PVK - dodávky pitné vody v náhradním balení

Služba je aktivována při výlukách či haváriích delších než pět hodin. Jediné, co musí zájemce o danou službu učinit, je registrace prostřednictvím předpřipraveného formuláře v případě mimořádně události odpovědět na výzvu PVK a.s. a balenou vodu si domů objednat.


PVK a.s. využívají balenou vodu také při haváriích či dlouhodobých výlukách jako náhradní zdroj zásobování pitnou vodou. Přednostně jsou kontejnery přistavovány před školky, školy, sociální a zdravotní zařízení nebo domovy seniorů. Po domluvě se zástupci PVK a.s. byl ze strany OKŘ dodán přehled prioritních objektů (sociální, zdravotní, školských včetně složek IZS).

Dodávky pitné vody v náhradním balení

  • Služba je určena pro případ havárie na vodovodní síti s předpokladem přerušení dodávky pitné vody v trvání delším než 5 hodin v době havárie vodovodní sítě na území hl. m. Prahy
  • Je určena držitelům platného průkazu TP, ZTP a nebo ZTP/P
  • Sáčky s pitnou vodou jsou dodávány ZDARMA

 

MČ Praha 11 velmi vítá zapojení do unikátního projektu společnosti PVK a.s. a Veolia týkajícího se dodávek pitné vody v sáčcích, které jsou určeny primárně pro občany a držitele průkazu TP, ZTP či ZTP/P. Právě těmto občanům může totiž i běžné a standardní zajištění dodávek vody prostřednictvím rozvozu (autocisterny, voznice atd.) z důvodu havárie na vodovodní síti působit posléze nemalé problémy.

 

Jsme proto velmi rádi, že díky nabízené službě se balená voda (navíc v té nejvyšší kvalitě) dostane včas a zejména tou nejpřímější cestou přímo k těm, kteří ji v danou chvíli nejvíce potřebují. Obdobné platí i o prioritním a přednostním zásobování pracovníky PVK a.s. našich školských či sociální zařízení či složek IZS, tak aby nebyl jakkoliv narušen chod Jižního Města.

ikona souboruŽádost o aktivaci služby SMS info.pdf  ikona souboruDo projektu balené vody se letos zapojila taktéž Praha 11.docx  ikona souboruLeták - dodávky pitvné vody v náhradním balení.pdf


Vytvořeno 25.2.2020 15:20:56 | přečteno 1015x | Bc. Petra Víznerová
load