Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Základní škola Klíček – obyčejně neobyčejná škola

Ještě než jsem vyrazila do základní školy Klíček (v Donovalské ulici) na rozhovor s panem ředitelem Davidem Havelkou, prošla jsem si webové stránky školy, ze kterých se často dá usuzovat mnohé. Jejich stránky www.klicek.cz jsou prostě zábavné, přátelské, chytré a vtipné, stejně tak jako děti, pedagogové a personál ve škole, kterou jsem později navštívila.

Škola, která stojí bezprostředně vedle Parku u Chodovské tvrze, působí klidným a přátelským dojmem. Když jsem se procházela o přestávkách po budově, děti si zrovna v kuchyňce připravovaly svačiny a pití, kluci hráli ping pong, další krmili osmáky, morčata a rybičky v teráriích a akvárkách, která mají svoji vyčleněnou místnost…prostě akce a hemžení. Chodby jsou dětmi krásně vyzdobené, na stěnách najdete od obrázků, fotografií a dalších dětských výtvorů, až po informace ze školního parlamentu. Při hodinách naopak panoval takový klid a pohoda, až se tomu nechtělo věřit. Prostě, příjemné dopoledne se dá prožít i ve škole, věřte – nevěřte.

Pane řediteli, Klíček najdeme v Praze 11. Není státní základní školou, městská část ji tedy nespravuje. Můžete nám vysvětlit, na jaké platformě fungujete?

ZŠ Klíček, o.p.s. je nezisková organizace, která vznikla z potřeby a zájmu rodičů o efektivní a vstřícný způsob výchovy a vzdělávání jejich dětí. Zřizovatelem naší školy je Sdružení příznivců netradiční školy, jehož členy jsou právě většinou zainteresovaní rodiče.

Čím se liší vaše škola od ostatních základních škol?

Důraz je kladen především na vytvoření bezpečného a přátelského prostředí pro děti a pěstování otevřené vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě. Škola se vyznačuje rodinnou atmosférou. Snížený počet žáků ve třídě (max. 16) umožňuje větší míru respektování individuálních potřeb a možností každého žáka. Do tříd jsou integrovány děti s různým zdravotním znevýhodněním a speciálními vzdělávacími potřebami, děti z odlišných kulturních prostředí, děti tělesně handicapované, ale také děti nadané. Stále je však třeba mít na paměti, že jsme škola základní, poskytující úroveň vzdělání jako každá jiná základní škola. Mnoho lidí si naši školu, často z neznalosti, „škatulkuje“ mezi speciální školy, což je velký omyl. Naši žáci a absolventi dosahují nejen úrovně znalostí a dovedností jako jejich vrstevníci z jiných škol, ale v některých oblastech jsou dlouhodobě dokonce nadstandardní. Mám na mysli např. práci textem, prezentační a komunikační dovednosti atp.

Navštěvují vaší školu také děti z Jižního Města?

Ano, tvoří zhruba 30% z celkového počtu dětí.

Pochlubíte se nám s úspěchy vašich dětí?

Ačkoliv rozhodně nejsme škola výkonnostního typu, dosahujeme slušných výsledků na různých soutěžích a olympiádách zejména zaměřených na informační a komunikační technologie, anglický jazyk, nebo historii.

Jak ověřujete úroveň vzdělávání?

K ověřování úrovně vzdělávání pravidelně využíváme srovnávací testy SCIO nebo Kalibro. Žáci 5. a 9. ročníku každoročně zpracovávají absolventské práce, což jsou něco jako diplomové práce na úrovni žáků základní školy, při nichž žáci mohou využít možnost konzultací s jednotlivými učiteli, a zpravidla na počátku června je obhajují před komisí a publikem z řad dětí a učitelů.

Proč jste si právě pro svou činnost vybrali naši městskou část?

Klíček sídlí na Chodově již od roku 1998. Ve zmiňované době byly škole poskytnuty městskou částí Praha 11 prostory bývalého objektu školky v ulici Donovalská 1863. Od té doby jsme nedílnou součástí svého okolí.

Spolupracujete nějak s Prahou 11?

Ano, pravidelně žádáme a získáváme grant na provoz našeho školního ZOO koutku a v loňském roce nám byla poskytnuta finanční podpora v grantových programech z oblasti sportu a také kultury, které byly vázané na provoz našich kroužků.

Andrea Wolfová

15.2.2012 10:56:25 | přečteno 5336x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load