Na obsah stránky

Jazyk:
 

Krizový štáb

Často se na nás obracíte s dotazy, jestli se v současné mimořádné situaci způsobené pandemií koronaviru vůbec schází Krizový štáb MČ Praha 11 a proč o něm není slyšet. Přinášíme Vám proto stručný přehled toho, čím vším se už skoro měsíc krizový štáb zabývá.

Nejprve je nutné zdůraznit, že výstupy z jednání krizového štábu jsou neveřejné, což je odpověď na úvodní otázku, proč o něm není tolik slyšet. Pravidelně se však setkáváte s výsledky činnosti štábu, které představují jednotlivá opatření přijatá městskou částí v rámci boje s pandemií. Ať už jde tedy o uzavření hřišť, získávání a následnou distribuci roušek a dezinfekce, přerušení provozu mateřských škol, omezení provozu úřadu nebo pomoc seniorům, vždy jde o konkrétní kroky, na jejichž tvorbě se krizový štáb podílel, resp. podílí. A teď už k dalším otázkám:

Kdo je členem krizového štábu

Podle § 21 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., je krizový štáb pracovním orgánem starosty městské části, který je zároveň jeho vedoucím. Stálými členy štábu jsou dále radní městské části pro bezpečnost, tajemnice úřadu městské části, vedoucí oddělení krizového řízení a tisková mluvčí úřadu městské části, zástupci Policie ČR, Městské policie, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov. Mezi pravidelné hosty jednání patří starostové Újezdu, Šeberova a Křeslic. Na zasedání jsou dále zváni zástupci příspěvkových organizací a organizací zřizovaných městskou částí, odpovědní radní podle svých gescí a další osoby v závislosti na probíraných tématech.

Jak často se krizový štáb schází

Krizový štáb se poprvé sešel 10. března a od té doby se schází pravidelně každý týden. Nejméně třikrát týdně se schází užší Pracovní skupina pro MČ Praha 11, která řeší aktuální provozní záležitosti, např. stav ochranných prostředků a jejich redistribuci, požadavky občanů, úřadu městské části a organizací městskou částí zřizovaných, zdravotnických zařízení, složek Integrovaného záchranného systému apod. Tím však krizové řízení nekončí: mimo standardní zasedání jedná štáb operativně přes Skype konference a diskuse ve whatsappových skupinách, které jsme k tomuto účelu založili, a to prakticky permanentně. Není prostě čas ztrácet čas, reagovat je potřeba okamžitě, a tak nyní pracovní doba nehraje roli.

Co konkrétně Krizový štáb řeší

Jak už bylo řečeno v úvodu, výstupy z jednání krizového štábu jsou neveřejné - o výsledcích jeho činnosti Vás však pravidelně informujeme jak zde na webu městské části (především v záložce Aktuality o koronaviru), tak v rámci ostatních komunikačních kanálů Prahy 11 (facebooková stránka, reportáže Praha TV, časopis Klíč, letáky atd.). Obecně však lze říct, že hlavním smyslem samotné existence štábu, který se naplno promítá do jeho aktivity, je pravidelně vyhodnocovat situaci v době krize a v koordinaci s ostatními členy štábu na ni účinně reagovat přijímáním preventivních i následných opatření, která v co největší možné míře zmírní dopad krize na obyvatele městské části - Prahy 11.   

Přehled výstupů z jednotlivých zasedání Krizového štábu MČ Praha 11 naleznete ZDE. 6.4.2020 14:46:37 | přečteno 881x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load