Na obsah stránky

Jazyk:
 

Zveme Vás na 8. jednání Komise pro správu majetku a podporu podnikání RMČ Praha 11

Jednání komise pro správu majetku a podporu podnikání  se koná ve středu dne 06.10.2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti „A“ , Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha.

Návrh programu:
1. Žádost zájemce o pronájem garážového stání č. 76 v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 (neveřejné jednání).

2. Žádost subjektu SECONDHAND HÁJE s.r.o., IČO 06510701, nájemce NP č. 0874-53 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, o  rozšíření předmětu nájmu.

3. Žádost subjektu CETIN a.s., IČO 04084063, nájemce NP č. 1514-A v domě v ulici Křejpského, čp. 1514, Praha 4, o prodloužení nájemní smlouvy.

4. Žádost společnosti HORUS OPTIK s.r.o., IČO 27221407,  o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. 518/1, k. ú. Háje, za účelem umístění reklamního panelu typu „A“ a dále za účelem umístění reklamní vlajky na zábradlí vstupního schodiště do provozovny Optiky Horus Optik. 

5. Žádost společnosti SAGENA DENTAL PLUS s.r.o., IČO 28605039, o prodloužení nájemní smlouvy č. SM1800001138 na pronájem části oplocení  pro účely umístění reklamní cedule, na dobu určitou.

6. Žádost společnosti MEDIVEO s.r.o., IČO 02215764, o prodloužení nájemní smlouvy č. SM200000815 na pronájem části pozemku parc. 518/1, k. ú. Háje, za účelem umístění reklamního panelu typu „A“ a dále umístění reklamní plachty na zábradlí lodžie ve 2. nadzemním podlaží.

7. Žádost společnosti AUTOSKLO TORO s.r.o., IČO 28247400, o prodloužení nájemní smlouvy č. SM1800001120 o nájmu  části  pláště objektu čp. 874 za účelem umístění reklamního zařízení, na dobu určitou, 1 rok.

8. Žádost společnosti Jihoměstská majetková a.s., IČO 28199081, o prodloužení nájemní smlouvy č. SM1800001139 o  nájmu části pláště objektu čp. 874 v ulici Opatovská, Praha 4, za  účelem umístění reklamní cedule, na dobu určitou, 1 rok.

9. Žádost paní M. K. o výpůjčku části pozemku parc. č. 3341/140 v k. ú. Chodov za účelem provozování komunitního kompostéru.

10. Žádost paní Hoa Phan Thi, IČO 61111252, nájemkyně nebytových prostor č. 1390-01 v domě v ulici Modletická, čp. 1390, Praha 4, o zkrácení výpovědní doby a ukončení nájemní smlouvy k 31.12.2021.

11. Žádost paní Miluše Beckové, IČO 76452786, o pronájem části pochozí plochy objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, za účelem umístění prodejních stánků pro provozování vánočních trhů a občerstvení.4.10.2021 8:39:43 | přečteno 181x | Bc. Hana Černá

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load