Bezpečné Jižní Město vrátit spokojenost obyvatelům sídliště, nabídnout jim plnohodnotný život a změnit tak místo bydliště ve skutečny domov. 

Cílem projektu je bezpečnost a ochrana občanů a jejich majetku stejně tak jako majetku MČ Praha 11 dosažena systematickým zvyšovaným bezpečnosti a snižováním kriminality prostřednictvím vybudovaní integrovaného bezpečnostního systému za použití nejmodernějších technických prostředků ochrany. 

Tento projekt musí zároveň nutně provázet proces sociálních, ekonomických i kulturních změn v území – vytvářením podmínek pro výhodné investice, pro žádoucí rozvoj sídliště, pro tvorbu pracovních příležitosti, pro zkvalitnění společenského a kulturního života při současnem zachovaní příznivé sociální struktury obyvatel.

Projekt Bezpečné Jižní město zahrnuje několik rozhodujících oblastí, které jsou pro dosažení kvalitního a bezpečného života na Jižním Městě klíčové. 

 • Integrovaný záchranný systém

 • Bezpečnostní - krizová prevence

 • Chraňte se s Prahou 11

 • Bezpečnostní mapa

 • Kamerové systémy a multifunkční dohledové centrum

 • Projekty prevence kriminality

 • Drogová prevence

 • Problematika osob bez domova

 • Legální plochy / street art

 • Doprava v klidu / obytné zóny / průjezdnost

 • Bezpečné přechody

 • Bezpečnost silničního provozu

 • Regenerace Jižního Města

 • Životní prostředí / úklid / čistota

 • Sport a volný čas

 • Otevřený úřad / občanská linka

 • a řada dalších oblastí s důrazem na otázku bezpečnosti ve všech jejích podobách

 

 


Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load