Zveme Vás na 2. jednání Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11

Jednání Komise pro životní prostředí a veřejný prostor je veřejné a bude se konat ve středu dne 22.03.2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Vidimova (č. dv. 119), Úřad MČ Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4. 


Návrh programu:
1) Zahájení a schválení programu
2) Schválení zápisu z předešlého zasedání
3) Dotace v oblasti životního prostředí 2023 (neveřejné)
4) Stavební záměr nové centrály Partners – Chodov
5) Zhodnocení webových stránek Prahy 11 v sekci životního prostředí - doporučení komise na úpravu stránek z hlediska úplnosti, přehlednosti, dohledatelnosti, srozumitelnosti atd.
6) Revitalizace vnitrobloku „Blankyt“ – informace o úpravě projektu
7) Různé


Vytvořeno 20.3.2023 8:44:04 | přečteno 213x | Bc. Hana Černá
load