Na obsah stránky

Jazyk:
 

Zveme Vás na 4. jednání Komise pro správu majetku a podporu podnikání RMČ Praha 11

Jednání komise pro správu majetku a podporu podnikání je neveřejné a bude se konat ve středu dne 07.04.2021 od 17:30 hodin v zasedací místnosti „Klub“ , Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha


Návrh programu:

 1. Žádost jediného zájemce o pronájem nebytového prostoru č. 1601-05 v domě v ulici Podjavorinské, čp. 1601, Praha 4 (neveřejné jednání).

 2. Žádost pana R. M., nájemce garážového stání č. 49 v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 o změnu registrační značky vozidla.

 3. Žádost pana P. V., nájemce garážového stání „J“ v objektu v ulici Čenětická, čp. 3125, Praha 4, o možnost splácet dluh na nájemném formou splátkového kalendáře.

 4. Žádost paní Martiny Borovkové, nájemkyně NP č. 0535-01 a č. 0535-02 v domě v ulici Anny Drabíkové, čp. 535, Praha 4, o odložení platnosti dodatků se zvýšeným nájemným.

 5. Žádost MŠ Hroncova 1882 o vyčlenění 1 místnosti volné bytové jednotky v MŠ pro potřeby školky.

 6. Žádost subjektu T & T HEYDAY s.r.o., IČO 04083555, o uzavření nové nájemní smlouvy za účelem umístění reklamního zařízení na objektu v ulici Opatovská, čp. 874 Praha 4.

 7. Žádost subjektu Pekárek spol. s.r.o., IČO 24668699, o uzavření nájemní smlouvy za účelem umístění orientačních cedulí na fasádě objektu Starochodovská, čp. 1750, Praha 4.

 8. Projednání návrhu řešení Právního oddělení ÚMČ Praha 11 na zaplacení smluvních pokut plynoucích z porušení kupních smluv na byty.

 9. Studie veřejného venkovního koupaliště.

 10. Žádost nájemce Základní škola Klíček, IČO 25612778, v objektu v ulici Donovalská, čp. 1863, Praha 4, o prodloužení nájemní smlouvy.

 11. Žádost subjektu Czech Outdoor s.r.o., IČO 24199427, o prodloužení nájemní smlouvy o nájmu části pozemků za účelem umístění reklamních billboardů.

 12. Žádost subjektu outdoor akzent s.r.o., IČO 00545911, o prodloužení nájemní smlouvy o nájmu části pozemků za účelem umístění reklamních panelů.

 13. Žádost společnosti FRUTIKO International s.r.o., IČO 24261831, o převod nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1355-01 v objektu v ulici Tererova, čp. 1355, Praha 4, a souhlas nájemce, společnosti Intev V & V s.r.o., IČO 24803456, s jejím postoupením.


7.4.2021 12:02:21 | přečteno 193x | Bc. Hana Černá

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load