Zveme Vás na 5. jednání Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11

Jednání sociální a zdravotní komise je neveřejné a bude se konat ve úterý dne 30.05.2023 od
17:00 hodin v zasedací místnosti v budově Úřadu MČ Praha 11, ulice Vidimova 1324-1325, 
149 41 Praha 415.


Návrh programu: 
1. Zahájení a schválení programu – stálý bod programu
2. Zápis z posledního jednání komise – stálý bod programu
3. Pravidla dotačního programu městské části Praha 11 v sociální oblasti, v oblasti protidrogové politiky a v oblasti zdravotnictví na rok 2024
4. Projednání žádosti spol. MAJDENT stomatochirurgie s.r.o., IČO 14098172 o souhlas s podnájem nebytových prostor č. 2039-01 v domě v ulici Majerského, čp. 2039, Praha 4, MDDr. Kláře Palečkové, poskytující zdravotní služby jako spol. Klára Dent s.r.o., IČO 17733626
5. Projednání prodloužení smlouvy o nájem bytu ze sociálních důvodů OSVZ  - P. V. a P. V.
6. Projednání prodloužení smlouvy o nájem bytu ze sociálních důvodů OSVZ  - I. H.
7. Projednání prodloužení smlouvy o nájem bytu ze sociálních důvodů OSVZ  - M. L.
8. Projednání žádosti o nájem bytu ze sociálních důvodů OSVZ –  J. K.
9. Projednání žádosti o nájem bytu ze sociálních důvodů OSVZ –  J. B.
10. Projednání žádosti o nájem bytu ze sociálních důvodů OSVZ – V. P.
11. Různé


Vytvořeno 24.5.2023 13:38:42 | přečteno 204x | Bc. Hana Černá
load