Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Foreigners/Cizinci

 
 

лютий 2023 р/February 2023

Projekt „Rubrika pro cizince ve zpravodaji městské části Praha 11 - KLÍČ“ je realizován za dotační podpory Ministerstva vnitra České republiky v rámci projektu "Podpora integrace cizinců v MČ Praha 11".

Новини з міської частини

У міській частині Прага 11 для вас працює Барбора Матисова з відділу соціальних справ і охорони здоров’я. Звернутися до неї можна за телефоном +420 267 902 156 або через e-mail matysovab@praha11.cz, якщо вам потрібна консультація, усний переклад чи курси чеської мови. ֍ Міська частина Прага готує на 2023 рік такі проєкти у сфері інтеграції іноземців: культурні та громадські події «Діалог культур 2023» (“Dialog kultur 2023”, Kulturní Jižní Město o.p.s.); вивчення чеської мови для дітей з іншою рідною мовою у школах і дитсадках; міжкультурну роботу (для носіїв в’єтнамської, української та російської мов) найкраща допомога для іноземців у міській частині; репетиторство для дітей у бібліотеці; рубрику для іноземців у журналі «Klíč» (ви її саме читаєте); курси чеської мови для дорослих іноземців з міської частини Прага 11; професійну психологічну допомога для жінок, що втекли від війни в Україні; соціальну та громадську активізацію новоприбулих іноземців до міської частини Прага 11. Ми готуємо справді багато всього, за інформацією слідкуйте на сайті: praha11.cz/cs/media/foreigners-cizinci/ ֍ Актуальну інформацію щодо підтримки інтеграції українських біженців можна знайти у спільноті на фейсбуці “Прага 11 про Україну”. ֍ Ви читаєте цю рубрику для іноземців? Ви читаєте її регулярно чи сьогодні вперше? Якщо ви її читаєте, чи є вона для вас корисною? Будь ласка, поділіться вашим відгуком на e-mail: matysovab@praha11.cz або за телефоном +420 267 902 156. Наперед дякуємо! ֍ Міська частина Прага 11 має нове політичне керівництво: головою стала Шарка Зденькова, лідерка переможного «Руху за Прагу 11» (Hnutí pro Prahu 11, HPP11). Дев’ятичленна рада і надалі складається із трьох заступників(-ць): Івана Говоркова (HPP11), Ян Ярош (P11S) і Зузана Бемова (партія «Piráti»). На посадах членів ради міської частини відтепер працюють Марек Мілаберський (HPP11), Лібор Вркоч (HPP11), Міхал Веселський (P11S), Їржі Догнал (Piráti) і Йозеф Коцоурек (Piráti): praha11.cz/cs/radnice/ .


Дозвілля у міській частині / громадське життя та спорт

У 2023 році ми також будемо відкривати курси чеської мови для дорослих іноземців та іноземок. Вас цікавить початковий чи середній рівень? Початковий рівень це A1, а середній – це B1/B2. Щодо запису звертайтеся до Барбори Матисової на e-mail: matysovab@praha11.cz або за тел.: +420 267 902 156. ֍ Міська частина Прага 11 за підтримки Міністерства внутрішніх справ і, зокрема, у співпраці з євангельською церквою у костелі Яна Міліча з Кромнєржіжа (Donovalská 53) організовує регулярні зустрічі громади під назвою Co si uvaříme, to si sníme(«Що приготуємо – те й з’їмо»). Запрошуємо вас! Ви б хотіли організувати свою подію і представити свої рецепти страв або випічки? Звертайтеся до контактної особи: Барбора Матисова,  +420 267 902 156, matysovab@praha11.cz. ֍ Запрошуємо вас до філіалів міської бібліотеки на Празі 11! Тут знаходяться два філіали: Філіал Ходов: Jírovcovo náměstí 1782/1; філіал Опатов: Opatovská 1754/14. Бібліотека – це вже давно не лише місце, щоб позичити книгу, але й простір, де відбувається багато культурних та освітніх подій (мовні курси, читацький клуб, театральні вистави, концерти, розмови з цікавими особистостями або творчі заняття).

 

Культура й освіта

Платформа Movapp.cz пропонує додаток для вивчення чеської чи української мов. Додаток безкоштовний і працює офлайн. Він уміщує словник, основні фрази, а також посилання на інші додатки для вивчення мови й інші матеріали. ֍ З 19.10. у філіалі міської бібліотеки на Опатові проходить «Образотворчий клуб» (“Výtvarný klub”). Цей клуб призначено для всіх дітей віком від 5 років. Образотворчий клуб – це приємний простір для різноманітних занять, розмов і зустрічей з новими друзями. Участь безкоштовна. Клуб проходить щосереди з 16:00 до 18:00. Якщо ви хочете відвідати клуб, зверніться до Марії: +420 770 185 231.District News

You can contact Prague 11 representative Mgr. Barbora Matysová from the Department of Health and Social Affairs at +420 267 902 156 or by email at matysovab@praha11.cz  in case you are looking for consultation, interpreting or Czech courses. ֍ Prague 11 has planned the following projects for the year 2023: cultural and community events or “Cultural dialogue 2023” (Kulturní Jižní Město o.p.s.); Czech classes for kindergarten and school childrenwitha different native language; intercultural work (for Vietnamese, Ukrainian and Russian speakers) – a helping hand for local foreigners; tutoring for children at the library; the section for foreigners in the Klíč magazine (which you are reading right now); Czech courses for grownup foreigners from Prague 11; professional psychosocial support for women fleeing the war in Ukraine; social and community activation of newcomers to Prague 11. There’s a lot we are planning, follow us at praha11.cz/cs/media/foreigners-cizinci/ ֍ You can find up-to-date info about support for Ukrainian refugees in the “Прага 11 про Україну” facebook group. ֍ Do you read this section for foreigners? Do you read it regularly or today is the first time you did? If you do, have you found it useful? Please give us your feedback by email: matysovab@praha11.cz or by phone: +420 267 902 156. Thank you in advance! ֍ Prague 11 has new political administration: PhDr. Šárka Zdeňková, the leader of the winning  Hnutí pro Prahu 11, has become the new mayor. The council consisting of nine members hasthree deputy mayors, Mgr. Ivana Hovorková (HPP11), PhDr. Jan Jaroš (P11S),  and Mgr. Zuzana Böhmová (Piráti). The new councillors are Marek Milaberský (HPP11), Bc. Libor Vrkoč (HPP11), Bc. Michal Veselský, DiS. (P11S), Jiří Dohnal (Piráti), and Josef Kocourek (Piráti): praha11.cz/cs/radnice/ .


Free Time in the District / Community Life and Sports

We’ll open Czech Courses for foreigners in 2023 again. Areyou interested in the beginner or advanced level? It’s A1 for beginners and B1/B2 for advanced. If you are interested, contact Mgr. Matysová by email at: matysovab@praha11.cz or by phone at +420 267 902 156. ֍ Prague 11 with the support of the Ministry of the Interior and mainly in cooperation with the Evangelical Church of John Milíč of Kroměříž (address: Donovalská 53)  organises regular community get-togethers  “We’ll eat what we cook”. You are cordially invited! Are you interested in organizing an event and presenting your cooking or baking recipes? Get in touch with the contact person: Mgr. Barbora Matysová +420 267 902 156, matysovab@praha11.cz. ֍ We invite you to the Prague 11 branches of the municipal library! You canfind two branches here: Chodov branch: Jírovcovo náměstí 1782/1; Opatov branch: Opatovská 1754/14. The library has long been much more than just a place to borrow books; it’s a space wherelots of cultural and educational activities take place, (language courses, a book club, theatres, concerts, conversations with interesting people or art workshops).


Culture and Education

The  Movapp.cz platform offers an app for practicing Czech/Ukrainian language. The appis free of charge and works offline. It contains a dictionary, basic phrases, a guide through the apps for studying Ukrainian, and other materials. ֍ An “Art club” opened at the Opatov branch of the municipal library on 19.10. The club is open to all children over the age of 5. The art club at the library is a nice place to do arts, chat and meet new friends. Attendance is free of charge. The club takes place every Wednesday from 4PM to 6 PM. If you’d like to visit the club, contact Mariia: +420 770 185 231.


1.2.2023 14:34:47 | přečteno 239x | Mgr. Barbora Matysová

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Komise pro média a informace RMČ Praha 11
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Boris Jirků: Z cest
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Morana a Májíček – divadlo KAKÁ
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Country bál Knokaut
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sobotní výtvarná dílna
Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro kulturu a spolky RMČ Praha 11
Sportovní komise RMČ Praha 11
Bytová komise RMČ Praha 11
Vzpomínka na Oldřicha Nového
Kino klub Zahrada – Šťastně až na věky
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Drum Circle s Petrem Šušorem
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Čarovná květina – Divadlo Kůzle
Michal Foltýn / Mio Sakamoto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Melodie pro každého
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Děti Nagana
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Šansony na tvrzi
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Velryba
Kristina Barta Quartet
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sportovní komise RMČ Praha 11
Velikáni swingu aneb od Gershwina po Glenn Millera
Kino klub Zahrada – Julie, co by bylo kdyby…
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11
Kocour v botách – Toymachine
Lidé jako olivy: Cyril Höschl
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná prohlídka výstavy autorem Boris Jirků: Z cest
Setkání k rekonstrukci náměstíčka ve vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. Blankytu)
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná vycházka pro seniory: PRAŽSKÁ HANSPAULKA - legendární vilová čtvrť, kde žili Lída Baarová i Vlasta Burian
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load