січень 2023 р/January 2023

Projekt „Rubrika pro cizince ve zpravodaji městské části Praha 11 - KLÍČ“ je realizován za dotační podpory Ministerstva vnitra České republiky v rámci projektu "Integrace cizinců v MČ Praha 11".

 

Новини з міської частини

Міська частина Прага 11 бажає вам усього найкращого у новому 2023 році! Бажаємо вам міцного здоров’я і сприятливого ставлення зі сторони окремих осіб та інституцій. Від міської частини Праги 11 для вас працює Mgr. Барбора Матисова з Відділу соціальних справ і охорони здоров’я за телефоном +420 267 902 156 або ел. поштою matysovab@praha11.cz ֍ Міська частина Прага 11 пропонує соціальні консультації у центрі “Domeček” у приміщенні адміністрації міської частини (адреса: Ocelíkova 672/1, Praha 11 – Háje) у понеділок з 13:00 до 16:00, у вівторок з 8:00 до 11:00 та в четвер з 8:00 до 11:00. Контакти: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), Марія/Maria: +420 702 133 036, Галина/Galina: +420 724 072 284. ֍ Міська частина Прага 11 у співпраці з Євангельською церквою Чеських братів пропонує соціальні консультації у приміщенні костелу Яна Міліча з Кромнєржіжа (адреса: Donovalská 53, Praha 11 – Chodov) у понеділок з 12:00 до 16:00 та в п’ятницю з 9:00 до 13:00. Контакти: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), Марія/Maria: +420 702 133 036, Вікторія/Viktoria: +420 737 732 955. Вхід праворуч від зеленого паркану. Актуальну інформацію ви щодня можете знайти у спільноті на фейсбуці “Прага 11 про Україну”.

Дозвілля у міській частині / громадське життя і спорт

У 2023 році ми знову будемо відкривати курси чеської мови для дорослих іноземців та іноземок. Вас цікавіть початковий чи середній рівень? Початковий рівень – це A1, а середній – це B1/B2. Якщо вас цікавить курс, контактуйте Барбору Матисову ел. поштою: matysovab@praha11.cz або за телефоном +420 267 902 156. ֍ Міська частина Прага 11 за підтримки Міністерства внутрішніх справ та у співпраці з євангельською церквою у костелі Яна Міліча з Кромнєржіжа (Kostel Jana Milíče z Kroměříže, Donovalská 53) регулярно організовує зустрічі спільноти під назвою Co si uvaříme, to si sníme”. Щиро запрошуємо! Ви бажаєте долучитися до організації події та представити свої рецепти страв чи випічки? Звертайтеся до контактної особи: Барбора Матисова +420 267 902 156, matysovab@praha11.cz. ֍ Запрошуємо вас до філіалів міської бібліотеки на території Праги 11! Тут знаходяться два філіали: філіал Ходов: Jírovcovo náměstí 1782/1; філіал Опатов: Opatovská 1754/14. Бібліотека – це вже давно не лише місце, щоб позичити книжку, але простір для проведення часу, де відбувається багато культурних та освітніх занять (мовні курси, читацький клуб, театр, концерти, бесіди з цікавими особистостями або творчі заняття).֍ Товариство з інтеграції та міграції (SIMI) представляє історії чеських сімей, які запропонували проживання українським біженцям через платформу Uprchlíci vítejte. Історії виходять щопонеділка тут: https://www.facebook.com/uprchlicivitejte/.

Культура й освіта

Платформа Movapp.cz пропонує додаток для вивчення чеської/української мови. Додаток безоплатний і працює як онлайн, так офлайн. У додатку ви знайдете словничок, основні фрази, а також посилання на інші додатки чи матеріали для навчання. ֍ З 19.10 у філіалі міської бібліотеки на Опатові проходить Образотворчий клуб” (Výtvarný klub). Цей клуб відкрито для дітей від 5 років. Образотворчий клуб у бібліотеці – це приємне середовище для різноманітних образотворчих занять, розмов і знайомств із новими друзями. Участь у клубі безоплатна. Клуб проходить щосереди з 16:00 до 18:00. Якщо ви бажаєте відвідати клуб, звертайтеся до контактної особи Марії: : +420 770 185 231.

Ви читаєте цю рубрику для іноземців? Ви читаєте її регулярно чи сьогодні вперше? А якщо читаєте, чи корисна вона для вас? Будь ласка, надішліть ваш відгук на ел. пошту: matysovab@praha11.cz або за телефоном +420 267 902 156. Щиро дякуємо!


District News

Prague 11 wishes you a happy New Year 2023! We wish you health and helpful attitude both from individuals and institutions. You can contact Prague 11 representative Mgr. Barbora Matysová from the Department of Health and Social Affairs at +420 267 902 156 or by email matysovab@praha11.cz ֍ Prague 11 offers social counselling at the “Domeček” at the district administration office (address: Ocelíkova 672/1) on Mondays from 1PM till 4PM, on Tuesdays from 8AM till 11AM, and on Thursdays from 8AM till 11AM. Contact info: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), Мария/Maria: +420 702 133 036, Галина/Galina: +420 724 072 284. ֍ Prague 11 in collaboration with the congregation of Evangelical Church of Czech Brethren offers social counselling in the John Milíč of Kroměříž Church (address: Donovalská 53) on Mondays from 12:00 till 16:00 and on Fridays from 9:00 till 13:00. Contact info: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), Мария/Maria: +420 702 133 036, Вікторія/Viktoria: +420 737 732 955. Entrance through the door on the right from the green fence. You can find up-to-date info everyday in the “Прага 11 про Україну” facebook group.

Free Time in the District / Community Life and Sports

We’ll open Czech Courses for foreigners in 2023 again. Areyou interested in the beginner or advanced level? It’s A1 for beginners and B1/B2 for advanced. If you are interested, contact Mgr. Matysová by email at: matysovab@praha11.cz or by phone at +420 267 902 156. ֍ Prague 11 with the support of the Ministry of the Interior and mainly in cooperation with the Evangelical Church of John Milíč of Kroměříž (address: Donovalská 53)  organises regular community get-togethers  “We’ll eat what we cook”. You are cordially invited! Are you interested in organizing an event and presenting your cooking or baking recipes? Get in touch with the contact person: Mgr. Barbora Matysová +420 267 902 156, matysovab@praha11.cz. ֍ We invite you to the Prague 11 branches of the municipal library! You canfind two branches here: Chodov branch: Jírovcovo náměstí 1782/1; Opatov branch: Opatovská 1754/14. The library has long been much more than just a place to borrow books; it’s a space wherelots of cultural and educational activities take place, (language courses, a book club, theatres, concerts, conversations with interesting people or art workshops).  ֍ Association for Integration and Migration (SIMI) presents a series of posts about Czech families who have offered accommodation to Ukrainian refugees through the Uprchlíci vítejte platform. The posts are published every Monday here: https://www.facebook.com/uprchlicivitejte/ .

Culture and Education

The  Movapp.cz platform offers an app for practicing Czech/Ukrainian language. The appis free of charge and works offline. It contains a dictionary, basic phrases, a guide through the apps for studying Ukrainian, and other materials. ֍ An “Art club” opened at the Opatov branch of the municipal library on 19.10. The club is open to all children over the age of 5. The art club at the library is a nice place to do arts, chat and meet new friends. Attendance is free of charge. The club takes place every Wednesday from 4PM to 6 PM. If you’d like to visit the club, contact Mariia: +420 770 185 231.

Do you read this section for foreigners? Do you read it regularly or today is the first time you did? If you do, have you found it useful? Please give us your feedback by email: matysovab@praha11.cz or by phone: +420 267 902 156. Thank you in advance!

 


Vytvořeno 6.1.2023 10:27:17 | přečteno 315x | Mgr. Barbora Matysová
load