Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Aktuální opatření městské části proti šíření COVID-19

Už druhým rokem bojujeme s pandemií COVID-19, která nyní bohužel opět nabrala na síle. Rádi bychom Vás proto seznámili s opatřeními, která městská část Praha 11 v reakci na nepříznivý epidemiologický vývoj přijala s cílem další šíření COVID-19 co nejvíce eliminovat.  


Krizové řízení

Vedle neprodlené implementace vládních nařízení a doporučení probíhají pravidelné schůzky vedení městské části se složkami zapojenými do krizového řízení, v rámci nichž je vyhodnocována aktuální situace a aplikován odpovídající postup. Na základě posledního vývoje byla k 26. 11. 2021 rovněž obnovena zasedání Krizového štábu MČ Praha 11.

Provoz úřadu

Co se týče úřadu městské části, zůstává pro veřejnost otevřen beze změn. S ohledem na zajištění maximální bezpečnosti zaměstnanců úřadu i návštěvníků však byly prostory určené pro styk s veřejností upraveny a jsou pravidelně dezinfikovány. Zaměstnancům jsou rovněž každý měsíc dodávány nové respirátory.

I přes tato opatření nicméně doporučujeme, abyste ve styku s úřadem upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt.

Své žádosti, podněty a připomínky můžete zasílat poštou, e-mailem na adresu podatelna@praha11.cz, prostřednictvím datové schránky (identifikační číslo datové schránky úřadu je nr5bpci), případně telefonicky (ústředna tel. 267 902 111, na webových stránkách je rovněž kompletní telefonický seznam zaměstnanců úřadu).

Je-li to možné, domluvte si návštěvu s pracovníkem daného odboru či oddělení úřadu městské části předem, aby se na ni mohl připravit a Váš vzájemný osobní kontakt trval co nejkratší dobu. Potřebné kontakty a úřední hodiny naleznete ZDE. Mimo úřední hodiny je úřad uzavřen.

Spolupráce na preventivních opatřeních

Aby byla přijatá preventivní opatření co nejúčinnější, spolupracujeme na jejich tvorbě i realizaci se všemi relevantními subjekty.

Jihoměstská majetková a.s. tak zajišťuje pravidelnou dezinfekci školských a dalších veřejných objektů ve správě městské části, včetně domů s pečovatelskou službou a domova pro seniory, kde každých 14 dní probíhá dezinfekční úklid všech společných prostor a mobiliáře.  Díky spolupráci Jihoměstské sociální a.s. s pražskými mobilními očkovacími týmy a lékaři se zároveň mohou senioři nechat očkovat třetí dávkou přímo v zařízeních, aniž by museli cestovat na očkovací místo a riskovat tak zdraví. 

Co se týče aplikace preventivních opatření ve školách, v součinnosti s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Praha - Újezd zajišťuje městská část jejich zásobování antigenními texty a dle požadavků ředitelů jednotlivých škol i respirátory.

Závěrem bychom Vás rádi ujistili, že je vývoj epidemiologické situace ze strany městské části důkladně monitorován a v případě potřeby budou neprodleně přijata další  potřebná opatření. Máte konkrétní dotaz? Neváhejte kontaktovat občanskou linku městské části na čísle 800 104 300 či e-mailu obcanskalinka@praha11.cz.23.11.2021 21:20:51 | přečteno 216x | Mgr. Anna Kočicová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load