Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Se starostou Daliborem Mlejnským

na téma - eskalátory na Opatově a čisté Jižní Město.

Průzkum názorů na Opatově

Pane starosto, před pár dny jste uskutečnili dotazníkový průzkum mezi lidmi u metra Opatov. Většina lidí se vyslovila pro zřízení eskalátorů pro výstup z metra. Jak budete dále postupovat - co můžete udělat pro splnění tohoto přání vašich občanů?
Úvodem je třeba připomenout, že vlastníkem všech stanic metra v Praze je Dopravní podnik, takže tato investice musí směřovat za ním. Jak občané jistě dobře vědí, zasadili jsme se s kolegy o to, že loni vznikl nový výtah na stanici metra Chodov a letos výtah a nové eskalátory na stanici Háje. Ještě předtím, v roce 2009, Praha 11 vybudovala a zprovoznila nový eskalátor na pochozí zóně směrem k ulici Mendelova, což ocenili především starší spoluobčané. Je to tzv. obousměrný eskalátor, jezdí tedy oběma směry, nahoru i dolů. Svého druhu je první v Praze!

Na Opatově, jak jsem říkal, je to záležitost Dopravního podniku. S ředitelem DP o tom intenzivně jednáme, tlak z naší strany je obdobný, jako tomu bylo u stanice Háje. Chceme, aby eskalátory z nástupiště byly i na Opatově. Podle mých nejnovějších informací je to již v harmonogramu na rok 2013-14. Pravda, není to ideální stav, ale blížíme se k tomu, že po 30 letech existence stanice metra Opatov by v horizontu dvou let tam mohl být eskalátor.

Vy pro to nemůžete udělat nic víc, než jen jednat s vedením Dopravního podniku?
Je to tak, můžeme na ně jen apelovat a intenzivně na DP tlačit. Za minulé čtyři roky se nám podařilo zajistit dva eskalátory - Chodov a Háje - tak věřím, že v tomto volebním období se nám podaří i Opatov.

Lidé si v průzkumu stěžovali na nepořádek u stanic MHD - co s tímhle můžete udělat?
Bohužel, nepořádek tam je…. konkrétně třeba stanice Opatov: je 30 let stará a potřebovala by zásadní rekonstrukci. Celý ten prostor není důstojný Jižního Města v 21. století. Máme zájem na tom, aby v celé lokalitě kolem stanice Opatov vzniklo moderní důstojné centrum. Jižní Město nemá žádné své přirozené centrum, kde by se lidé mohli scházet a našli tam způsob kulturního vyžití, restaurace, obchody a podobně. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať, bohužel se nám v tom stále snaží zabránit všemožná pseudosdružení... I s tímto bojujeme a cílem je vybudovat na Opatově moderní centrum Jižního Města s dopravním napojením na metro a autobusy, případně i na uvažovanou tramvaj. V rámci toho by proběhla i zásadní rekonstrukce prostoru stanice metra Opatov. Do té doby můžeme jen apelovat na vlastníka prostor, což je DP, potažmo Technická správa komunikací, aby zajistil dostatečný úklid. Pakliže to překračuje únosné meze a nejsme schopni vlastníky k úklidu donutit, tak vynakládáme naše prostředky a zajišťujeme úklid za peníze Prahy 11. To ale samozřejmě není ideální řešení, měl by se hlavně starat vlastník, tedy DP.

Možná by stačilo, kdyby někteří lidé přestali odhazovat nepořádek kolem sebe…?
To by té problematice obecně velice prospělo…

Zmínil jste protesty proti výstavbě na Jižním Městě, i o tom se v dotazníku objevilo několik názorů. Například ohledně plánované výstavby budov na Litochlebském náměstí, cituji jeden z názorů občanů: „Doporučuji využít prázdný dům po České pojišťovně - je zbytečné stavět novou kancelářskou budovu.“ Co tomu říkáte, není to zajímavý nápad?
Nevím přesně, kterou budovu má dotyčný občan na mysli, pokud jde o budovu České pojišťovny na Chodově, tak tu Praha 11 nevlastní. Chci zdůraznit, že Praha 11 ani na Litochlebském náměstí žádnou budovu nestaví! Pokud by se tam něco mělo stavět, bude to věcí vlastníka pozemku, nikoliv Prahy 11.

Když už jsme u metra, podívejme se na stanici metra Háje - tam má dojít k prodeji lukrativního pozemku u stanice metra Háje. Budoucí kupní smlouva byla uzavřena v září 2010, pozemek prodává Dopravní podnik soukromé firmě. Co o prodeji víte? Jste starostou a současně zastupitelem hl.m. Prahy, pod který DP spadá.
V tuto chvíli mám informace pouze z médií. Když soukromý vlastník prodává svůj majetek, neptá se starosty, co si o tom myslí. Samozřejmě mě tahle věc zajímá a ředitele DP se na to určitě zeptám. V jakém je to stadiu, jestli už je to prodané a komu, to ale nyní opravdu nevím.

Jak je to možné? Vždyť, jak už jsem říkala, DP spadá pod Magistrát Prahy, kde jste zastupitelem..?
DP je samostatný subjekt, který se svým majetkem může nakládat dle zákona. Takže předpokládám, že pokud k prodeji došlo, proběhlo to dle platných regulí. Pokud by se tak nestalo, bude se to řešit. Opakuji: určitě se o to budu zajímat!

Čisté Jižní Město

Pane starosto, mluvíme spolu na začátku dubna a ten je ve znamení akce Čisté Město. Jak to vlastně bude probíhat?
Moc bych si přál, aby JM bylo čisté, aby to nebyla jednorázová akce, kterou pořádá Radnice v rámci jarního úklidu po zimě. Přál bych si, aby to lidé vnímali kontinuálně, jako součást našeho každodenního života, že po sobě uklízíme a nepořádek pokud možno vůbec nevytváříme. Konkrétní informace o letošní akci najdou lidé na webu Prahy 11, v Klíči, na plakátech…

Jak se zapojíte vy osobně - půjdete uklízet?
My, coby úřad, se vypravíme v pondělí 11. dubna do prostoru nad Hostivařskou přehradou a tam budeme uklízet. Samozřejmě se zapojím i v paneláku, kde bydlím… jde nám o to, aby se k nám přidal pokud možno každý občan Jižního Města.

Kromě úklidu hodláte obnovit i Cyklojízdy. Jaký to má efekt? Není to jen příjemný výlet na kolech po boku úředníků, že si společně uděláte pěkný pátek?
Je to tradice, kterou jsme zavedli před čtyřmi lety. Jednou za tři týdny na jaře a v létě vezmu kolegy z Rady, zástupce jednotlivých odborů úřadu a společně jedeme Jižním Městem a kontrolujeme, kde je jaký nepořádek, co se kde rozbilo a je třeba to opravit, v jakém stavu jsou dětská hřiště a lavičky, mluvíme s občany, které potkáváme… Co jde zlepšit, tak realizujeme ihned, na jiné věci je třeba delší čas, zejména, když jde třeba o objekty, které nejsou v našem vlastnictví.

red

Průzkum mezi občany u stanice metra Opatov byl realizován s pomocí studentů Gymnázia Konstantinova. Děkujeme jim za profesionální a milý přístup, s kterým dotazníkové šetření vedli.

9.5.2011 11:34:36 | přečteno 2221x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load