Na obsah stránky

Jazyk:
 

Zveme Vás na 9. jednání Komise pro správu majetku a podporu podnikání RMČ Praha 11

Jednání komise pro správu majetku a podporu podnikání  se koná ve středu dne 10.11.2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti „A“ , Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha. 


Návrh programu:
1. Žádost zájemce o pronájem garážového stání č. 1 v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 (neveřejné jednání).
2. Žádosti zájemců o pronájem nebytových prostor č. 878-01 v domě v ulici Anny Drabíkové, čp. 878, Praha 4 (neveřejné jednání).
3. Výše nabídky nájemného k původní žádosti subjektu CETIN a.s., IČO 04084063, nájemce NP č. 1514-A v domě v ulici Křejpského, čp. 1514, Praha 4, o prodloužení nájemní smlouvy.
4. Žádost p. Tomáše Steklého, IČO 04691709, nájemce nebytových prostor č. 1523-01 v objektu v ulici Křejpského, čp. 1523, o možnost splácení dluhu na nájemném formou splátkového kalendáře.
5. Žádost společnosti QUAHU Build s.r.o., IČO 04936850, nájemce garážového stání č. 85 v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4, o převod nájemní smlouvy č. 2254-85/G na T. H. T. a dále úpravu výše nájemného.
6. Žádost společnosti Tesco Franchise Stores ČR s.r.o., IČO 04621611, o prodloužení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0874-07 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4.
7. Žádost OS TARROUCA, IČO 26985772, vypůjčitele parc. č. 583/27 v k. ú. Háje, provozovatele Zooparku Milíčov, o souhlas se změnou provozovatele na nově zakládaný spolek Zoopark Milíčov.
8. Žádost Základní školy Vitae, s.r.o., nájemce nebytových prostor v objektu Chomutovická, čp. 1443, Praha 4, o souhlas s podnájmem částí nebytových prostor a částí pozemku parc. č. 2849 v k. ú. Chodov.
9. Žádost Městské knihovny v Praze, IČO 00064467, o prodloužení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1754-02 v objektu v ulici Opatovská, čp. 1754, Praha 4.
10. Žádost společnosti GST Group s.r.o., IČO 02213354, nájemce nebytových prostor č. 1754-04 v objektu v ulici Opatovská, čp. 1754, o postoupení nájemní smlouvy na dceřinou společnost.
11. Žádost pana Tomáše Jandy, IČO 48023965, nájemce nebytových prostor č. 0874-08 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874. Praha 4, o splátkový kalendář a prominutí úroku z prodlení za opožděné úhrady nájemného.


5.11.2021 12:01:17 | přečteno 189x | Bc. Hana Černá

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load