листопад 2022/November 2022

Projekt „Rubrika pro cizince ve zpravodaji městské části Praha 11 - KLÍČ“ je realizován za dotační podpory Ministerstva vnitra České republiky v rámci projektu "Integrace cizinců v MČ Praha 11".


Новини з міської частини

Міська частина Прага 11 у співпраці з Євангельською церквою Чеських братів пропонує соціальні консультації у приміщенні костелу Яна Міліча з Кромнєржіжа (адреса: Donovalská 53, Praha 11 – Chodov) у понеділок з 12:00 до 16:00 та в п’ятницю з 9:00 до 13:00. Контакти: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), Марія/Maria: +420 702 133 036, Вікторія/Viktoria: +420 737 732 955. Вхід праворуч від зеленого паркану. Актуальну інформацію ви щодня можете знайти у спільноті на фейсбуці “Прага 11 про Україну”.  ֍ Міська частина Прага 11 пропонує соціальні консультації у центрі “Domeček” у приміщенні адміністрації міської частини (адреса: Ocelíkova 672/1, Praha 11 – Háje) у понеділок з 13:00 до 16:00, у вівторок з 8:00 до 11:00 та в четвер з 8:00 до 11:00. Контакти: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), Марія/Maria: +420 702 133 036, Галина/Galina: +420 724 072 284. ֍ Особам з тимчасовим захистом необхідно буде зареєструватися онлайн для продовження візи. Реєстрація буде відкритою з 1.01.2023 до 31.03.2023. Після реєстрації ви отримаєте дату візиту у Департамент міграційної політики OAMP (наразі невідомо, чи дату призначатимуть автоматично, чи можна буде її вибрати). Для реєстрації необов’язково мати електронну ідентифікацію (digitální identita), але з нею процес буде простішим. На наступному етапі особа з тимчасовим захистом з’явиться у призначений день у філіалі OAMP, де отримає нову візу. Вклеювання нових віз буде проходити протягом наступних місяців. Той, хто зареєструється на продовження візи, але не матиме ще нової візи, буде мати т.зв. фікцію продовження тимчасового захисту. Тоді таку особу будуть розглядати як особу з тимчасовим захистом, і її попередня віза будуть вважати дійсною (це буде вказано і в системі).


Дозвілля у міській частині / громадське життя і спорт

Прага 11 стала для вас новим домом або ж ви вже мешкаєте тут багато років? Ви любите місце, де ви живете, та хотіли б долучитися до подій у міській частині? Ви можете звернутися до інтеркультурної працівниці Ольги Венцовської: vencovska@inbaze.cz, +420 722 447 633. ֍ Міська частина Прага 11 за підтримки Міністерства внутрішніх справ та у співпраці з євангельською церквою у костелі Яна Міліча з Кромнєржіжа (Kostel Jana Milíče z Kroměříže, Donovalská 53) регулярно організовує зустрічі спільноти під назвою “Co si uvaříme, to si sníme”. Щиро запрошуємо! Дати зустрічей до кінця року: 4.11.; 25.11.; 9.12.; 16.12. Контакт: Марія/Maria: +420 702 133 036. ֍ Запрошуємо вас до філіалів міської бібліотеки на території Праги 11! Тут знаходяться два філіали: філіал Ходов: Jírovcovo náměstí 1782/1; філіал Опатов: Opatovská 1754/14. Бібліотека – це вже давно не лише місце, щоб позичити книжку, але простір для проведення часу, де відбувається багато культурних та освітніх занять (мовні курси, читацький клуб, театр, концерти, бесіди з цікавими особистостями або мистецькі заняття). ֍ З 19.10. відкривається у філіалі міської бібліотеки на Опатові “Творчий клуб”. Цей клуб відкритий для всіх дітей віком від 5 років. Творчий клуб у бібліотеці стане приємним простором для різноманітних мистецьких занять, розмов і знайомств з новими друзями. Участь безкоштовна. Клуб проходить щосереди з 16:00 до 18:00. Якщо вам це цікаво, звертайтеся до Марії: +420 702 133 036.


Культура й освіта

«Місцеві місцевим» (Místní místním) це організація, яка збирає мережу солідарних закладів для людей у скруті. Дізнатися більше можна на сайті: mistnimistnim.cz, а тут ви знайдете посилання на карту соціальних підприємств: mapabezdomova.cz ֍ Діти іноземців, що перебувають на території Чехії на основі дозволу на перебування на понад 90 днів, мають законний обов’язок відвідувати початкову школу. Відвідування початкової школи обов’язкове і триває дев’ять років. Обов’язковим є і рік дошкільної освіти перед вступом у початкову школу. Список освітніх закладів та інформацію про освіту можна знайти на praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/. Вам потрібна інформація щодо можливостей репетиторства чи про асистента педагога для вашої дитини? Контакти працівників Відділу освіти та культури: тел.: +420 267 902 324; +420 267 902 325.


District News

Prague 11 in collaboration with the congregation of Evangelical Church of Czech Brethren offers social counselling in the John Milíč of Kroměříž Church (address: Donovalská 53) on Mondays from 12:00 till 16:00 and on Fridays from 9:00 till 13:00. Contact info: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), Мария/Maria: +420 702 133 036, Вікторія/Viktoria: +420 737 732 955. Entrance through the door on the right from the green fence. You can find up-to-date info everyday in the “Прага 11 про Україну” facebook group. ֍ Prague 11 offers social counselling at the “Domeček” at the district administration office (address :Ocelíkova 672/1) on Mondays from 1PM till 4PM, on Tuesdays from 8AM till 11AM, and on Thursdays from 8AM till 11AM. Contact info: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), Мария/Maria: +420 702 133 036, Галина/Galina: +420 724 072 284. ֍ Persons with temporary protection will need to register online for visa extension. The registration will be open from 1.1.2023 to 31.3.2023. After registering, the person will get an appointment to visit the MOI Department of asylum and migration policy (it’s not clear for now if the appointment time will be assigned or there’ll be an option to choose the time). You won’t need a digital identity to register, but if you have one, it will simplify the process. The secondstep will be for the person with temporary protection to stop by the Department of asylum and migration policy to get a new visa sticker. The stickers will be issued during the following months. Those who will have registered for visa extension but haven’t got the new sticker yet, will have the so-called fiction of temporary protection extension. This means that such a person will be regarded as someone holding temporary protection, and their previous sticker will be considered valid (it will also be recorded in the systems). 


Free Time in the District / Community Life and Sports

Is Prague 11 your new home or you have been living here for many years? You love the place where you live and would like to get more involved in the events in your district? You can contact the community intercultural worker Olga Vencovská: vencovska@inbaze.cz, +420 722 447 633.֍ Prague 11 with the support of the Ministry of the Interior and mainly in cooperation with the Evangelical Church of John Milíč of Kroměříž (address: Donovalská 53)  organises regular community get-togethers  “We’ll eat what we cook”. You are cordially invited! The dates till the end of the year: 4.11.; 25.11.; 9.12.; 16.12. Contact person: Мария/Maria: +420 702 133 036. ֍ We invite you to the Prague 11 branches of the municipal library! You canfind two branches here: Chodov branch: Jírovcovo náměstí 1782/1; Opatov branch: Opatovská 1754/14. The library has long been much more than just a place to borrow books; it’s a space wherelots of cultural and educational activities take place, (language courses, a book club, theatres, concerts, conversations with interesting people or art workshops. ֍ Starting from 19.10. we open an “Art club” at the Opatov branch of the municipal library. Thisclub is open for all kids age 5 and over. The art club will make a pleasant space for different arts activities, conversations and meeting new friends. Participating in the club is free of charge. It takes place every Wednesday from 4PM to 6PM. If you’re interested in visiting the club contact Mariia: +420 702 133 036.


Culture and Education

Locals for locals arean association creating a network of solidarity businesses for people in need. More details are available here: mistnimistnim.cz, where you can also find the map of solidarity businesses: mapabezdomova.cz ֍ Children of foreigners staying in the Czech Republic  with a residence permit for over 90 days have a legal obligation to attend elementary school. Elementary school attendance is mandatory and lasts 9 years. Preschool attendance is also mandatory for the year before elementary school. You can find the list of educational institutions and information about education here: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/. Do you need to consult on whether tutoring or an assistant teacher would be arrangeable for your child? You can contact the Education and Culture Department at: +420 267 902 324; +420 267 902 325.

 Vytvořeno 16.11.2022 16:22:45 | přečteno 475x | Mgr. Barbora Matysová
load