Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

FOREIGNERS/CIZINCI

This web section is intended for foreigners living in Prague 11.

The official Prague 11 website is soon-to-be-ready in various languages´mutations. In the meantime, Prague 11 provides useful information for non-Czechs on this page for quick and easy orientation in various situations, important events and information in general. 

In the „News“ sub-section you find information relating to the integration of foreigners. In the „Useful information about the epidemic“ sub-section you find the up-to-date information connected with the current coronavirus pandemic. Information about integration programmes and projects are available in the „Integration of foreigners in Prague 11“ sub-section. The sub-section „Education and culture in Prague 11“ provides general information connected with education, sport and leisure. 

You can contact social services development coordinator, who is also in charge of the work with foreigners:
Mgr. Barbora Matysová
e - mail: matysovab@praha11.cz
phone number: 267 902 156

_______________________________________________

Цей розділ сайту призначено для іноземців, що живуть на Празі 11.

Скоро офіційний сайт міської частини Прага 11 буде перекладено іноземними мовами. Перед цим ми хочемо проінформувати іноземців, що живуть на Празі 11, про актуальну ситуацію у зв'язку з пандемією коронавірусу і про те, що відбувається у міській частині. У підсекції „News“ ви знайдете інформацію про інтеграцію іноземців, а також про те, що у цей час відбувається у міській частині. У підсекції „Useful information about the epidemic“ можна знайти інформацію про актуальну ситуацію з пандемією коронавірусу і що для жителів міської частини робить адміністрація та мерія Праги 11. Інформацію щодо проєктів інтеграції іноземців у міській частині ви знайдете у підсекції „Integration of foreigners in Prague 11“. Субсекція „Education and culture in Prague 11“ вам надасть інформаційний сервіс про освіту та культуру на Празі 11.

Для отримання консультації чи іншої інформації звертайтеся до координаторки розвитку соціальних послуг, яка займається роботою з іноземцями: 
 
Mgr. Барбора Матисова 
e-mail: 
matysovab@praha11.czmatysovab@praha11.cz> 
телефон: 267 902 156

_______________________________________________
 
Chuyên mục trên trang web này dành cho người nước ngoài ở Praha 11. 
 
Trang web chính thức của khu vực thành phố Praha 11 sẽ sắp sửa được dịch sang tiếng nước ngoài.  
 
Trước khi được xảy ra như thế thì chúng tôi muốn cung cấp thông tin về tình hình hiện nay liên quan đến dịch bệnh Corona và cái gì xảy ra ở khu vực thành phố cho người nước ngoài mà sống ở Praha 11 
  
Ở trong „News“ các bạn có thể tìm được thông tin liên quan đến sự hội nhập của người nước ngoài và cũng đến cái gì mới xảy ra ở khu vực thành phố. 
 
Ở trong mục „Useful infrormation about the epidemic“ trên trang web này các bạn có thể tìm được thông tin về tình hình hiện nay liên quan đến dịch bệnh Corona và thông tin về cái gì uỷ ban và toà thị chính của Praha 11 làm cho người ở khu vực thành phố. 
 
Các bạn có thể tìm được thông tin về các dự án liên quan đến sự hội nhập của người nước ngoài ở trong mục „Integration of foreigners in Prague 11“ trên trang web này. 
 
Chuyên mục „Eductaiton and culture in Prague 11“ trên trang web này cung cấp thông tin liên quan đến sự giáo dục và văn hoá ở Praha 11. 
 
Để nhận được tư vấn hoặc thêm thông tin được các bạn có thể liên hệ với điều phối viên của sự phát triển dịch vụ xã hội mà đang quản lý công việc với người nước ngoài: 
 
 
Thạc sĩ Barbora Matysová 
e - mail: 
matysovab@praha11.czmatysovab@praha11.cz> 
số điện thoại: 267 902 156


_______________________________________________

Этот раздел сайта предназначен для иностранцев, живущих на Праге 11. 
Скоро официальный сайт городской части Прага 11 будет переведен на иностранные языки. Перед этим мы хотим проинформировать иностранцев, живущих на Праге 11, о актуальной ситуации в связи с пандемией коронавируса и о происходящем в городской части. В подсекции „News“ вы найдете информацию о интеграции иностранцев и о том, что на данный момент происходит в городской части. В подсекции „Useful information about the epidemic“ можно найти информацию о актуальной ситуации с пандемией коронавируса и что делает для жителей городской части администрация и мэрия Праги 11. Информацию о проектах интеграции иностранцев в городской части вы найдете в подсекции „Integration of foreigners in Prague 11“. Субсекция „Education and culture in Prague 11“ вам предоставит информационный сервис об образовании и культуре на Праге 11.

Для получения консультации или другой информации контактируйте координатора развития социальных услуг, которая занимается работой с иностранцами: 
 
Mgr. Барбора Матысова 
e-mail: 
matysovab@praha11.czmatysovab@praha11.cz> 
телефон: 267 902 156

_______________________________________________

الأجانب

إن هذا القسم من الموقع مخصص للأجانب الذين يعيشون في
براغ 11.

قريباً.  في غضون ذلك ، ستوفر براغ 11 معلومات مفيدة لغير
التشيكيين في هذه الصفحة توجيهاً سريعاً و سهلاً في الحالات
المتعددة و الأحداث و المعلومات الهامة بشكل عام.   

ستجد في هذا القسم الفرعي "الأخبار" معلومات تتعلق بإدماج

كما ستجد في القسم الفرعي "معلومات مفيدة حول الوباء" أحدث

المعلومات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا الحالية. أما عن المعلومات

الأجانب في براغ 11".كما يوفر القسم الفرعي "التعليم والثقافة في براغ

الخاصة ببرامج ومشاريع الاندماج ستكون في القسم الفرعي "اندماج

11معلومات عامة تتعلق بالتعليم والرياضة والترفيه.


يمكنك الاتصال بمنسقة تطوير الخدمات الاجتماعية ، المسؤولة أيضاً

عن العمل مع الأجانب:


رقم الهاتف: 267902156

السيدة. باربورا ماتيسوفا

البريد الإلكتروني: matysovab@praha11.cz

How can I get involved in my neighborhood? ЯК ЗАЛУЧИТИСЬ ДО ГРОМАДСЬКОГО?

How can I get involved in my neighborhood?

ЯК ЗАЛУЧИТИСЬ ДО ГРОМАДСЬКОГО?

JAK SE MOHU ZAPOJIT VE SVÉ ČTVRTI?

КАКСТАТЬЧАСТЬЮГРАЖДАНСКОГООБЩЕСТВАВПРАГЕ11?

7.10.2021 12:26:26 | přečteno 170x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Seminář "Sloučení rodiny - občané třetích zemí"

Přijďte se dozvědět víc o pobytových oprávněních za účelem sloučení rodiny pro občany třetích zemí, poslechněte si doporučení z praxe právního poradenství SIMI a zeptejte se na to, co vás zajímá.
Seminář povede právnička SIMI Klára Holíková.
Registrujte se na adrese ostranska@migrace.com.
Seminář je určen migrantům žijícím nebo pracujícím v Praze.

6.9.2021 13:10:35 | přečteno 182x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Prague 11 Days/ Дні Праги 11/ Các ngày của Praha 11/ Дни Праги 11

Prague 11 Days: 9. – 11. 9. 2021 - Park at the Chodov Fortress

Дні Праги 11: 9. – 11. 9. 2021 - Парк біля Ходовської фортеціCác ngày của Praha - 11:  9. – 11. 9. 2021 - Công viên ở Chodovská tvrz

Дни Праги 11: 9. – 11. 9. 2021 - Парк у Ходовской крепости

Dny Prahy 11: 9. - 11. 9. 2021 - Park u Chodovské tvrze
6.9.2021 10:27:13 | přečteno 270x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Perspektiva for unemployed migrants/ ПЕРСПЕКТИВА для безработных мигрантов

Perspektiva for unemployed migrants

Perspektiva para migrantes desempleados

ПЕРСПЕКТИВА для безработных мигрантов

PERSPEKTIVA pro nezaměstnané migranty

30.8.2021 17:03:21 | přečteno 181x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Registration to intercultural clubs and Art ateliers for children

REGISTRATION TO INTERCULTURAL CLUBS AND ART ATELIERS FOR CHILDREN

ЗАЯВКА В ИНТЕРКУЛЬТУРНЫЕ КЛУБЫ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТУДИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN PARA LOS CLUBS INTERCULTURALES Y TALLERES DE ARTÍSTICA

PŘIHLÁŠKA NA INTERKULTURNÍ KLUBY A VÝTVARNÉ ATELIÉRY PRO DĚTI

25.8.2021 10:28:07 | přečteno 196x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Nhân viên giao văn hoá dành cho cộng đồng người Việt Nam.

Nhân viên giao văn hoá dành cho cộng đồng người Việt Nam.

Facebook pro vietnamskou menšinu a interkulturní pracovnice pro vietnamskou menšinu.


2.8.2021 9:17:36 | přečteno 183x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Summer Art Workshops

1. 7.–31. 8. 2021 • Tue–Sun 10:00–18:00 (Fridays only from 13:00)

Eco-studio in the Troja Château’s orangery.

ADDRESS: Troja Château, U Trojského zámku 1/4, 170 00 Praha 7

The orangery is in the lower part of the château garden by the South Gate.

The area is wheelchair accessible. Attending the event is possible without prior reservation.


30.7.2021 11:20:05 | přečteno 176x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Prague 11 - how can I get involved in my neighborhood?

Prague 11 - how can I get involved in my neighborhood?

Would you like to get to know your neighborhood a bit more, meet new people, or participate in local community events?


Praha 11 – jak se mohu zapojit ve své čtvrti?

Chtěli byste se blíže seznámit se svou čtvrtí, poznat nové lidi nebo se zapojit do zajímavé komunitní aktivity?


27.7.2021 10:59:47 | přečteno 196x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Pozvánka na Refufest

V úterý 29.6. se koná na Střeleckém ostrově multikulturní festival Refufest, pořádá ho organizace Inbáze, z.s.

24.6.2021 12:47:17 | přečteno 204x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

10 tips for living in the Czech Republic/ Десять правил перебування у Чехії

10 tips for living in the Czech Republic

Десять правил перебування у Чехії

Mười điều về cư trứ ở Cộng hoà Séc

Десять советов по пребыванию в Чехии

Desatero pobytu v České republice22.6.2021 10:59:48 | přečteno 190x | Mgr. Barbora Matysová | Celý článek
 

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load