Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

S Davidem Vávrou o šumném Jižním Městě

  S architektem, hercem a spisovatelem Davidem Vávrou jsem se sešla v jedné kavárně. Měla jsem připravenu spoustu otázek, které jsem mu ovšem ve vymezeném čase nestihla položit, protože když začne mluvit … je škoda se ptát a člověku je trapné vstupovat mu do řeči a jeho toku myšlenek. Snažila jsem se alespoň některé z nich zachytit. Ponaučení pro příště: vzít si sebou diktafon.

 Na Jižním Městě se připravuje další rekonstrukce nefunkční kotelny. Tentokrát by se nevzhledná a chátrající budova měla proměnit v divadlo. Na projektu divadla s pracovním názvem „Kotelna“ se podílíte vy, pane Vávro. Jaký je váš vztah k tomuto projektu a čím vás zaujalo Jižní Město, že jste se i přes svou pracovní vytíženost rozhodl do tohoto projektu pustit?

Jižní Město mě fascinovalo už od dob jeho výstavby. Zhruba před třiceti lety jsme s kamarády (Ing. arch. Igor Dřevíkovský, fotograf Ing. arch. Karel Kameník, Ing. arch. Martin Šarbort a kreslíř Jan Hrubý) založili Dílnu nejmodernější architektury – DNA, ve které jsme se zabývali zejména Jižním Městem. Fascinovalo nás to, jak je zde vše do pravého úhlu, a to jedním směrem, zřejmě proto, aby se to pěkně a neproblematicky rýsovalo, což pak v důsledku nemá žádnou městotvornou logiku, chybí zde drobná struktura a hierarchie prostorů. Vyšlá jednoduchost s naprostou absencí měřítka. Na druhou stranu ten celek má veliké štěstí, že je lapidární a předivo zde může dodat právě člověk, člověk ho může zobytnit. Náš tehdejší pohled byl hlavně absurdní. Projekty, které jsme tenkrát vytvářeli (i vystavovali), nasazovaly například domům trpasličí čepice, aby vyvolaly drobné měřítko, zaváděly obří jeřáby, které by přendávaly auta od obchodu k obchodu, stavěly prosklené dráhy, kde by lidi mohli závodit s autobusy (tenkrát při návštěvách Jižního Města nám opravdu připadalo, že v těch obřích rozestavěných prostorách neustále někdo něco hledá a dobíhá…), naše projekty také oživovaly vnitrobloky tím, že každý vyhodil svou oblíbenou věc a šňůrou ji spojil se svým oknem a vzpomínám si, že jsme také navrhli vzorový dům, ve kterém by lidé žili svoje vzorové životy. Všechno to tenkrát samozřejmě byla z velké části recese. Ale Jižní Město tenkrát provokovalo a i dnes je velmi inspirativní.

Vraťme se ale zpátky k projektu divadla „Kotelna“. Jaká byla geneze nápadu divadla?

Zhruba před dvaceti lety vznikla na Jižním Městě Základní umělecká škola a ta kolem sebe začala vytvářet komunitu. Komunitu lidí, kteří mají společný zájem. A to jsou právě ta pojiva, to zabydlení, které dokáží vytvořit lidé. Škola si získala renomé, má za ta léta tisíce studentů a v podstatě žádný prostor, kde by studenti a absolventi mohli vystupovat. První nápady na divadelní či koncertní scénu vznikaly už před patnácti lety, když jsme o nich mluvili s Františkem Hlucháněm (ředitel ZUŠ Křtinská), kterého znám z fotbalové šatny v propoceném dresuJ Nejdříve jsme dali dohromady návrh dřevěného amfiteátru na okraji školy, potom dostavbu uvnitř ZUŠky – jakési zastřešení školy, ale to se nesetkalo s nadšením u tehdejších urbanistů sídliště. No a po letech přišel nápad na přeměnu kotelny na divadlo. Výborný nápad změnit něco, co dosluhuje a dát tomu novou náplň, oživit staré průmyslové a dosluhující kulturu je přece krásné.

Máte za sebou mnoho realizací a rekonstrukcí divadel, kin, galerií … Myslíte, že vás ovlivňuje i to, že jste mimo jiné také sám autorem a hercem v Divadle Sklep?

Samozřejmě, v práci vás vždy ovlivní váš život, zkušenosti, rodina, přátelé … A já jsem se v divadle už mnohokrát převlékal. Jako herec poznávám provoz, jako architekt jejich formu a jako divák jak se mi sedí a jak vypadá divadelní kavárna. Myslím, že tuším, „co takové divadlo potřebuje“. V případě divadla Kotelna jsme se snažili o jednoduchost, snažili jsme se vnitřním světlem proměnit atmosféru budovy, vdechnout jí nový život. Sloupový vstup do divadla popíše budovu klasickým tvaroslovím, ze kterého lidé budou moci číst, že se jedná o kulturní stánek. Úpravy by mělo dostát i okolí a mělo by vzniknout náměstí, které Jižnímu Městu na rozdíl od jiných městských částí či měst chybí. Absence přirozených míst k setkávání je pro Jižní Město signifikantní.  Budova by měla žít celý den. Dopoledne například programem pro děti a kavárnou pro maminky, odpoledne by mohlo patřit seniorům a večer studentům a absolventům ZUŠky i dalším souborům. Lidé z osmdesátitisícového Jižního Města by se tak nemuseli za kulturou plahočit hodinu metrem, autobusem nebo autem do centra a mohli by si zážitek z představení dožít například u kávy v kavárně nebo příjemnou procházkou domů.

Většina čtenářů vás zná také jako spoluautora a průvodce úspěšným televizním seriálem o architektuře – Šumná města. Myslíte si, že Praha 11 je Šumné Jižní Město?

Každé město je šumné, protože ho naplňují lidé a jejich osudy. Není zde sice ta harmonická prvoplánová idylka, ale v přímých linkách Jižního Města se mnoho lidí může najít. Je možná větší výzvou než malebná starobylá města.

  • David Vávra absolvoval stavební fakultu ČVUT a Akademii výtvarných umění v Praze. Společně s Milanem Šteindlerem spoluzakládal divadlo Sklep, které vzniklo v 70. letech 20. století v Praze a kde působí dodnes. Jako architekt se věnuje především obnovám budov.
  • Realizace rekonstrukcí například: Restaurace Akropolis/spolupráce s Františkem Skálou/Kulturní dům Dobeška, Švandovo divadlo v Praze či přestavba Sborový dům evangelické církve v Modřanech, Divadelní scéna, hřiště a dřevěná archa dětského koutku ZOO Praha a z jeho dílny vzešla i dřevěná vyhlídka na Branické skále. Navrhl také rekonstrukci kladenského divadla a podle jeho návrhu právě vzniká galerie v Kolíně a dokončuje se městská knihovna v Hradci králové. Vedle toho jeho architektonický ateliér realizoval řadu vil a obytných domů po všech koutech naší republiky.

Andrea Wolfová

1.11.2012 10:11:42 | přečteno 2380x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load