вересень 2022 р/September 2022

Projekt „Rubrika pro cizince ve zpravodaji městské části Praha 11 - KLÍČ“ je realizován za dotační podpory Ministerstva vnitra České republiky v rámci projektu "Integrace cizinců v MČ Praha 11".


Новини міської частини

23 і 24 вересня відбудуться вибори до муніципалітету міської частини Прага 11. Ви громадянин держави поза Європейським Союзом – чи можете ви голосувати? Відповідь: ні. Оскільки з жодною третьою країною не було укладено договору, щоб її громадяни тут могли голосувати. Ви громадянин іншої членської держави ЄС – чи можете ви голосувати? Відповідь: так, а саме у виборах до Європейського парламенту та у виборах до муніципалітетів населених пунктів. Проте умови запису до списку виборців можуть відрізнятися. Більше інформації можна знайти тут: mvcr.cz/volby/clanek/for-foreigners-voters.aspx ֍ Міська частина Прага 11 у співпраці з Євангельською церквою Чеських братів пропонує соціальні консультації у приміщенні костелу Яна Міліча з Кромнєржіжа  (kostel Jana Milíče z Kroměříže, адреса: Donovalská 53, Praha 11 – Chodov) у понеділок з 12:00 до 16:00 та у п’ятницю з 9:00 до 13:00. Контакти: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), Марія/Maria: +420 702 133 036, Вікторія/Viktoria: +420 737 732 955. Вхід праворуч від зеленого паркану. Актуальну інформацію ви щодня можете знайти у спільноті на фейсбуці “Прага 11 про Україну”. ֍ Міська частина Прага 11 пропонує соціальні консультації у центрі “Domeček” у приміщенні адміністрації міської частини (адреса: Ocelíkova 672/1, Praha 11 – Háje) у понеділок з 13:00 до 16:00, у вівторок з 8:00 до 11:00 та в четвер з 8:00 до 11:00. Контакти: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), Марія/Maria: +420 702 133 036, Галина/Galina: +420 724 072 284.


Дозвілля у міській частині / громадське життя та спорт

Прага 11 стала для вас новим домом або ж ви вже мешкаєте тут багато років? Ви любите місце, де ви живете, та хотіли б долучитися до подій у міській частині? Ви можете звернутися до інтеркультурної працівниці Ольги Венцовської: vencovska@inbaze.cz, +420 722 447 633. ֍ Конкретну інформацію можна своєчасно знайти на сайті міської частини у розділі FOREIGNERS/CIZINCI та у спільнотах на фейсбуці “Dobrovolníci na Praze 11” і “Прага 11 про Україну”. ֍ Відвідайте та пізнайте водойми на території Праги 11 і в околицях: Кошиковські водойми (Košíkovské nádrže),водойма Гостіварж (vodní nádrž Hostivař), Мілічовський став (Milíčovský rybník), Гомолка (Homolka), Враг (Vrah), Шатечек (Šáteček), Коваржський став (Kovářský rybník), Шеберовський став (Šeberovský rybník), Шеберак (Šeberák), Горномлинський став (Hornomlýnský rybník) чи Лабуть (Labuť). ֍ Прийміть запрошення на подію “Дні Праги 11”, яка відбудеться 8-10 вересня 2022 року за традицією у парку біля Ходовської фортеці (Chodovská tvrz): mapy.cz/s/camojohade


Культура й освіта

Міська частина Прага 11 пропонує онлайн та очні курси чеської мови для біженців з України. Для участі онлайн необхідно мати якісну веб-камеру, мікрофон і добрий інтернет.Вас цікавлять курси? Пишіть на e-mailmatysovab@praha11.cz або телефонуйте на номер +420 267 902 156. ֍ Дозвілля в Центрі інтеграції іноземців – Клуби та події у CIC безкоштовні. Можливі зміни у розкладі. Актуальна інформація на сайті cicops.cz, у фейсбуці або за електронною поштою: dobrovolnici@cicops.cz / тел. 734 513 355.District News

Elections to the Prague 11 municipal assembly will take place on September  23 and 24. Can you vote as a non-EU citizen? – No. No treaty has been signed with any non-EU country that would enable its citizens to vote here. Can you vote as a citizen of another EU state? – Yes, you can participate in the elections to the European Parliament and to the municipal assembly. However, the conditions for registration in the electoral roll and the consequences of registration are different. You can find detailed info here: mvcr.cz/volby/clanek/for-foreigners-voters.aspx ֍ Prague 11 in collaboration with the congregation of Evangelical Church of Czech Brethren offers social counselling in the John Milíč of Kroměříž Church (address: Donovalská 53, Prague 11 – Chodov) on Mondays from 12:00 till 16:00 and on Fridays from 9:00 till 13:00. Contact info: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), Мария/Maria: +420 702 133 036, Вікторія/Viktoria: +420 737 732 955. Entrance through the door on the right from the green fence. You can find up-to-date info everyday in the “Прага 11 про Україну” facebook group. ֍ Prague 11 offers social counselling at the “Domeček” at the district administration office (address : Ocelíkova 672/1, Prague 11 – Háje) on Mondays from 1PM till 4PM, on Tuesdays from 8AM till 11AM, and on Thursdays from 8AM till 11AM. Contact info: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), Мария/Maria: +420 702 133 036, Галина/Galina: +420 724 072 284.


Free Time in the District / Community Life and Sports

Is Prague 11 your new home or you have been living here for many years? You love the place where you live and would like to get more involved in the events in your district? Youcan contact the community intercultural worker Olga Vencovská: vencovska@inbaze.cz, +420 722 447 633. ֍ You can find detailed info in time at the district administration’s website in the FOREIGNERS/CIZINCI  section, as well as in the “Dobrovolníci na Praze 11” and “Прага 11 про Україну” facebook groups. ֍ Use the end of summer to visit and explore the reservoirs in Prague 11 and its vicinity: Košíkovské reservoir,Hostivař water reservoir, Milíčovský pond, Homolka, Vrah, Šáteček, Kovářský pond, Šeberovský pond, Šeberák, Hornomlýnský pond or Labuť. ֍ You are invited to the “Prague 11 Days” events, which will take place on September 8 – 10, 2022, as usual at the park by the Chodov Fortress: mapy.cz/s/camojohade


Culture and Education

Prague 11 offers online and offline Czech courses for Ukrainian refugees. For online courses, you need to have a quality webcam, microphone and a good internet connection. The courses are free of charge. Areyou interested in attending the course? Email matysovab@praha11.cz or call +420 267 902 156.֍ Free-time activities at the Center for Integration of Foreigners – clubs andevents at CIC are free of charge. The schedule may be subject to change. Updates at cicops.cz, FB or contact us at: dobrovolnici@cicops.cz / tel. 734 513 355.Vytvořeno 6.10.2022 13:12:17 | přečteno 513x | Mgr. Barbora Matysová
load