червень 2022/June 2022

Projekt „Rubrika pro cizince ve zpravodaji městské části Praha 11 - KLÍČ“ je realizován za dotační podpory Ministerstva vnitra České republiky v rámci projektu "Integrace cizinců v MČ Praha 11".


Новини з міської частини

Міністерство внутрішніх справ ЧР – Інформація для громадян України на території Чехії: mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx ֍ Міська частина Прага 11 у співпраці з організацією «YMCA Praha» пропонує соціальні консультації в Материнському центрі «Domeček» (адреса: U Modré školy 1, Praha 11 – Háje) у понеділок, середу та четвер з 12:00 до 16:00. Контакти: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), Марія/Maria: +420 702 133 036. На головному вході під вежею дзвоніть на дзвінок з позначкою «MC Domeček». ֍ Неподалік від метро Roztyly виникнув Клуб і громадський центр для громадян України. Це громадський простір, який створить базу (зокрема) для матерів з дітьми до 15 років. Простір служитиме для спільних зустрічей, ігор, догляду за дітьми, дозвілля. Контакти: Владімір Ґерґел/Vladimir Gergel: телефон: 603 970 092, e-mail: info@helpukrainefund.com.


Дозвілля у міській частині / громадське життя та спорт

Прага 11 стала для вас новим домом або ж ви вже мешкаєте тут багато років? Ви любите місце, де ви живете, та хотіли би долучитися до подій у міській частині? Зв’яжіться з інтеркультурною працівницею Ольгою Венцовською, яка займається громадськими подіями в міській частині: vencovska@inbaze.cz, +420 722 447 633. ֍ Літні одноденні табори на Празі 11: Міська частина Прага 11 надає батькам дітей за участь дітей у таборах окремим організаторам суму в розмірі 100 крон / дитина / день. Табори проходять у різні дні протягом всього літа завжди на території Праги 11. Більше інформації тут: praha11.cz/cs/media/aktuality/deje-se-na-jiznim-meste-a-okoli/letni-jednodenni-tabory-na-praze-11.html ֍ Центр інтеграції іноземців пропонує групу для батьків, де ви можете поділитися своїм досвідом і підтримати один одного (Теми: система освіти в Чехії, інтеграція дітей у школі, дозвілля, фінанси й інші).  Мови: українська, російська, чеська. Клуб для батьків і дітей БЕЗКОШТОВНИЙ. Програма на червень: 7.06. Дозвілля для дітей у Празі, 21.06. Програма для дітей на канікулах. Місце проведення: Прага, вул. Pernerova 10/32, 1-ий поверх (дзвінок «Курси, Клуби»). Реєстрація обов’язкова: Eva Kremlíková, eva.kremlikova@cicops.cz


Культура й освіта

Міська частина Прага 11 пропонує онлайн та очні курси чеської мови для біженців з України. Для онлайн-курсу необхідно мати якісну веб-камеру, мікрофон і добре інтернет-з’єднання. Курси безкоштовні. Ви бажаєте приєднатися? Пишіть на e-mailmatysovab@praha11.cz або телефонуйте за номером +420 267 902 156. ֍ Доступний і зручний сайт «До школи на Празі 11»: https://www.skolstvijm.cz/ ֍ Громадськай центр «KC Zahrada» запрошує вас на громадську подію просто неба «Гриль без кордонів VIII» у четвер 16.06. з 16 до 20 години. Першу зустріч цьогоріч буде присвячено Україні. Запрошуємо всіх жителів району Jižní město й українців, які знайшли притулок від війни в нашій міській частині. Очікуйте різноманітну програму для дітей і дорослих. Не бракуватиме ігор, музики, танців, буде також мистецька майстерня, смаколики з грилю та дегустація української кухні. На місці буде присутня україномовна працівниця, яка вам зможе допомогти. Місце проведення: Malenická 1784/2. Вхід безкоштовний. ֍ Центр інтеграції іноземців, o.p.s. пропонує безкоштовно завантажити (і за потреби самостійно роздрукувати) матеріали для вивчення чеської мови для дітей з іншою рідною мовою «ČESKY RAZ DVA». Матеріали призначено для освіти дітей віком від 7 до 12 років на початковому рівні за умови вміння читати та писати. Матеріали можна завантажити безкоштовно на сайті www.cicops.cz.

 

District News

The Ministry of the Interior of the Czech Republic – Information for Ukrainian citizens in the Czech Republic: mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx ֍ Prague 11 in collaboration with YMCA Prague offers social counselling at the Family Centre Domeček (address: U Modré školy 1, Prague 11 – Háje): on Monday, Wednesday and Thursday from 12AM to 4PM.  Contact info: Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp), Мария/Maria: +420 702 133 036. Press the MC Domeček bell at the main entrance under the tower. ֍ A Club and Community Centre for Ukrainian citizens has been established near Roztyly metro station. It is a community space (particularly) for mothers with children under the age of 15. It serves as a space for meeting each other, playing and babysitting for children, leisure activities. Contact info: Vladimir Gergel: phone: 603 970 092, email: info@helpukrainefund.com


Free Time in the District / Community Life and Sports

Is Prague 11 your new home or you have been living here for many years? You love the place where you live and would like to get more involved in the events in your district? Youcan contact the community intercultural worker Olga Vencovská, who focuses on community activities in the district: vencovska@inbaze.cz, +420 722 447 633. ֍ One-day summer camps in Prague 11: Prague 11 contributes 100 CZK/day/child to parents of kids attending camps by selected organizers. The camps take place in Prague 11 on different days throughout the summer vacations. More info: praha11.cz/cs/media/aktuality/deje-se-na-jiznim-meste-a-okoli/letni-jednodenni-tabory-na-praze-11.html ֍ The Centre for Integration of Foreigners offers a group for parents where you can share experience and support each other (Topics: Czech education system, children’s integration at school, free-time activities, finance, etc.). Communication languages: Ukrainian, Russian, Czech. A FREE OF CHARGE club for parents and children. Schedule for June: June 7, Free-time activities for children in Prague. June 21, Activities for children during vacations. Prague, Pernerova 10/32, 1st floor (ring the “Kurzy, Kluby” bell). Registration required: Eva Kremlíková, eva.kremlikova@cicops.cz


Culture and Education

Prague 11 offers online and offline Czech courses for Ukrainian refugees. For online courses, you need to have a quality webcam, microphone and a good internet connection. The courses are free of charge. Areyou interested in attending the course? Email matysovab@praha11.cz or call +420 267 902 156. ֍ The How to get into school in Prague 11 website with easy to digest information:  https://www.skolstvijm.cz/ ֍ KC Zahrada invites you to an outdoor community event “Barbeque without borders VIII” on Thursday June 16 from 4PM to 8PM. The first barbeque this year will be dedicated to Ukraine. All residents of Jižní Město are invited, as well as Ukrainians who have found refuge from war in our district. You can look forward to a variety of activities for kids and grownups. There will be games, art workshops, music, dancing, BBQ, and Ukrainian cuisine degustation.  There will be a Ukrainian speaking field worker offering assistance on the spot. Location: Malenická 1784/2. Entry is free. ֍ Centre for Integration of Foreigners, o.p.s. offers free of charge downloadable and printable Czech learning materials “ČESKY RAZ DVA” for foreign-speaking children. The materials are intended for complete beginners aged around 7 to 12, provided they can read and write. You can download the materials from www.cicops.cz free of charge.  Vytvořeno 13.6.2022 16:22:16 | přečteno 714x | Mgr. Barbora Matysová
load