Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Zveme Vás na 4. jednání Komise pro správu majetku a podporu podnikání RMČ Praha 11

Jednání komise pro správu majetku a podporu podnikání  se koná ve středu dne 20.04.2022 od 16:30 hodin v zasedací místnosti „Klub“ , Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4. 


Návrh programu:
1. Žádost OS TARROUCA, IČO 26985772, vypůjčitele části pozemku parc. č. 583/27 v k. ú. Háje, o souhlas se změnou provozovatele – doplnění informací k žádosti.
2. Žádost JMM a.s., IČO 28199081, o snížení nájemného za pronájem pozemku parc. č. 397/226 v k.ú. Chodov.
3. Žádost zájemce o pronájem jednotky č. 1531/575 – nebytových prostor č. 1531-06 v domě v ulici Křejpského, čp. 1531, Praha 4 (neveřejné jednání).
4. Žádost p. Václava Řeháka, IČO 49694511, nájemce nebytových prostor č. 1531-03 v domě v ulici Křejpského, čp. 1531, Praha 4, o snížení nájemného.
5. Žádost společnosti Stannah, IČO 28363621, o odpuštění nájemného z nájmu nebytové jednotky č. 1504/201 - nebytových prostor č. 1504-01 v domě v ulici Křejpského, čp. 1504, Praha 4.
6. Žádost společnosti AHAVE servis Praha, s.r.o., IČO 04070305, o odpuštění nájemného z nájmu nebytové jednotky č. 1509/535 - nebytových prostor č. 1509-02 v domě v ulici Křejpského, čp. 1509, Praha 4.
7. Žádost spol. GOD SUCCESS s.r.o., IČO 09795898, o snížení nájemného za pronájem nebytových prostor č. 0874-14 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4.
8. Žádost Klubu vozíčkářů, o.p.s., IČO 45245606, o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1952-01 v domě v ulici Petýrkova, čp. 1952, dohodou.
9. Žádost pí Dany Vamberové, IČO 07474440, nájemkyně nebytových prostor č. 1601-06, 07, 08 v domě v ulici Podjavorinské, čp. 1601, Praha 4, o snížení rozsahu předmětu nájmu.
10. Žádost Ing. Josefa Jeřábka, IČO 14997851, o slevu z nájemného za pronájem nebytových prostor č. 1601-04 v domě v ulici Podjavorinské, čp. 1601, Praha 4.
11. Nabídka společnosti Jihoměstská majetková a.s. na provozování hlídaného parkoviště Ledvinova na pozemcích parc. č. 207/5 a č. 207/14 v k. ú. Chodov, Praha 4.
12. Žádost společnosti JM-Networks s.r.o., IČO 24276855, o umístění antén na střechu objektu v ulici Nad Opatovem, čp. 2140, Praha 4, pro příjem internetové konektivity.
13. Žádost subjektu Pekárek spol. s.r.o., IČO 24668699, o prodloužení nájemní smlouvy o nájmu fasády o 1 rok.
14. Žádost společnosti OX Point a.s., IČO 09752251, o umístění OX boxů na pozemcích MČ Praha 11.
15. Nesouhlas spol. Czech Outdoor s.r.o., IČO 24199427, s ukončením nájemní smlouvy z důvodu plánované rekonstrukce lávky X/553  pro pěší nad ulicí Opatovská u metra Háje ze strany pronajímatele.
16. Žádost pana J. D., nájemce nebytové jednotky č. 1574/568 – NP č. 1574-04 v domě v ulici Mikulova, čp. 1574, Praha 4, o změnu zasílání korespondence.
17. Žádost SVJ Klapálkova o přehodnocení výše nájemného za pronájem pozemků k vybudování parkoviště – doplnění stanovisek odborů.
18. Žádost spol. Rehabilitace Háje s.r.o., IČO 09958720, nájemce nebytových prostor č. 0519-11 v domě v ulici Hviezdoslavova, čp. 519, Praha 4, o snížení nájmu.


14.4.2022 15:29:11 | přečteno 389x | Bc. Hana Černá

Kalendář akcí >

Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Srdce na dlani
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Tři tygři ve filmu: Jackpot
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Vem si mě
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Kdyby radši hořelo
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load