Na obsah stránky

Jazyk:
 

Řešíte sousedské spory, u kterých (si) nerozumíte?

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty věnovalo prosincový newsletter tématu interkulturní práce.

Níže se dočtete, kdo je interkulturní pracovník a čím může být prospěšný. Na ÚMČ Praha 11 máme vlastní interkulturní pracovnici pro vietnamskou menšinu a v příštím roce chceme interkulturní práci rozšířit o kolegyni, která by byla k dispozici ukrajinské menšině a  rusky mluvícím.

Řešíte sousedské spory, u kterých byste potřebovali přítomnost a podporu interkulturního pracovníka jakožto mediátora sporů? I k tomu jsou určeny jeho služby.

Pro více informací k nabídce podpory integrace cizinců v městské části Praha 11 můžete kontaktovat i Mgr. Barboru Matysovou: matysovab@praha11.cz, 267 902 156

INTERKULTURNÍ PRACOVNÍK JE VÍC NEŽ TLUMOČNÍK

KDO JE INTERKULTURNÍ PRACOVNÍK?

 • Interkulturní pracovník je profesionál, který podporuje migranty, majoritní společnost a veřejné instituce při vzájemné komunikaci, posiluje jejich přátelské soužití a překonávání bariér.
 • Důležitou kvalitou této profese je velká interkulturní citlivost. Interkulturní pracovník ví, že některé věci se nedají jednoduše přeložit do českého jazyka, protože v té druhé kultuře neexistují, a často je nutné překlad rozšířit o oboustranné vysvětlení. Při tlumočení dokáže vystoupit z tlumočnické role, vysvětlit některá specifika a předejít potenciálnímu konfliktu. 
 • Pro profesi interkulturního pracovníka existuje možnost odborné přípravy a získání osvědčení. 


S čím může interkulturní pracovník pomoci?

Poskytne doprovod, asistenci a tlumočení na žádost migranta nebo úředníka/pracovníka instituce;

 • poskytne základní sociální poradenství v českém a dalším jazyce;
 • poskytne kontakty na odborné poradenství, doporučí, na koho se v dané situaci obrátit;
 • pomůže migrantům zorientovat se v českém prostředí a poskytne základní informace o životě v ČR a v Praze;
 • pomůže překonávat psychologické bariéry migrantů i pracovníků úřadů a institucí.
 • zasahuje při konfliktních situacích, řeší nedorozumění


Kdo může interkulturního pracovníka objednat?

 • Migranti, kteří potřebují doprovod, tlumočení a odbornou podporu při jednání na úřadech, ve školách, ve zdravotnickém zařízení nebo v dalších institucích (banky, zaměstnavatel);
 • pracovníci veřejné správy při jednání s migranty;
 • pracovníci ve školství;
 • pracovníci ve zdravotnictví.


Jak je možné interkulturního pracovníka objednat?

 • Seznamu interkulturních pracovníků si vyberte pracovníka podle jazyka, ve kterém chcete jednat,
 • kontaktujte pracovníka telefonicky nebo e-mailem a domluvte se na spolupráci.
 • Spolupráci domlouvejte pokud možno v dostatečném časovém předstihu, například 3 dny předem.


Jak je práce interkulturního pracovníka placena?

 • Služby interkulturních pracovníků jsou klientům poskytovány ZDARMA. Pracovníci jsou placeni organizacemi, které je zaměstnávají - například neziskovými organizacemi nebo obcemi.


Kdo je komunitní tlumočník?

 • Komunitní tlumočník je vyškolený tlumočník, který migrantům pomáhá překonat nejen jazykovou odlišnosti, ale umí zacházet také s kulturními rozdíly.
 • V současnosti poskytují v Praze komunitní tlumočení pouze interkulturní pracovníci. 
 • Kontakty na komunitní tlumočníky a překladatele v regionech České republiky pro oblast školství mohou poskytnout regionální koordinátoři Národního pedagogického institutu (NPI). 
 • Další informace nabízí též portál Inkluzivní škola .


Pro tlumočení po telefonu se lze také obrátit na specializovanou infolinku Charity ČR. 
Linka funguje v ukrajinštině, vietnamštině a mongolštině. Mohou se na ni obrátit jak migranti žijící v ČR, tak pracovníci veřejné správy při jednání s migranty.
Kontakty na infolinky a jejich pracovní doba je uvedena na webu Charity ČR, která službu poskytuje.

Vizitka pro migranty  interkulturní práce  tlumočení a asistence zdarma  Vizitka pro migranty  interkulturní práce  tlumočení a asistence zdarma (2)

Zdroj: Newsletter Migračního konsorcia, online dostupný na: https://mailchi.mp/83c6126c0a42/interkulturn-pracovnk-je-vc-ne-tlumonk
 

8.12.2021 12:59:55 | přečteno 151x | Mgr. Barbora Matysová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load