Bezpečnost

BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO – to je nejen název projektu, na kterém MČ Praha 11 usilovně od roku 2008 pracuje, ale v prvé řadě též snaha o naplnění obsahu těchto slov. 

V návaznosti na sociologicky průzkum, který si nechala Praha 11 vypracovat, a který nám konkretizoval důležité informace zejména v oblasti prevence sociálně pato logických jevů, jsme se začali v roce 2008 ještě intenzivněji zabývat bezpečnosti na Jižním Městě. 

Kamerový systém, ochrana obyvatel, otevřeny úřad, prevence kriminality mládeže, prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu, podpora volnočasových aktivit a sportu, spolupráce s neziskovými organizacemi a nízkoprahovými kluby, větší provázanost s městskou policii i Policii České republiky, regenerace naši městské časti a mnoho dalších aktivit, o kterých se dočtete nejen v přiložené prezentaci, ale také na webových stránkách www.praha11.cz, v našem měsíčníku Klíč a pravidelně Vás také budeme informovat prostřednictvím televize Express Praha 11 – to vše je součásti projektu Bezpečné Jižní Město. 

Jižní Město je největším sídlištěm v České republice. Zaujímá plochu 979 ha a se svými skoro 79 tisíci obyvateli je srovnatelné s leckterým větším městem u nás. Proto také mělo být podle původní koncepce soběstačným celkem včetně odpovídající občanské vybavenosti. Mělo plnit funkci satelitu na okraji metropole a nabízet dostatečný počet pracovních míst, kvalitní společenské a kulturní vyžiti, možnosti vzdělávaní a využívaní volnočasových aktivit apod. Kvůli nedostatku finančních prostředků však byla změněna původně navrhovaná architektonická a urbanistická koncepce v monotónní zástavbu panelovými bytovými domy a s pouze základní a naprosto nepostačující vybavenosti. Jižní Město se stalo místem přespávaní obyvatel, kteří za prací, nákupy i zábavou odjížděli do jiných častí Prahy. Místo s vysokou hustotou obyvatel tak bylo značně anonymní a tím přitahovalo i patologické negativní jevy a kriminalitu. Každodenní život v Jižním Městě nepřinášel jeho obyvatelům spokojenost a pocit bezpečného domova se vytratil. 

Městská část Praha 11 chce svým projektem Bezpečné Jižní Město vrátit spokojenost obyvatelům sídliště, nabídnout jim plnohodnotný život a změnit tak místo bydliště ve skutečny domov. 

Cílem projektu je bezpečnost a ochrana občanů a jejich majetku stejně tak jako majetku MČ Praha 11 dosažena systematickým zvyšovaným bezpečnosti a snižováním kriminality prostřednictvím vybudovaní integrovaného bezpečnostního systému za použití nejmodernějších technických prostředků ochrany. 

Tento projekt musí zároveň nutně provázet proces sociálních, ekonomických i kulturních změn v území – vytvářením podmínek pro výhodné investice, pro žádoucí rozvoj sídliště, pro tvorbu pracovních příležitosti, pro zkvalitnění společenského a kulturního života při současnem zachovaní příznivé sociální struktury obyvatel.

Projekt Bezpečné Jižní město zahrnuje několik rozhodujících oblastí, které jsou pro dosažení kvalitního a bezpečného života na Jižním Městě klíčové. 

 • Integrovaný záchranný systém

 • Bezpečnostní - krizová prevence

 • Chraňte se s Prahou 11

 • Bezpečnostní mapa

 • Kamerové systémy a multifunkční dohledové centrum

 • Projekty prevence kriminality

 • Drogová prevence

 • Problematika osob bez domova

 • Legální plochy / street art

 • Doprava v klidu / obytné zóny / průjezdnost

 • Bezpečné přechody

 • Bezpečnost silničního provozu

 • Regenerace Jižního Města

 • Životní prostředí / úklid / čistota

 • Sport a volný čas

 • Otevřený úřad / občanská linka

 • a řada dalších oblastí s důrazem na otázku bezpečnosti ve všech jejích podobách

 

 


load