Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Aktuální informace k provozu Úřadu MČ Praha 11

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že nouzový stav, vyhlášený usnesením vlády č. 196 ze dne 26. 2. 2021 (které bylo zveřejněno pod č. 96/2021 Sb.), skončil uplynutím dne 11. 4. 2021. S ohledem na epidemickou situaci však jsou však i nadále stanovena určitá omezení prostřednictvím mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která jsou vydávána podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zákonač. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, týkající se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek a dodržování odstupů.

Ode dne 1. 5. 2021 00:00 hodin jsou stanoveny dny Úřadu městské části Praha 11, s výjimkou Oddělení poplatků a pokladnyinformačních kancelářísprávy hřbitova a podatelny, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů a Czech Pointnásledovně:

ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1
úřední hodiny
Odbory: kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický,  majetkoprávní, správy majetku
Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý    8:00 - 12:00 hod.
Středa   8:00 - 17:30 hod.

Podatelna:
Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý    8:00 - 15:30 hod.
Středa   8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek    8:00 - 14:00 hod.

Informační kancelář Ocelíkova:
Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý    8:00 - 15:30 hod.
Středa   8:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 15:30 hod.
Pátek    8:00 - 14:00 hod.
V pátek kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 13.30 hodin.
Konverzi dokumentů  z papírové do digitální a naopak, provádí pouze pracovnice informační kanceláře v Ocelíkově ulici.

Pokladna Odboru ekonomického a Správa hřbitova Odboru kancelář tajemníka:
Pondělí 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:30 hod.
Středa   8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:30 hod.

Oddělení poplatků Odboru ekonomického:
Pondělí 8:00 - 12:00 hod.  13:00 - 17:30 hod.
Úterý    8:00 - 12:00 hod.
Středa   8:00 - 12:00 hod.  13:00 - 17:30 hod.

Odbor dopravy:
Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa   8:00 - 17:30 hod.


ÚMČ Praha 11, Jurkovičova
úřední hodiny
Odbor územního rozvoje v objektu Jurkovičova:
Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý   8:00 - 12:00 hod.
Středa  8:00 - 17:30 hod.

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325
úřední hodiny
Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí
Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý  8:00 - 12:00 hod.
Středa   8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí (Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů)
Pondělí 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:30 hod.
Úterý  8:00 - 12:00 hod.
Středa   8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.

Odbor vnitřních věcí (matrika)
Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý  8:00 - 12:00 hod.
Středa   8:00 - 17:30 hod.

Odbor vnitřních věcí (ověřování podpisů a kopií, CzechPOINT) 
Pondělí 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:30 hod.
Úterý    8:00 - 12:00 hod.
Středa   8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 - 12:00 hod.
Příjem posledního klienta 15 minut před polední pauzou.

Odbor výstavby
Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Středa   8:00 - 17:30 hod.

ÚMČ Praha 11, Roztylská 1860
úřední hodiny
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: 
Pondělí 8:00 - 17:30 hod.
Úterý    8:00 - 12:00 hod.
Středa   8:00 - 17:30 hod.

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930
v objektu SZZ JM II - poliklinika (3. patro, č. dveří 4026)
tel.: 267 902 499
úřední hodiny
Pondělí              8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Úterý                  8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Středa                8:00 - 17:30 hod.
polední pauza: 13:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek              8:00 - 15:30 hod.
polední pauza: 12:30 - 13:00 hod.
Pátek                  8:00 - 12:00 hod.
V pátek kancelář provádí výpisy a ověřování pouze do 12:00 hodin.

V souladu s usnesením vlády rovněž doporučujeme občanům, aby osobní kontakt se zaměstnanci úřadu městské části omezili na nezbytně případy a ve styku s úřadem upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt.

  • Své žádosti, podněty a připomínky můžete zasílat poštou, e-mailem na adresu podatelna@praha11.cz, prostřednictvím datové schránky (identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci), případně telefonicky (ústředna tel. 267 902 111, na webových stránkách je rovněž kompletní telefonický seznam zaměstnanců úřadu).
  • Je-li to možné, domluvte si návštěvu s pracovníkem daného odboru či oddělení úřadu městské části předem, aby se na ni mohl připravit a Váš vzájemný osobní kontakt trval co nejkratší dobu. Potřebné kontakty a úřední hodiny naleznete ZDE. Mimo úřední hodiny je úřad uzavřen.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat občanskou linku městské části na čísle 800 104 300 či e-mailu obcanskalinka@praha11.cz.

Do prostor Úřadu MČ Praha 11 bude veřejnosti umožněn vstup POUZE se zakrytými ústy a nosem chirurgickou rouškou nebo respirátorem minimálně FFP2!

Děkujeme za pochopení.


20.9.2020 21:48:33 - aktualizováno 28.4.2021 15:04:43 | přečteno 3351x | Ing. Eva Tichá

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load