Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Zápisy do MŠ

V letošním roce spustila Městská část Praha 11 elektronický systém zápisů do mateřských škol. Hlavním smyslem tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do školek zřizovaných městskou částí a zjednodušit jejich průběh. Další výhodou elektronických zápisů je snížení administrativní zátěže a získání zpětné vazby jak pro městskou část, tak veřejnost. Instruktážní video naleznete ZDE.

Zápisy krok za krokem

1. Výdej - generování přihlášek: od 27. 4. 2020

 • Přihlášku si stáhnete ZDE ve formátu pdf. Pro získání přihlášky  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout si přihlášku, lze se ve dnech, které jednotlivé mateřské školy uveřejnily na svých webových stránkách, obrátit přímo na příslušnou školu, kde Vám s přihláškou pomohou.
 • Přihlášku vyplníte. Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost - dbejte na čitelnost. Pro letošní rok neopomeňte vyplnit prohlášení o řádném očkování dítěte a doložit ho kopií očkovacího průkazu(netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání). Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy v letošním roce dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 • Nevíte si rady nebo potřebujete pomoci? Obraťte se na Mgr. Taťánu Ondrákovou z Odboru školství a kultury Úřadu MČ Praha 11 (Vidimova 1324/4, Praha 11), která je Vám po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343 k dispozici.

2. Příjem přihlášek: do 16. 5. 2020

 • V uvedeném termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu mateřských škol - čas podání přihlášky nemá až do 16. 5. 2020 vliv na pořadí v zapsání, čas není kritériem přijetí dítěte do školky. 
 • ZDE se můžete informovat o počtech volných míst v jednotlivých mateřských školách, lépe tak lze odhadnout šance na přijetí Vašeho dítěte.
 • Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zašle zákonný zástupce:
  • žádost o přijetí do MŠ,
  • doložení řádného očkování dítěte (četné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu),
  • rodný list dítěte (pro doložení rodného listu dítěte stačí jeho prostá kopie zaslaná dálkovým způsobem),
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelné doložení pobytu v MČ Praha 11.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě jiného pobytu dítěte je nutné prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11.
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/kou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.
 • Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
  • poštou,
  • osobně do mateřské školy dle pokynů příslušné školy.
 • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit některým z výše uvedených způsobů.

3. Přijímací řízení: od 4. 6. 2020

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy. Informace budou zveřejněny na vývěskách a webových stránkách jednotlivých škol.
 • Po celou dobu této fáze můžete ZDE monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. 
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost schránce e-mailu, který jste mateřské škole k vzájemné komunikaci poskytli.

Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

1.  Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené)
 • místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy: 100 bodů
 • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy: 0 bodů
2. Věková skupina
 • pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky: 40 bodů
 • čtyřletí:30 bodů
 • tříletí:20 bodů
 • dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020:10 bodů
 • ostatní dvouletí: 0 bodů
3. Den věku dítěte v roce - za každý den v roce (365 dní) věku dítěte dosažený k 31. 8. 2020: 0.02 bodů

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a školského zákona s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2020 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 • Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni.
 • Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni.

případně

 • Dvouleté dítě s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2020, seřazené podle data narozeni od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem. 

11.5.2020 6:33:45 | přečteno 1726x | Ing. Eva Tichá

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load