Zveme Vás na 3. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 11

Jednání finančního výboru ZMČ Praha 11 je veřejné a bude se konat ve středu dne 31.05.2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti „C“ v budově úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1.
Veřejnost se může nahlásit 2 dny před jednáním zaslané tajemnici FV na e-mail: jerabkovah@praha11.cz 
Veřejnosti bude umožněna účast do naplněné kapacity jednací místnosti.

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu
2. Připomínky k zápisu z minulého jednání
3. Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 536/349 v k. ú. Háje pro fyzické osoby
4. Dohoda o uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 536/351 v k. ú. Háje pro fyzickou osobu
5. Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2022
6. Různé


Vytvořeno 18.5.2023 10:10:28 | přečteno 221x | Bc. Hana Černá
load