Kontaktní centrum bydlení je v provozu

Praha 11 otevřela Kontaktní centrum bydlení určené pro obyvatele naší městské části na adrese Roztylská 1860, dveře místnost 132 AJeho prostřednictvím poskytuje radnice občanům poradenství v oblasti dostupného a sociálního bydlení. 

Kontaktní centrum bydlení zajišťuje:

  • První kontakt pro všechny zájemce o podporu v bytové nouzi, v sociální oblasti, v právu, dávkové agendě, struktuře pomoci a procesech na úřadu, poradí v orientaci ve veřejné správě. Je v každodenním kontaktu s lidmi v bytové nouzi.  
  • Pomoc s vyřízením dávky, popř. uzavřít splátkový kalendář a poskytuje komplexní sociálně-právní poradenství.
  • Ve spolupráci s ostatními sociálními pracovníky různá řešení bytové a sociální krize klientů.
  • Navigaci při prvním kontaktu v první fázi zabydlování, poradenství při zabydlování a stabilizaci v bydlení.
  • Při přidělení bytu seznámení nájemce se všemi praktickými aspekty fungování v bytě.
  • Usnadnění klientům komunikaci mezi Oddělením bytovým OMP.
  • Podílí se na řešení stížnosti – provádí místní šetření, komunikuje se sousedy, hledá optimální řešení situace.
  • Příjem žádostí a evidenci žadatelů o byty zvláštního určení - bezbariérové byty, spolupracuje s Jihoměstskou sociální, a. s..
  • Sleduje úspěšnost řešení a vyhodnocuje pokles počtu rodin či seniorů na ubytovnách.
  • Bude pomáhat se zapojením do zabydlování budovy „Sandry“. 

KCB vede příjem žádostí a evidenci žadatelů o byty zvláštního určení - bezbariérové byty, spolupracuje s Jihoměstskou sociální, a. s., při projednávání žádostí zájemců o pronájem bytů zvláštního určení, např. bezbariérových bytů, a bytů v domech zvláštního určení - v domech s pečovatelskou službou, předkládá je k projednání do odborné pracovní skupiny a následně do RMČ. 

Co je sociální bydlení?

Ing. Zuzana Kaizlová, DiS. Sociální pracovnice - referentka kontaktního místa pro bydlení
Vytvořeno 12.5.2023 12:47:00 | přečteno 259x | Zuzana Seyčková
load