Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

První místo Ceny děkana dopravní fakulty získal středoškolák z Jižního Města

První místo 4. ročníku “Ceny děkana Fakulty dopravní“ (ČVUT) získal Marek Dvořák, v současné době maturant na Gymnáziu Opatov a „místní“ z Jižního Města, za práciCharakteristika linky 213 a studie možného zkvalitnění s ohledem na bezpečnost a plynulost přepravy“.

Prvního února proběhla konference k soutěži, kde 13 studentů z celé republiky obhajovalo svou práci. Vítězná práce Marka Dvořákabyla zaměřena na autobusové linky 213 a 135, které jedou skoro po stejné trase, na návrhy drobných zlepšení umístění zastávek a nastavení preferencí na křižovatkách z důvodů plynulosti přepravy. Cílem je, aby byla městská doprava na Jižním Městě pohodlnější. Účastníci soutěže získali možnost studia na FD bez přijímacích zkoušek. První tři dostali poukázky na zboží.

Navštívil jsem Gymnázium Opatov, abych se setkal s vítězem soutěže a položil mu několik otázek.

Můžeš prozradit, kde jsi čerpal materiály a informace k řešení takového spletitého úkolu?

Zdrojů pro zpracování zadaného úkolu je samozřejmě mnoho. Především jsou to Pravidla silničního provozu dále dopravní regule (jsou dostupné na internetu). Sleduji řešení dopravy „od mala“ takže už o tomto něco vím. Další specializovanější informace jsem čerpal od svých známých, pracujících ve společnosti ROPID. Dalšími zdroji informací jsou DP hl. m. Prahy, zprávy z Magistrátu hl. m. Prahy, informace o změnách linek, výroční zprávy a další.

P1010002, obrázek se otevře v novém okněŘešení otázek spojených s dopravní logistikou je bezesporu zajímavý a poněkud neobvyklý koníček. Co mu předcházelo?

Původně jsem se zajímal o tramvaje jejich typy a provedení. Posledních šest let se zajímám nejen o logistiku autobusových tratí, snažím se navrhovat úpravy a tak přispět k jejich zlepšení a optimalizaci.

Historie mne až tak nezajímá, spíše budoucnost, nové technologie, možnosti a směry, kterými by se mohla dále vyvíjet především autobusová doprava.

Dnes je doba, kdy se mluví spíše o omezování dopravních spojů, menšících se investicí a obecně šetření. Jaké vidíš perspektivy v rozvoji dopravy v budoucnosti?

Mé návrhy jsou zaměřené na optimalizaci, ne na projekty s nějakou finanční náročností.

Například silnice, která má dva pruhy, změnit a optimalizovat preference na křižovatkách (třeba tento problém je u nás poměrně málo propracován oproti zahraničí, jak jsem se dozvěděl ze zahraničních zdrojů.

Preference se dělí na provozní, kdy autobus je zaznamenán na křižovatce a potom je jeho průjezd optimalizován a prostorovou, vyhrazené pruhy pro autobusy a další. Dále se rozlišuje pasivní, kdy autobus se dostane do jakési „zelené vlny“, a projíždí plynule křižovatkami. Při zpoždění se však dostane „mimo vlnu“ a nabírá další ztrátu. Řešením je preference aktivní, která se přizpůsobuje průjezdu autobusu a vytváří „novou vlnu“. Tato řešení jsou však v Praze vzácná (např. na Proseku).

Takový systém dokáže zjistit polohu autobusu a předat informaci systému světel na křižovatce a pozměnit jejich režim. Tyto informace pracovníci firem odmítli sdělovat. Především tají, na kterých křižovatkách je tento systém již funkční, jde prý o interní informace. Bylo nutné se spoléhat opět na známé z firem a kamaráda, který studuje dopravní fakultu.

Situace je složitější, pokud křižovatkou projíždí několik linek a je tak nutné porovnávat preference různě významných a zatížených linek. Optimalizace je pak obtížná.

Složitá je křižovatka na Jižním městě na ulici Opatovská s nájezdem na dálnici. 

Další kapitolou jsou zastávky autobusů a jejich optimální umístění. Jednou z problémových je zastávka Háje na Opatovské ulici. Zde lze snadno dojít k zaplnění, dva kloubové autobusy se tam nevejdou. Mohou pak blokovat nejen křižovatku, ale i Opatovskou.

Jaké jsou tvé další plány?

Rád bych si nechal autobusy jako koníčka. Byl jsem přijat na Právnickou fakultu (UK) a plánuji souběžně studium FD další rok.

Děkuji za rozhovor

Vítězná práce a prezentace je v archivu ČVUT: http://cena-dekana.fd.cvut.cz/archiv.php.

Petr Kefurt 

28.5.2012 11:25:13 | přečteno 2877x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load