Zveme Vás na 3. jednání Komise pro energetiku, technologie a inovace RMČ Praha 11

Jednání Komise pro energetiku, technologie a inovace RMČ Praha 11 je veřejné a bude se konat v úterý 30. května 2023 v 17:30 hod. v zasedací místnosti „C“ v budově ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 11, a zároveň on-line prostřednictvím MS Teams.
Veřejnost se může nahlásit 2 dny před jednáním na e-mail: brezinovah@praha11.cz. Veřejnosti bude umožněna účast do naplněné kapacity místnosti.


Návrh programu:
1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Představení projektu Pražské společenství obnovitelné energie – host ředitel společenství Ing. Jaroslav Klusák, PhD.
3. Přehled objektů městské části ve správě společnosti Jihoměstská majetková a.s., přehledy o jejich spotřebě, měrné spotřebě po jednotlivých budovách i agregovaně, 
a to za poslední 3 roky – informace požadované již na 2. jednání Komise konané dne 04.04.2023
4. Začlenění energetiky do organizační struktury Úřadu MČ a Rady MČ a spolupráce 
s magistrátem hl. m. Prahy
5. Různé


Vytvořeno 15.5.2023 11:39:23 | přečteno 227x | Bc. Hana Černá
load