Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Foreigners/Cizinci

 
 

Foreigners/Cizinci

This web section is intended for foreigners living in Prague 11.

The official Prague 11 website is soon-to-be-ready in various languages´mutations. In the meantime, Prague 11 provides useful information for non-Czechs on this page for quick and easy orientation in various situations, important events and information in general. 

In the „News“ sub-section you find information relating to the integration of foreigners. In the „Useful information about the epidemic“ sub-section you find the up-to-date information connected with the current coronavirus pandemic. Information about integration programmes and projects are available in the „Integration of foreigners in Prague 11“ sub-section. The sub-section „Education and culture in Prague 11“ provides general information connected with education, sport and leisure. 

You can contact social services development coordinator, who is also in charge of the work with foreigners:
Mgr. Barbora Matysová
e - mail: matysovab@praha11.cz
phone number: 267 902 156

_______________________________________________

Цей розділ сайту призначено для іноземців, що живуть на Празі 11.

Скоро офіційний сайт міської частини Прага 11 буде перекладено іноземними мовами. Перед цим ми хочемо проінформувати іноземців, що живуть на Празі 11, про актуальну ситуацію у зв'язку з пандемією коронавірусу і про те, що відбувається у міській частині. У підсекції „News“ ви знайдете інформацію про інтеграцію іноземців, а також про те, що у цей час відбувається у міській частині. У підсекції „Useful information about the epidemic“ можна знайти інформацію про актуальну ситуацію з пандемією коронавірусу і що для жителів міської частини робить адміністрація та мерія Праги 11. Інформацію щодо проєктів інтеграції іноземців у міській частині ви знайдете у підсекції „Integration of foreigners in Prague 11“. Субсекція „Education and culture in Prague 11“ вам надасть інформаційний сервіс про освіту та культуру на Празі 11.

Для отримання консультації чи іншої інформації звертайтеся до координаторки розвитку соціальних послуг, яка займається роботою з іноземцями: 
 
Mgr. Барбора Матисова 
e-mail: 
matysovab@praha11.czmatysovab@praha11.cz> 
телефон: 267 902 156

_______________________________________________
 
Chuyên mục trên trang web này dành cho người nước ngoài ở Praha 11. 
 
Trang web chính thức của khu vực thành phố Praha 11 sẽ sắp sửa được dịch sang tiếng nước ngoài.  
 
Trước khi được xảy ra như thế thì chúng tôi muốn cung cấp thông tin về tình hình hiện nay liên quan đến dịch bệnh Corona và cái gì xảy ra ở khu vực thành phố cho người nước ngoài mà sống ở Praha 11 
  
Ở trong „News“ các bạn có thể tìm được thông tin liên quan đến sự hội nhập của người nước ngoài và cũng đến cái gì mới xảy ra ở khu vực thành phố. 
 
Ở trong mục „Useful infrormation about the epidemic“ trên trang web này các bạn có thể tìm được thông tin về tình hình hiện nay liên quan đến dịch bệnh Corona và thông tin về cái gì uỷ ban và toà thị chính của Praha 11 làm cho người ở khu vực thành phố. 
 
Các bạn có thể tìm được thông tin về các dự án liên quan đến sự hội nhập của người nước ngoài ở trong mục „Integration of foreigners in Prague 11“ trên trang web này. 
 
Chuyên mục „Eductaiton and culture in Prague 11“ trên trang web này cung cấp thông tin liên quan đến sự giáo dục và văn hoá ở Praha 11. 
 
Để nhận được tư vấn hoặc thêm thông tin được các bạn có thể liên hệ với điều phối viên của sự phát triển dịch vụ xã hội mà đang quản lý công việc với người nước ngoài: 
 
 
Thạc sĩ Barbora Matysová 
e - mail: 
matysovab@praha11.czmatysovab@praha11.cz> 
số điện thoại: 267 902 156


_______________________________________________

Этот раздел сайта предназначен для иностранцев, живущих на Праге 11. 
Скоро официальный сайт городской части Прага 11 будет переведен на иностранные языки. Перед этим мы хотим проинформировать иностранцев, живущих на Праге 11, о актуальной ситуации в связи с пандемией коронавируса и о происходящем в городской части. В подсекции „News“ вы найдете информацию о интеграции иностранцев и о том, что на данный момент происходит в городской части. В подсекции „Useful information about the epidemic“ можно найти информацию о актуальной ситуации с пандемией коронавируса и что делает для жителей городской части администрация и мэрия Праги 11. Информацию о проектах интеграции иностранцев в городской части вы найдете в подсекции „Integration of foreigners in Prague 11“. Субсекция „Education and culture in Prague 11“ вам предоставит информационный сервис об образовании и культуре на Праге 11.

Для получения консультации или другой информации контактируйте координатора развития социальных услуг, которая занимается работой с иностранцами: 
 
Mgr. Барбора Матысова 
e-mail: 
matysovab@praha11.czmatysovab@praha11.cz> 
телефон: 267 902 156

_______________________________________________

الأجانب

إن هذا القسم من الموقع مخصص للأجانب الذين يعيشون في
براغ 11.

قريباً.  في غضون ذلك ، ستوفر براغ 11 معلومات مفيدة لغير
التشيكيين في هذه الصفحة توجيهاً سريعاً و سهلاً في الحالات
المتعددة و الأحداث و المعلومات الهامة بشكل عام.   

ستجد في هذا القسم الفرعي "الأخبار" معلومات تتعلق بإدماج

كما ستجد في القسم الفرعي "معلومات مفيدة حول الوباء" أحدث

المعلومات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا الحالية. أما عن المعلومات

الأجانب في براغ 11".كما يوفر القسم الفرعي "التعليم والثقافة في براغ

الخاصة ببرامج ومشاريع الاندماج ستكون في القسم الفرعي "اندماج

11معلومات عامة تتعلق بالتعليم والرياضة والترفيه.


يمكنك الاتصال بمنسقة تطوير الخدمات الاجتماعية ، المسؤولة أيضاً

عن العمل مع الأجانب:


رقم الهاتف: 267902156

السيدة. باربورا ماتيسوفا

البريد الإلكتروني: matysovab@praha11.cz

жовтень 2022 р/October 2022

6.10.2022 13:16:41 | přečteno 70x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

вересень 2022 р/September 2022

6.10.2022 13:12:17 | přečteno 58x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Запрошення до спільної кулінарії/Pozvánka na komunitní vaření

У п’ятницю, 7 жовтня, вас і ваших дітей запрошують на спільну кулінарію. Всю інформацію можна знайти на зображеннях нижче. При зацікавленості уточнюйте участь у контактної особи.

V pátek 7. října jste s dětmi zváni na komunitní vaření. Všechny informace najdete na obrázcích níže. V případě zájmu potvrďte účast u kontaktní osoby.

3.10.2022 16:59:31 | přečteno 144x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Vzdělávání a zdraví/ Освіта та здоров'я

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR informuje.

Повідомляє консорціум неурядових організацій, які працюють з мігрантами в Чехії.
27.9.2022 16:06:26 | přečteno 420x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Запрошення до спільної кулінарії/Pozvánka na komunitní vaření

У п'ятницю, 23 вересня, вас з дітьми запрошують спекти молдавський пиріг. Всю інформацію можна знайти на зображеннях нижче. При зацікавленості підтвердіть участь у контактної особи.

20.9.2022 13:11:54 | přečteno 279x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Guide to municipal elections/Průvodce komunálními volbami

Online informační setkání pro občany EU k volbám / Online Information meeting for EU citizens 

Kde: online, Zoom
Kdy: 14.09.2022 od 17:00 do 18:00 hodin
Lektorka: Justyna Janowska¨

Where: online, Zoom
When: 14.09.2022 from 18:30 to 19:30
Lecturer: Justyna Janowska.

>>>https://www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=14960&lanG=cs&xuser=892031413638735076&slozka=12634

13.9.2022 11:09:54 | přečteno 241x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Online informační setkání pro občany EU k volbám / Online Information meeting for EU citizens

Získal/a jste nedávno české občanství? Jste občan/ka EU, žijete v ČR a chcete se zúčastnit komunálních voleb? Zúčastněte se online informačního setkání, kde se dozvíte vše, co s komunálními volbami souvisí. Komunální volby proběhnou 23. září a 24. září 2022.

Have you recently acquired Czech citizenship? Are you an EU citizen residing in CR? Are you considering voting in municipal elections and would like to learn more about them? Join us at an online information meeting, where you will learn more about the process of the municipal elections. Municipal elections will take place on September 23rd and September 24th, 2022.7.9.2022 14:55:33 | přečteno 335x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Ngày Prahy 11

Chấp nhận lời mời đến các lễ hội văn hóa!

7.9.2022 14:36:04 | přečteno 265x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Дні Праги 11

Прийміть запрошення на культурні гуляння!


7.9.2022 14:34:03 | přečteno 250x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Kalendář akcí >

Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Kino klub Zahrada – Notre-Dame v plamenech
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Páté přes desáté: Ivo Šmoldas a Jana Rychterová
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Jazz klub Tvrz: Allison Wheeler trio
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Koncert filmové hudby II.
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Toymachine – Rok českých písniček
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Pohádky z krosny
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Kultura a volnočasové aktivity pro občany v seniorském věku, pečovatelská služba a užitečné kontakty
Pražský salonní orchestr
Kino klub Zahrada – Planeta Praha
Kino klub Zahrada – Plná 6
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Drum Circle s Petrem Šušorem pro rodiče s dětmi
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
VÝLET pro seniory: Po stopách genia, architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichla
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť zahajujeme od října
Neřež
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
bytová komise
bytová komise
Kino klub Zahrada – Jan Žižka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Sociální a zdravotní komise
Jedenáctky: NiTrio
Co archeologové donedávna nevěděli
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Jazzový koncert KUH trio—Köhldorfer –Uhlíř—Helešic
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: STŘED KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť zahajujeme od října
Melodie pro každého
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
JMO: Jan Galega Brönnimann /Moussa Cissokho / Omri Hason (Švýcarsko/Senegal/izrael)
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Za Smetanou aneb, proč bychom se netěšili
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Petr Fejk: Jak se dělá Zoo
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
TURISTICKÝ VÝLET pro seniory: PODZIMNÍM LESEM PŘES VYHLÍDKU HVÍŽDINEC
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť zahajujeme od října
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Letohrádek Hvězda – tajuplná perla renesanční architektury
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Mediální komise
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť zahajujeme od října
Jazz klub Tvrz: Adam Tvrdý trio
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
Řezbářské stardance aneb když dláta tančí
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load