Na obsah stránky

ENDE
 

Kulturní subjekty

Přehled subjektů působících na území MČ Praha 11 v oblasti kultury

Organizace zřízené MČ Praha 11

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.
Ředitel: MgA. Jan Topinka
Sídlo: Malenická 1784, 148 00 Praha 4 - Chodov

Chodovská tvrz
Ředitel: MgA. Jan Topinka
Vedoucí: Mgr. Jiří Sobek 
Adresa: Ledvinova 9, 149 00 Praha 4
Kontakty: tel./fax: 267 914 831
e-mail: info@chodovskatvrz.cz
internet: http://www.chodovskatvrz.cz/
Činnost: Nabízí program určený více konzervativnímu publiku a seniorům.
Výstavní činnost - dlouholetá tradice v pořádání výstav
Hudební dramaturgie - koncerty komorních těles či sólistů zejména klasické hudby
Dětské pořady - představení pro děti, komentované prohlídky výstav
Občanské obřady - svatby, jubilea
Kapacita sálu: 85

KC Zahrada
Ředitel: MgA. Jan Topinka
Adresa: Malenická 1784, 148 00 Praha 4 - Chodov
Kontakty: tel. 271 910 246
e-mail: zahrada@kczahrada.cz
internet: http://www.kczahrada.cz/
Činnost:
Programová koncepce se zaměřuje na široké spektrum návštěvníků s důrazem na děti a dospívající mládež.
- divadlo pro dospělé, představení pro děti, amatérská scéna, koncerty „mladých žánrů“, Jižní Jam koncerty kapel působících na JM, jazzové a folkové koncerty, kurzy a workshopy, přednášky a vzdělávací semináře, výstavní činnost, jednorázové projekty
Kapacita velkého sálu: 200

Místní lidová knihovna
Organizačně je součástí KJM o.p.s.
Ředitel: MgA. Jan Topinka
Kontaktní osoba: paní Winklerová
Adresa: objekt ZŠ Donovalská 1684, 149 00 Praha 4
Otvírací doba: PO: 14-18 hod., ČT: 13-17 hod.
Činnost: Místní lidová knihovna je nejstarší knihovnou na území Jižního Města. Knihovna patří svým rozsahem mezi knihovny malé, poskytuje základní knihovnické služby pro děti a dospělé.

Muzeum městské části Praha 11
Depozitář
Adresa: Úřad městské části Praha 11, Vidimova 2-4/1324, Praha 11, poštovní adresa: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415
Kontakt: PhDr. Jiří Bartoň, tel: 267 902 372, e-mail: muzeum@p11.mepnet.cz
Činnost: Muzeum shromažďuje, spravuje a zpracovává doklady o vývoji spravovaného území a osvětově jich využívá.

Příspěvkové organizace Magistrátu hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Odbor Magistrátu hl. města Prahy
Ředitel: Mgr. Petr Jíša
Adresa: Archivní 6, 149 00 Praha 4
Kontakty: tel. 236 001 111
fax: 236 007 100
e-mail: ampsek@cityofprague.cz
internet: http://www.ahmp.cz/
Činnost : Archiv hl.m. Prahy patří k nejstarším odborným archivním institucím v ČR. Jeho posláním je shromažďovat a uchovávat historické dokumenty úřední i neúřední povahy, které podávají svědectví o minulosti hl.města Prahy od středověku až po současnost. V nové, moderní budově na Chodovci jsou vytvořeny optimální podmínky pro uchovávání archiválií za pomoci nejmodernější techniky a technologie. Kromě depozitářů zde můžeme najít restaurátorský ateliér, pracoviště pro zhotovování digitálních kopií, počítačový systém evidence dokumentů, atd. Veřejnosti je k dispozici studovna pro 24 osob a konferenční sál pro 60 návštěvníků.

Dům dětí a mládeže Jižní Město
Příspěvková organizace, zřizovatel Magistrát hl. města Prahy
Ředitel: Zbyněk Lála
Adresa sídla: Šalounova 2024, 149 00 Praha 4
Pobočka: Květnového vítězství 2126, 149 00 Praha 4
Kontakty: tel. 272 929 545, 272 917 077, 272 911 520 (Květnového vítězství 2126)
fax: 272 911 520
e-mail: sal@ddmjm.cz , kve@ddmjm.cz
internet: http://www.ddmjm.cz/
Činnost:DDM JM působí na Jižním Městě od roku 1983. Hlavní činností je vytvářet podmínky pro pravidelnou, příležitostnou i spontánní zájmovou činnost dětí a mládeže. Činnost zahrnuje provoz mnoha zájmových kroužků (sport, kultura, technika, společenské vědy), jednorázové akce o víkendech, organizaci táborů.

Knihovna Jírovcovo - pobočka Městské knihovny v Praze
Příspěvková organizace Magistrátu hl. města Prahy, organizačně patří pod Obvodní knihovnu pro Prahu 4,11,12
Vedoucí pobočky: Petr Kollár
Adresa: Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4
Kontakty: tel. 271 913 593
e-mail: jirovcovo@mlp.cz
internet: http://www.mlp.cz/
Činnost:Knihovna Jírovcovo je součástí automatizované knihovní sítě MKP. Knihovna Jírovcovo je moderní knihovnou pro dospělé a děti. Je určena kulturním, vzdělávacím a informačním potřebám obyvatel zejména Jižního Města II. Celý fond Městské knihovny je čtenářům k dispozici v elektronickém katalogu (http://katalog.mlp.cz).Knihovna

Opatov - pobočka Městské knihovny v Praze
Příspěvková organizace Magistrátu hl. města Prahy, organizačně patří pod Obvodní knihovnu pro Prahu 4,11,12
Vedoucí pobočky: Jana Vejrová
Adresa: Opatovská 1754, 149 00 Praha 4
Kontakty: tel. 272 918 759
e-mail : opatov@mlp.cz
internet: http://www.mlp.cz/
Činnost: Knihovna Opatov je největší pobočkou Městské knihovny v Praze (MKP). Knihovna Opatov je moderní knihovnou pro dospělé a děti. Je určena kulturním, vzdělávacím a informačním potřebám obyvatel Jižního Města. Knihovna Opatov je součástí automatizované sítě MKP. Artotéka nabízí grafické listy a reprodukce obrazů, z nichž většinu lze zapůjčit mimo knihovnu. Součástí artotéky je pravidelné pořádání výstav, besed a přednášek o výtvarném umění. Celý fond Městské knihovny je čtenářům k dispozici v elektronickém katalogu (http://katalog.mlp.cz).

Základní umělecká škola Jižní Město
Příspěvková organizace, zřizovatel Magistrát hl. města Prahy
Ředitel: Mgr. František Hlucháň
Adresa sídla: Křtinská 673, 149 00 Praha 4
Pobočka: Jana Růžičky 1179, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Kontakty: tel. 267 900 131, 271 070 231 (J. Růžičky)
fax: 267 900 134, 271 070 245 (J. Růžičky)
e-mail: zus.krtinska@volny.cz
internet: http://www.zus-krtinska.cz/
Činnost: ZUŠ poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium na středních uměleckých školách a konzervatořích i na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Obory: hudební, taneční, výtvarný, literárnědramatický. Nabídka kroužků: Aulodie, o.s. - soubory zobcových fléten, Pražská kantiléna - pěvecké sbory, B. J. Band - jazzový orchestr, Jižní Spojka - taneční orchestr, Hájíček - folklórní soubor a další.

Ostatní subjekty zabývající se aktivitami v oblasti kultury na Praze 11

Benjamin klub
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa: Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 11 - Háje
Tel: 272912124, 603468151, e-mail: benjaminklub@seznam.cz
Internet: http://benjaminklub.webnode.cz/
Činnost: vyplnění volného času rodin s dětmi, integrace - výtvarná dílna, cvičení, tanec, flétna.

Brdská pětka
Profesionální kapela působící na JM, hraje k tanci a poslechu skladby různých žánrů
Kontakt: Stanislav Veselý, tel: 604133161

Centrum Pilné včelky
Právní forma subjektu: živnostenské oprávnění
Sídlo: Pacajevova 30, 149 00 Praha 4
Kontakt: Martina Stříteská, tel: 775609982, e-mail: marta@pilnevcelky.cz
Internet: http://www.pilnevcelky.cz/
Činnost: mj. vzdělávací a kulturní programy pro děti a rodiče, pořádání letních příměstských táborů.

Český svaz bojovníků za svobodu, Obvodní výbor Praha 4
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Sídlo: Branické náměstí 2/777, 147 00 Praha 4
Kontakt: Jiří Pitín, Ing. Ludmila Hájková, tel: 272928140
Internet: http://www.zasvobodu.cz/
Činnost: mj. organizace poznávacích zájezdů pro žáky ZŠ na JM a pietních aktů.

Jihoměstská sociální a.s.
Právní forma subjektu: akciová společnost
Adresa: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha
Činnost: v oblasti kultury pořádání kulturních a společenských akcí pro seniory, např. taneční odpoledne.

Jihoměstské trio
Hudební skupina působící na JM, hraje a zpívá k tanci a poslechu lidovou, populární, country i jazzovou hudbu
Kontakt: Miroslav Průžek, Babákova 2153/8, 148 00 Praha 4, tel: 724146800, e-mail: miroslav.pruzek@centrum.cz

Jihoměstský pivovar, s.r.o.
Právní forma subjektu: společnost s ručením omezeným
Sídlo: Podjavorinské 1602/11, 149 00 Praha 4
Kontakt: , tel: 222 352 241, e-mail: info@jihomestskypivovar.cz , jihomestskypivovar@seznam.cz
Internet: http://www.jihomestskypivovar.cz/
Činnost: mj. pořádání společenských a kulturních akcí, koncerty.

Jižanka
Osmičlenná seniorská kapela lidové populární hudby působící na JM
Kontakt: František Čajka, Šalounova 2025, 149 00 Praha 4, tel: 723374485
Vladimír Janda, tel: 272941558, 723520072

Junák - Svaz skautů a skautek ČR, 93. středisko
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa: Myslbekova 17, 169 00 Praha 6
Kontakt: RNDr. Milan Kvíz, tel: 220510624, 723181880, e-mail: jana.kvizova@quick.cz
Internet: http://www.krhuti.cz/
Činnost: mj. pořádání volnočasových aktivit v oblasti kultury pro děti a mládež.

Klub vojenské historie Praha - Jižní Město
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415
Kontakt: Martin Vogel, tel: 602340587, 272926888, e-mail:
Činnost: pořádání vojenskohistorických akcí při slavnostních příležitostech a výročích, stafáž vojáků v historických uniformách, osvětová, přednášková a publikační činnost.

Klub vozíčkářů Petýrkova
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa: Petýrkova 1953/24 , 148 00 Praha 4
Kontakt: Alžběta Šafránková, tel: 723253622, e-mail: asafrankova@atlas.cz
Internet: http://www.kvp.cz/
Činnost: mj. kroužek arteterapie pro těžce tělesně postižené.

Kruh přátel regionální historie
Kontakt: PhDr. Jiří Bartoň, tel. 267 902 372 (jen dopol.), e-mail: bartonj@p11.mepnet.cz
Činnost: Přátelská setkávání zájemců o regionální dějiny při aktivitách kronikáře.

Multikino Galaxie - Cinema City
Právní forma subjektu: společnost s ručením omezeným
Adresa: Arkalycká 1/877, 149 00 Praha 4
Kontakt: Rezervace vstupenek - tel: 267900567, provozní kancelář - tel:: 267900533
e-mail: galaxie@cinemacity.cz
Internet: http://www.cinemacity.cz/
Činnost: provoz 9 kin s celkem 1728 místy, klimatizované sály, podzemní garáže v objektu, bezbariérový přístup.

Občanské sdružení Chodov
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa: Zakouřilova 38, 149 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Jiří Štyler, tel: 608161430, e-mail: oschodov@seznam.cz
Internet: http://www.oschodov.cz/
Činnost: Hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Dalšími cíly jsou ochrana a prosazování zájmů v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku, občanských a majetkových práv, sportu, památek a kultury, vzdělávaní občanů původního Chodova, Chodovce a Skalek formou osvěty, prevence, přednášek, organizování sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí. Sdružení chce být mimo jiné důstojným pokračovatelem tradic zaniklých občanských spolků, jako byly Chodovec, Vlastimil, Obec baráčníků a podobně.

JAKA - pobočka Praha 11
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa: Ke Škole 1398/1, 149 00 Praha 4
Kontakt: Radek Zápotocký, tel: 603817104, e-mail: jaka@jaka.cz
Internet: http://www.jaka.cz/
Činnost: zaměření především na kulturní, zábavné, sportovní a vzdělávací akce a volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež. V letním období pořádání dětských táborů.

TyMyJán
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa: Křejpského 1501, 149 00 Praha 4
Kontakt: PaedDr. Jana Vášová, tel: 493798617, 272930617, e-mail: tymyjan@seznam.cz
Internet: http://www.tymyjan.cz/
Činnost: podpora Základní a střední školy waldorfské na JM, pořádání kulturních akcí (divadlo).

Polární svět o.s.
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa: U Zeleného ptáka 1161/11, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Kontakt: Jaroslav Klempíř, Alena Klempířová, tel: 602297335, 602322728, e-mail: klempirovi@seznam.cz
Internet: http://www.polarnisvet.cz/
Činnost: pořádání akcí a výstav s tématikou polárního světa, osvětová a přednášková činnost pro školy i širokou veřejnost (včetně odborné).

Proxima Sociale, o.p.s. - klub Jižní Pól
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa klubu: Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 4
Kontakt:  pracovníci klubu: Mgr. Eliška Suchánková, tel: 775637050 e-mail: office@proximasociale.cz , suchankova@proximasociale.cz
Internet: http://www.proximasociale.cz/
Činnost: nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež na JM, klub vytváří zázemí pro trávení volného času mladých lidí, personál tvoří sociální pracovníci. Součástí klubu je hudební zkušebna.

Restaurace Starochodovská 28 „U Papežů“ - EvRo Gastro s.r.o.
Právní forma subjektu: společnost s ručením omezeným
Adresa: Starochodovská 28, 149 00 Praha 4
Kontakt: Roman Papež, tel: 605253900, 605253899 , e-mail: vinarna@28.cz , parent@parent.cz
Internet: http://www.28.cz/ , http://www.parent.cz/
Činnost: v oblasti kultury pořádání kulturních a společenských akcí - koncerty, divadlo pro děti, taneční odpoledne pro seniory.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha - Chodov
Právní forma subjektu: církevní právnická osoba
Adresa: Na Sádce 18, 149 00 Praha 4
tel: 272934261, e-mail: fara.chodov@volny.cz
Internet: http://www.chodovska.farnost.cz/
Činnost: mj. pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost.

Komunitní centrum Matky Terezy
Organizační jednotka farnosti
Adresa: U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Karina Juráková, tel: 731625970, e-mail: info@kcmt.cz
Internet: http://www.kcmt.cz/
Činnost: koncerty, divadlo pro děti, přednášky, filmový klub, denní klub pro maminky s dětmi, hlídání dětí, dramatická a výtvarná dílna pro děti a mládež, dětský soubor Bobci, nízkoprahový sportovní a turistický klub, turistický oddíl Lumíci, taneční kurzy pro dospělé, anonymní alkoholici, setkání klubu Kajman (Klub autorů JM), klub křesťanských seniorů, bohoslužby

Fchod o.s.
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa: Na Sádce 18, 149 00 Praha 4
Kontakt: Mgr. Petr Krampl, tel: 272934261, 736126950, e-mail: fchod@fchod.cz , fchod@kcmt.cz
Internet: http://www.fchod.cz/
Činnost: příprava kulturních, společenských, volnočasových a vzdělávacích akcí určených široké veřejnosti v Komunitním centru Matky Terezy.

KSK Praha o.s.
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa: Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
Kontakt: Jaroslav Olšanský, tel: 603256411, e-mail: jaroslav.olsansky@intax.cz
Činnost: mj. pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež jako např. dramatická a výtvarná dílna či tradiční představení pro veřejnost - Bachovy pašije podle Jana.

Sdružení křesťanských seniorů
Právní forma subjektu: fyzická osoba
Adresa: Brandlova 1565/19, 149 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Karel Tomek, tel: 603254463, e-mail: k.tomek@upcmail.cz
Činnost: využití volného času obyvatel JM v důchodovém věku - organizování besed, návštěvy muzeí, galerií a historických památek, výlety.

YMCA Praha - Mateřské centrum Domeček
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa: U Modré školy 1, 149 00 Praha 4
Kontakt: Mgr. Táňa Bašistová, tel: 773993985, e-mail: mcdomecek@seznam.cz , praha@ymca.cz
Internet: http://www.mc-domecek.cz/
Činnost: otevřený klub pro rodiče s dětmi, maminky na mateřské dovolené. Činnost je založena na aktivní spolupráci všech zúčastněných, pravidelný program 5 dní v týdnu, organizování řady akcí.

YMCA Praha – klub Ymkárium
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa: Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 4
Kontakt: Bc. Jakub Kulhánek, tel: 737 629 149, e-mail: ymkarium@praha.ymca.cz, Internet: http://www.ymca.cz/
Činnost: 4 dny v týdnu nabízíme otevřený klub pro děti 6-15let a pro mladé lidi 15-26 let: volnočasové aktivity, doučování, sociální poradenství. Naše služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně.

Sancta Cecilia o.s.
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa: Dačického 1207/4, Praha 4 - Nusle 140 00 Praha 4
Kontakt: Petr Mach, tel: 603163623, e-mail: mach@braillnet.cz
Činnost: mj. pořádání výchovných koncertů pro žáky ZŠ na JM, pořádání koncertů pro seniory i širokou veřejnost.

Sbor CB Jižní Město
Církev bratrská
Adresa: Modletická 1391/4, 149 00 Praha 4
Kontakt: kazatel Robert Filip, tel: 605809950, e-mail: jizni.mesto@cb.cz
Internet: www.cb.cz/jizni.mesto
Činnost: volnočasové aktivity pro co nejširší spektrum obyvatel Prahy 11 - výuka angličtiny, kluby pro různé věkové kategorie, křesťanské aktivity.

Sbor ČCE Jižní Město
Českobratrská církev evangelická
Adresa: Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, 149 00 Praha 4
tel: 272659259, 739244681, e-mail: jizni-mesto@evangnet.cz
Internet: http://www.jizni-mesto.evangnet.cz/
Činnost: bohoslužby, Mateřské centrum Pramínek.

SKLOZAM - Michal Zahradník
Právní forma subjektu: OSVČ
Adresa: Švecova 398/12, 149 00 Praha 4
Kontakt: Michal Zahradník, tel: 608969213, e-mail: michal.zahradnik@atlas.cz
Internet: http://www.sklozam.cz/
Činnost: mj. pořádání řemeslných trhů na Praze 11.

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Praha 11
Právní forma subjektu: občanské sdružení
Adresa: Bohúňova 1338/9, 149 00 Praha 4
Kontakt: Alena Bartošková, Vladimíra Slámová, tel: 272914480, 212239381
Internet: http://www.svaztp.cz/
Činnost: v rámci dlouhodobého integračního programu zdravotně postižených občanů a seniorů pořádá tato organizace poznávací zájezdy, další zájmová činnost.

Zdeněk Hajný - Galerie Cesty ke světlu
Právní forma subjektu: fyzická osoba
Adresa: Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 4
Kontakt: Ema Hajná Krulíková, tel: 267911339, 272950557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
Internet: http://www.cestykesvetlu.cz/
Činnost: umělecký interiér Z. Hajného s obrazy a světelnými objekty z krystalů, čajovna. Organizace a realizace řady multimediálních uměleckých projektů s netradičními prvky, kulturní a výchovně vzdělávací činnost formou přednášek, besed, koncertů apod., humanitární činnost.

Zkušebny Praha a Music Club JIŽÁK
Právní forma subjektu: fyzická osoba
Adresa: Matúškova 831/1, 149 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Antonín Macháček tel: 608643054, e-mail: tonda@zkusebnypraha.cz
Internet: http://www.zkusebnypraha.cz/
Činnost: pronájem zkušeben, koncerty, akce pro děti

5.1.2006 15:20:36 - aktualizováno 12.4.2017 12:54:51 | přečteno 28601x | Charlie Root

Navigace

 
load