Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Foreigners/Cizinci

 
 

Foreigners/Cizinci

This web section is intended for foreigners living in Prague 11.

The official Prague 11 website is soon-to-be-ready in various languages´mutations. In the meantime, Prague 11 provides useful information for non-Czechs on this page for quick and easy orientation in various situations, important events and information in general. 

In the „News“ sub-section you find information relating to the integration of foreigners. In the „Useful information about the epidemic“ sub-section you find the up-to-date information connected with the current coronavirus pandemic. Information about integration programmes and projects are available in the „Integration of foreigners in Prague 11“ sub-section. The sub-section „Education and culture in Prague 11“ provides general information connected with education, sport and leisure. 

You can contact social services development coordinator, who is also in charge of the work with foreigners:
Mgr. Barbora Matysová
e - mail: matysovab@praha11.cz
phone number: 267 902 156

_______________________________________________

Цей розділ сайту призначено для іноземців, що живуть на Празі 11.

Скоро офіційний сайт міської частини Прага 11 буде перекладено іноземними мовами. Перед цим ми хочемо проінформувати іноземців, що живуть на Празі 11, про актуальну ситуацію у зв'язку з пандемією коронавірусу і про те, що відбувається у міській частині. У підсекції „News“ ви знайдете інформацію про інтеграцію іноземців, а також про те, що у цей час відбувається у міській частині. У підсекції „Useful information about the epidemic“ можна знайти інформацію про актуальну ситуацію з пандемією коронавірусу і що для жителів міської частини робить адміністрація та мерія Праги 11. Інформацію щодо проєктів інтеграції іноземців у міській частині ви знайдете у підсекції „Integration of foreigners in Prague 11“. Субсекція „Education and culture in Prague 11“ вам надасть інформаційний сервіс про освіту та культуру на Празі 11.

Для отримання консультації чи іншої інформації звертайтеся до координаторки розвитку соціальних послуг, яка займається роботою з іноземцями: 
 
Mgr. Барбора Матисова 
e-mail: 
matysovab@praha11.czmatysovab@praha11.cz> 
телефон: 267 902 156

_______________________________________________
 
Chuyên mục trên trang web này dành cho người nước ngoài ở Praha 11. 
 
Trang web chính thức của khu vực thành phố Praha 11 sẽ sắp sửa được dịch sang tiếng nước ngoài.  
 
Trước khi được xảy ra như thế thì chúng tôi muốn cung cấp thông tin về tình hình hiện nay liên quan đến dịch bệnh Corona và cái gì xảy ra ở khu vực thành phố cho người nước ngoài mà sống ở Praha 11 
  
Ở trong „News“ các bạn có thể tìm được thông tin liên quan đến sự hội nhập của người nước ngoài và cũng đến cái gì mới xảy ra ở khu vực thành phố. 
 
Ở trong mục „Useful infrormation about the epidemic“ trên trang web này các bạn có thể tìm được thông tin về tình hình hiện nay liên quan đến dịch bệnh Corona và thông tin về cái gì uỷ ban và toà thị chính của Praha 11 làm cho người ở khu vực thành phố. 
 
Các bạn có thể tìm được thông tin về các dự án liên quan đến sự hội nhập của người nước ngoài ở trong mục „Integration of foreigners in Prague 11“ trên trang web này. 
 
Chuyên mục „Eductaiton and culture in Prague 11“ trên trang web này cung cấp thông tin liên quan đến sự giáo dục và văn hoá ở Praha 11. 
 
Để nhận được tư vấn hoặc thêm thông tin được các bạn có thể liên hệ với điều phối viên của sự phát triển dịch vụ xã hội mà đang quản lý công việc với người nước ngoài: 
 
 
Thạc sĩ Barbora Matysová 
e - mail: 
matysovab@praha11.czmatysovab@praha11.cz> 
số điện thoại: 267 902 156


_______________________________________________

Этот раздел сайта предназначен для иностранцев, живущих на Праге 11. 
Скоро официальный сайт городской части Прага 11 будет переведен на иностранные языки. Перед этим мы хотим проинформировать иностранцев, живущих на Праге 11, о актуальной ситуации в связи с пандемией коронавируса и о происходящем в городской части. В подсекции „News“ вы найдете информацию о интеграции иностранцев и о том, что на данный момент происходит в городской части. В подсекции „Useful information about the epidemic“ можно найти информацию о актуальной ситуации с пандемией коронавируса и что делает для жителей городской части администрация и мэрия Праги 11. Информацию о проектах интеграции иностранцев в городской части вы найдете в подсекции „Integration of foreigners in Prague 11“. Субсекция „Education and culture in Prague 11“ вам предоставит информационный сервис об образовании и культуре на Праге 11.

Для получения консультации или другой информации контактируйте координатора развития социальных услуг, которая занимается работой с иностранцами: 
 
Mgr. Барбора Матысова 
e-mail: 
matysovab@praha11.czmatysovab@praha11.cz> 
телефон: 267 902 156

_______________________________________________

الأجانب

إن هذا القسم من الموقع مخصص للأجانب الذين يعيشون في
براغ 11.

قريباً.  في غضون ذلك ، ستوفر براغ 11 معلومات مفيدة لغير
التشيكيين في هذه الصفحة توجيهاً سريعاً و سهلاً في الحالات
المتعددة و الأحداث و المعلومات الهامة بشكل عام.   

ستجد في هذا القسم الفرعي "الأخبار" معلومات تتعلق بإدماج

كما ستجد في القسم الفرعي "معلومات مفيدة حول الوباء" أحدث

المعلومات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا الحالية. أما عن المعلومات

الأجانب في براغ 11".كما يوفر القسم الفرعي "التعليم والثقافة في براغ

الخاصة ببرامج ومشاريع الاندماج ستكون في القسم الفرعي "اندماج

11معلومات عامة تتعلق بالتعليم والرياضة والترفيه.


يمكنك الاتصال بمنسقة تطوير الخدمات الاجتماعية ، المسؤولة أيضاً

عن العمل مع الأجانب:


رقم الهاتف: 267902156

السيدة. باربورا ماتيسوفا

البريد الإلكتروني: matysovab@praha11.cz

лютий 2023 р/February 2023

Projekt „Rubrika pro cizince ve zpravodaji městské části Praha 11 - KLÍČ“ je realizován za dotační podpory Ministerstva vnitra České republiky v rámci projektu "Podpora integrace cizinců v MČ Praha 11".

1.2.2023 14:34:47 | přečteno 77x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Mapa psychosociální pomoci pro ukrajinské obyvatele v ČR

Národní ústav pro duševní zdraví (NÚDZ) spravuje mapu psychosociální pomoci, kde lze najít místa odborné pomoci > https://mapa.nudz.cz/

6.1.2023 13:32:16 | přečteno 194x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

січень 2023 р/January 2023

Projekt „Rubrika pro cizince ve zpravodaji městské části Praha 11 - KLÍČ“ je realizován za dotační podpory Ministerstva vnitra České republiky v rámci projektu "Integrace cizinců v MČ Praha 11".

 

6.1.2023 10:27:17 | přečteno 174x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Komunitní aktivity pro nově příchozí migrantky a migranty z Ukrajiny

Praha 11 pořádá již od dubna rozličné komunitní aktivity pro nově příchozí migrantky a migranty z Ukrajiny, ale i pro majoritní obyvatelstvo, které se akcí také účastní.

Akcí proběhne do konce roku více než čtyři desítky a jedná se o rozličné aktivity, které připravujeme ve spolupráci s našimi interkulturními pracovnicemi.

Jedná se o komunitní vaření, procházky po Praze, výlety mimo Prahu, výtvarný kroužek, psychosociální podporu. Samozřejmě síťujeme i na další organizace a akce, které se konají mimo Prahu 11.

Akce se konají v rámci projektu „Podpora příchozích z války v Ukrajině v roce 2022“ za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR.

Spolupracujeme s Městskou knihovnou v Praze, s Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, se sborem Českobratrské církve evangelické, s neziskovými organizacemi i jednotlivci. Zkrátka jde o výborně nastavenou spolupráci, která nám dělá již několik měsíců radost.

Kromě komunitních aktivit pro utečence a utečenkyně z Ukrajiny provozujeme jazykové kurzy češtiny pro dospělé a sociální poradenství, též již od dubna 2022.

12.12.2022 14:48:25 | přečteno 290x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Запрошуємо разом спекти різдвяне печиво/Zveme vás ke společnému pečení vánočního cukroví

Жодне Різдво в Чехії не обходиться без різдвяного печива, тож якщо ви збираєтеся відчути дух Різдва в Чехії повною мірою, приходьте/давайте пекти разом. Також приготуємо глінтвейн, який однозначно належить до Різдва.

КОЛИ?

У П'ЯТНИЦЮ 16.12. З 15:00 ДО 18:00

ДЕ?

В ПРИМІЩЕННІ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ ЗА АДРЕСОЮ DONOVALSKÁ 53

Хочеш прийти? Контактна особа: Olena Vechey +420 774 378 918

Žádné Vánoce v České republice se neobejdou bez vánočního cukroví, takže pokud se chystáte prožít ducha Vánoc v České republice naplno, přijďte/pojďme společně péct. Připravíme si i svařené víno, které k Vánocům rozhodně patří.

KDY?

V PÁTEK 16.12. OD 15:00 DO 18:00

KDE ?

VE SBORU ČCE NA ADRESE DONOVALSKÁ 53

Chcete se zúčastnit? Kontaktní osoba: Olena Vechey +420 774 378 918

12.12.2022 13:41:23 | přečteno 308x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

грудень 2022 р/December 2022

Projekt „Rubrika pro cizince ve zpravodaji městské části Praha 11 - KLÍČ“ je realizován za dotační podpory Ministerstva vnitra České republiky v rámci projektu "Integrace cizinců v MČ Praha 11".


12.12.2022 11:38:55 | přečteno 229x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Прогулянка до різдвяних вертепів/Putování za vánočními Betlémy

Запрошуємо вас на прогулянку різдвяними вертепами. Разом з вами завітаємо в кілька костелів та подивимось на прекрасні традиційні чеські вертепи.  Прогулянку поведе професійний гід. Тривалість прогулянки 2 години, прогулянка підходить і для дітей.

Дата: 10 грудня, субота, 11:00 

Місце зустрічі: у парку біля метро «Малостранська»/„Malostranská“ 

Вхід вільний

Реєструйтесь, будь ласка, тут: vencovska@inbaze.cz або +420 724 072 284

Захід проводиться в рамках проекту «Підтримка прибулих з війни в Україні у 2022 році» за фінансової підтримки Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.


Zveme vás na procházku za Vánočními betlémy. Obejdeme spolu několik kostelů a podíváme se na krásné betlémské scény. Procházku povede odborný průvodce. Délka procházky je 2 hodiny, procházka je vhodná i pro děti.

Sobota 10. prosince v 11:00 

Místo setkání: v parku vedle metra A „Malostranská“ 

Akce je zdarma

Registrujte se prosím zde: vencovska@inbaze.cz nebo +420 724 072 284

Akce se koná v rámci projektu „Podpora příchozích z války v Ukrajině v roce 2022“ za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR.

3.12.2022 14:47:09 | přečteno 294x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Передріздвяна зустріч і салат олів'є/Předvánoční setkání a salát Olivier

Запрошуємо на передріздвяну зустріч з салатом олів'є!

Якщо ви зацікавлені, будь ласка, повідомте про це Марії. Вся інформація в листівці нижче. Захід безкоштовний.

Zveme vás na předvánoční setkání se salátem Olivier!

V případě zájmu se nahlaste Marii. Veškeré info v letáčku níže. Akce je zdarma.

1.12.2022 22:03:50 | přečteno 326x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Програма Movapp/Aplikace Movapp

Винещодавно вЧехії та не знаєте чеську мову?

Програма Movapp створена для полегшення комунікації між українцями та чехами, містить українсько-чеський словник та діалогові фрази, допоможе вамне розгубитися у складній ситуації.


Přijeli jste nedávno do České republiky a neumíte česky?

Aplikace Movapp je navržena tak, aby usnadnila komunikaci mezi Ukrajinci a Čechy–obsahuje ukrajinsko-český slovník a základní komunikační fráze. Pomůže vám tak neztratit se ve složitých situacích.

30.11.2022 16:29:39 | přečteno 277x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Різдвяна прогулянка Прагою/Procházka vánoční Prahou

Запрошуємо вас на прогулянку різдвяною Прагою

Неділя 27.11. о 16:00

Зустрічаємося біля Порохової вежі/Prašná brána (Навпроти Palladium на Náměstí republiky)

Регістрація по e-mail vencovska@post.cz або телефоном +420 724 072 284


Zveme vás na procházku vánoční Prahou

Neděle 27.11. v 16:00

Sraz vedle Prašné brány (naproti Palladiu na náměstí republiky)

Registrace e-mailem: vencovska@post.cz nebo telefonem +420 724 072 284


21.11.2022 10:53:33 | přečteno 321x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Kalendář akcí >

Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: TUNELY A KOLONIE
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro likvidaci majetku RMČ Praha 11
Zimní koncert Pražského salonního orchestru 
Kino klub Zahrada – Párty Hárder: Summer Massacre
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro informatiku a digitalizaci MČ Praha 11
Sobotní výtvarná dílna
Kino klub Zahrada – Přání k narozeninám
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Komise pro energetiku, technologie a inovace RMČ Praha 11
O Malence
Žena, která uvařila svého manžela
Průdušky
Jihoměstský masopust 2023
Populární muzikálové melodie
Kino klub Zahrada – Ennio
Kino klub Zahrada – Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa
Babočka: Dětský karneval
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Country bál Knokaut
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load