Na obsah stránky

ENDE
 

Čestná občanství, oceňování a ceny Prahy 11

Čestná občanství a ceny MČ jsou udělovány Zastupitelstvem MČ Praha 11 jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště zasloužili o městskou část. Byly uděleny těmto váženým osobnostem:

PhDr. Bartoň Jiří, kronikář MČ Praha 11
Jiří Bartoň je od roku 1994 kronikářem Městské části Praha 11. Pedagog, nyní důchodce, publicista zaměřený na regionální historickou vlastivědu. Podílí se na přípravě vlastivědných a informačních publikací, webových stránek městské části, CD nosičů a expozic různých obcí v naší republice a pražských čtvrtí, zejména pak v Jižním Městě, kde bydlí již třicet let. Usiluje o zachycení měnící se tváře Prahy 11, proměny její podoby a života v ní shromažďováním fotografií, textů a dalších dokladů. Vyhledává pamětníky a přátele regionální historie, přednáší, vystupuje na besedách, připravuje vycházky.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2009

Ing. Bílý Vlastimil, hlavní technolog výstavby bytů JM I a JM II
Pracoval jako hlavní technolog podniku stavby Praha a od roku 1972 na technickém a technologickém zajištění výstavby bytových a občanských objektů Jižního Města I. a II. Není příznivcem zahušťování v plochách s jiným určením, ale v případě objektivní nutnosti se zamýšlí, kam výstavbu sociálních bytů nejvhodněji situovat.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2014

RNDr. Blasko Bedřich, fotograf a publicista
Za 2. světové války byl držen ve věznici gestapa a poté ve třech různých koncentračních táborech. Po prověrkách v roce 1970 musel opustit své zaměstnání a střídal dělnické profese. Od roku 1990 působí jako nezávislý novinář a fotograf. Dosud vydal například fotografickou knihu Jižní Město nebo publikaci Smějte se často. Autor pracuje na povídkách a sbírkách básní.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2008

Mgr. Brožová Olga, bývalá ředitelka MŠ Sulanského
Vystudovala gymnasium, vyšší odbornou školu pedagogickou a Pedagogickou fakultu UK v Praze. V předškolním školství pracovala 38 roků na Praze 4, z toho 21 roků jako ředitelka MŠ Sulanského. Více než 11 let se zabývala integrací postižených dětí do kolektivu zdravých. V roce 2008 byla nominována na cenu Milana Chába, kterou pod záštitou primátora hl. m. Prahy uděluje Občanské sdružení Rytmus a QUIP - Společnost pro změnu za výsledky v práci s postiženými dětmi.
Cena MČ Praha 11 udělena v r. 2010

Červinková Radka, generální manažerka 9. ročníku Chodov Cup
Radka Červinková má bohaté profesní zkušenosti v oblasti styku s veřejností, propagace a reklamy. Ty nyní využívá při činnosti v oddíle moderní gymnastiky TJ Jižní Město Chodov. V letošním ročníku významné mezinárodní soutěže Chodov Cup přijala funkci generální manažerky a svojí činností výrazně přispěla k vysoké kvalitě prestižního závodu, který počtem více než stovky závodnic z 12 zúčastněných států patří k největším v České republice.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2009

plk. Djačuk Václav - válečný veterán
Z území bývalé Podkarpatské Rusi chtěl v roce 1940 uprchnout do bývalého Polska, ale při obhlídce hranic byl zatčen. Skončil jako údajný špion ve vězení. Byl odsouzen na řadu let do gulagu. V roce 1941 byl přepraven na Dálný východ. V nelidských podmínkách pracoval ve zlatých dolech. Po propuštění v roce 1943 byl přesunut do Buzuluku, kde prodělal letecký výcvik. Podílel se na osvobozování Československa. S 1. čsl. Stíhacím plukem přistál v Letňanech a zůstal zde jako pilot výzkumného leteckého ústavu do roku 1949, kdy byl spolu s dalšími letci vyhozen. Čekala ho práce skladníka a horníka na dole Nosek.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2007

Mgr. Drtinová Zuzana, sbormistryně Pražské kantilény, zástupce ředitele ZUŠ
Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v oboru český jazyk - hudební výchova. Od roku 1990 je zástupkyní ředitele ZUŠ Jižní Město ve Křtinské ulici. Díky její osobní iniciativě zde vzniklo několik dětských sborů. Již v roce 1989 byla založena Pražská kantiléna, která se pod taktovkou Mgr. Drtinové stala renomovaným tělesem mezi pražskými sbory. Od roku 1991 se datuje vznik dalších dvou sborů, určených malým dětem: nejmenší zpěváčci mohou navštěvovat sbory Kuřátka a Koťátka, starším je určena Kantilénka. Díky Zuzaně Drtinové má sborové zpívání na Jižním Městě již více než dvacetiletou tradici. Mgr. Drtinová získává pěvecké zkušenosti a inspiraci ve sboru Iuventus paedagogica.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2009

Družstvo florbalistek Herbadent Tigers Sportovní Jižní Město
Družstvo florbalistek Herbadent Tigers Sportovní Jižní Město získalo v nejvyšší soutěži žen titul mistryň České republiky. Družstvo prošlo celou roční soutěží bez zaváhání a ve finále porazilo oddíl FbŠ Bohemians ve třech zápasech.
Vítězné družstvo hrálo v sestavě: Denisa Bílá, Barbora Burdová, Martina Dostalíková, Michaela Dudáčková, Tereza Chvátalová, Anet Jarolímová, Kristýna Jílková, Margita Kanecká, Anežka Karásková, Martina Kleinová, Jana Kořínková, Lucia Košturiaková, Libuše Mazurová, Kateřina Moťková, Ilona Novotná, Klára Rozumová, Barbora Sádková, Martina Skořepová, Lenka Suková, Zuzana Svobodová, Magdalena Šindelová, Dominika Šteglová, Hana Váňová, Lucie Vrzalová.
O družstvo se celoročně staral realizační tým ve složení: Karolína Šatalíková, Markéta Šteglová, Daniel Hejret, Martin Klein, David Podhráský, Jiří Janák.
Trenérky Karolína Šatalíková a Markéta Šteglová spolu s hráčkami Anet Jarolímovou, Kristýnou Jílkovou, Margaretou Kaleckou, Kateřinou Moťkovou, Lenkou Sukovou a Dominikou Šteglovou navíc přivezly stříbrnou medaili z letošního Akademického mistrovství světa ve florbale.
Cena MČ Praha 11 udělena v r. 2010

Dusík Michal, hokejový rozhodčí, trenér mládeže
Do Prahy se přistěhoval ve 14 letech. Začal studovat gymnázium a zároveň nastoupil do tréninkového střediska mládeže u HC Slavia Praha. Po zranění přestal hrát hokej. Studoval na vysoké škole a začal spolupracovat se sportovní redakcí České televize jako komentátor. Několik let působil jako hokejový rozhodčí a trenér mládeže.
Cena MČ Praha 11 udělena v r. 2014

Erlerová Jindřiška, pedagog
Pracuje ve školství od 21. 12. 1964. Začínala v Litvínově jako učitelka a později ředitelka MŠ. Od roku 1979 pracovala v mateřské škole Sulanského jako učitelka. V letech 1981 – 2002 byla ředitelkou mateřské školy Markušova 1556.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2011

Mgr. Esserová Lea, pedagog
Za krátkou dobu svého působení na Jižním Městě, se stala výraznou kulturní a pedagogickou osobností. Je učitelkou sborového zpěvu na Základní umělecké škole Jižní Město a sbormistryní dětského a dívčího sboru Pražská kantiléna, se kterým dosáhla význačných a mezinárodních úspěchů.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2011

In memoriam genmjr. Ing. Faglic Andrej - válečný veterán
Utekl z pracovního nasazení v Německu. V roce 1941 byl povolán do Slovenské armády, v roce 1943 byl poslán k 1. pěší divizi armády Slovenského státu na jižní Ukrajinu. Nechtěl však sloužit fašistickému luďáckému režimu, a proto se skupinou stejně smýšlejících přešel do řad československé zahraniční vojenské jednotky v SSSR do 1. čs. armádního sboru vedeného Ludvíkem Svobodou. Své vojenské zážitky popsal ve své knize Návraty do rodného kraje. Vystudoval Vysokou školu vojensko-pedagogickou. V 50. letech přednášel na Vojenské lékařské fakultě v Hradci Králové, v 60. letech byl náčelníkem Krajské vojenské správy v Bánské Bystrici. Od roku 1970 pracoval na ministerstvu národní obrany na úseku vojenského školství. Zastával funkci místopředsedy historické skupiny 1. čs. armádního sboru a byl členem předsednictva Obvodního výboru ČSBS v Praze 4. Z titulu své funkce vstupoval do kontaktu také s představiteli naší městské části.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2007

MUDr. Francová Věra, lékařka
Studovala na střední zdravotnické škole a po maturitě absolvovala Fakultu dětského lékařství UK. Od února 1983 až dodnes pracuje jako praktická lékařka pro děti a dorost na Hájích, od roku 1994 již jako soukromá lékařka.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2009

Mgr. Háčková Dana, učitelka ZŠ K Milíčovu 674
Pracuje na škole již od jejího zahájení, tedy více jak 30 let jako učitelka II. stupně, aprobace český jazyk a dějepis. Jedná se o velmi zodpovědného pedagoga. Je velni oblíbená jak u žáků, tak i u kolegů. Jako koordinátora ŠVP velmi fundovaně řídila činnost celého kolektivu na prací při tvorbě vlastního vzdělávacího programu.
Cena MČ Praha 11 udělena v r. 2010

Ing. Hájková Ludmila, členka ČSBS
Od roku 1983 žije na Praze 11. Jako 16letá se účastnila bojů Pražského povstání. Je členkou ČSB na Praze 4. Na naší městské části každoročně přednáší a beseduje s dětmi a mládeží o historii Pražského povstání. Pravidelně doprovází děti několika škol Prahy 11 na zájezdy do Národního památníku Terezín a do Památníku Lidice, zajišťuje exkurze jihoměstských dětí a mládeže do tzv. Pečkárny, do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Takto spolupracuje např. se ZŠ Květnového vítězství 1554, ZŠ Pošepného náměstí, ZŠ Mendelova, ZŠ K Milíčovu. Je spoluorganizátorkou pietních aktů na Chodovském hřbitově.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2007

PhDr. Hajný Zdeněk - malíř
Vystudoval nejprve provozně ekonomickou fakultu VŠZ v Brně v roce 1964, poté FF UK, kde získal v roce 1989 doktorát. V roce 1991 otevřel ve starém Chodově jedinečnou duchovně orientovanou galerii výtvarného umění Cesty ke světlu.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2001

Mgr. Havlíčková Dagmar, ředitelka ZŠ
Od roku 1996 je ředitelkou ZŠ Pošepného náměstí. Po roce 2000 nově vzniklá ZŠ pod vedením paní ředitelky byla v té době největší ZŠ nejen v Praze, ale v celé České republice. Ve své historii se škola vždy zaměřovala na podporu sportovních činností. Paní ředitelka Mgr. Dagmar Havlíčková se dlouhodobě a všestranně za celou dobu ve funkci ředitelky podílí na prospěšné práci pro MČ Praha 11.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2014

Hegerlíková Antonie, významná česká herečka
V profesionálních divadlech hrála od roku 1943, působí v televizi, v rozhlase, vystupuje na besedách. Je konzultantem herecké tvorby pro soubor Malého Vinohradského divadla. V Praze 11 trvale bydlí společně se svou dcerou a jejím manželem. Na kulturním životě Prahy 11 se aktivně podílí (např. besedami pro obyvatele Centra sociálních služeb). V roce 2004 obdržela Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činoherního herectví a v loňském roce získala Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2008

Hejret Daniel - trenér a bývalý vrcholový sportovec
Je jedním z nejlepších současných kondičních trenérů. V období své aktivní sportovní činnosti se věnoval lehké atletice, byl československým reprezentantem, dvojnásobným mistrem republiky v běhu na 400 metrů překážek a mistrem Československa v desetiboji. K jeho profesním úspěchům patří příprava olympijského vítěze v boxu Rudolfa Kraje.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2007

Hilgertová Štěpánka - olympijská vítězka
Na Jižní Město II se přestěhovala koncem osmdesátých let. V současnosti bydlí v Kunraticích, ale Jižnímu Městu zůstala věrná. Je jediná sportovkyně České republiky, která získala zlatou olympijskou medaili dvakrát po sobě v Atlantě v roce 1996 a v Sydney 2000. Aktivně sportuje dvacet let, její úspěchy zdobí i Jižní Město.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2001

Mgr. Hlucháň František - ředitel ZUŠ Jižní Město
Vystudoval konzervatoř v Žilině a AMU v Praze. Během své kariéry koncertoval v mnoha evropských státech. Od roku 1991 je ředitelem ZUŠ Jižní Město. Působí také jako pedagog. Pod vedením Mgr. Hlucháně získala škola řadu ocenění, např. v roce 2005 nejlepší ZUŠ v Praze. Studenti výtvarného obou se účastní světových výtvarných soutěží. Působí jako umělecký vedoucí v souboru Trio Amadeus. Velký úspěch mělo první CD Tria Amadeus s názvem Karneval.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2007

Hrabalová Helena, tajemnice TJ Jižní Město-Chodov
Tělovýchovná jednota se významným způsobem podílí na rozvoji sportovních aktivit v Praze 11. Je v ní registrováno více než 100 členů v šesti sportovních oddílech, jež se dlouhodobě pohybují na špici národních soutěží. Kromě toho jednota nabízí sportovní a volnočasové aktivity pro veřejnost a pravidelně pořádá významné sportovní soutěže (např. mezinárodní soutěž Chodov Cup v moderní gymnastice). Helena Hrabalová je členkou sportovní komise Rady městské části Praha 11.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2008

PhDr. Hrabica Zdeněk, CSc., spisovatel a publicista
Po roce 1969 byl redaktorem Mladé fronty a šéfredaktorem týdeníku Svět v obrazech. Od devadesátých let působil jako šéfredaktor Nakladatelství Novinář. Po celou dobu se také věnuje literární práci, zejména v oblasti faktu, je např. spoluautorem knih o generálu Klapálkovi - Muž, který velel mužům a Zapomenutý generál Karel Klapálek. Žije na Jižním Městě, aktivně se podílí na jeho kulturně-společenském životě, pracuje jako novinář, publicista a fotograf.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2008

Janoušek Jiří, houslový pedagog
Je zapálený folklorista. V roce 1997 založil folklorní soubor Hájíček. Hájíček je složen z žáků ZUŠ Jižní Město. Tento soubor za poměrně krátkou dobu trvání pravidelně zúčastňuje mnoha veřejných akcí na Jižním Městě a v Praze. Hrál například na zahájení zasedání Višegrátské čtyřky, na koncertě folklórních souborů na Pražském hradě (záštitu měla paní Lívia Klausová, manželka prezidenta). Vystupuje na folklórních slavnostech a festivalech po celé české republiky. Svoje umění předvedl na koncertech v Německu, Slovensku a dvakrát na zájezdu v Arabských Emirátech. Na republikové soutěži folklórních souborů získal 3. cenu v roce 2005 a 1. cenu v roce 2008.
Cena MČ Praha 11 udělena v r. 2010

Mgr. Jarolímová Věra, ředitelka ZŠ K Milíčovu 674
Věnuje se již 35 let pedagogické práci. Ředitelkou školy K Milíčovu je od září 1989, pod jejím vedením došlo k výraznému rozvoji školy zejména v oblasti výuky německého jazyka včetně zřízení bilingvního vyučování; má řadu kontaktů v německy mluvících evropských zemích, pravidelně získává granty pro pedagogickou činnost školy. Pracuje také jako metodik cizích jazyků, recenzent učebnic německého jazyka pro základní a střední školy. Své dlouholeté zkušenosti uplatňuje i jako konzultantka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v oblasti výuky cizích jazyků.
Cena MČ Praha 11 udělena v r. 2010

JUDr. Jeřábková Věra, CSc. - diplomatka
Od roku 2005 do současnosti je velvyslankyní České republiky ve Spojených arabských emirátech. V letech 1991 - 1993 byla výzkumnou pracovnicí v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, jehož řízením byla pověřena od roku 1993 do roku 1994. V letech 1996 - 1997 zastávala funkci vedoucí oddělení pro lidská práva téhož ministerstva. V letech 1998 - 2002 byla velvyslankyní České republiky na Kypru. Od roku 2002 do roku 2005 působila ve funkci ředitelky odboru lidských práv Ministerstva zahraničních věcí ČR. Trvalé bydliště má v Praze - Chodově.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2007

Ing. Jirásek Jaroslav Antonín, DrSc., profesor
Vysokoškolská studia dokončil na národohospodářské fakultě Českého vysokého učení technického.
Dvacet let pracoval v tuzemských institutech a školách. Přednášel na školách ve Spojených státech amerických, v Anglii, v Německu, ve Francii, v Itálii, v Japonsku, v Rusku a dalších zemích. Za přímo historický význam považuje přenesení programu MBA (Master of Business Administration) do České republiky v roce 1991.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2011

Kamínková Zdenka, učitelka MŠ Blatenská 2145
Délka pedagogické praxe 47 let, z toho 20 na Praze 11. Byla u zahajování provozu MŠ Blatenská v r. 1990 a po celou dobu až do odchodu do starobního důchodu zde nepřetržitě pracovala. Již jako zasloužilá důchodkyně stále vypomáhá za chybějící učitelky. Je velmi milá, spolehlivá a vždy veselá. Děti ji respektují a mají ji rády, tak jako všechny její kolegyně. V letošním roce se ujala zastupování v detašovaném pracovišti na Pošepného nám..
Cena MČ Praha 11 udělena v r. 2010

In memoriam Klapálek Karel - armádní generál
Vojenskou kariéru zahájil během 1. světové války vstupem do Čs. legií v Rusku. V srpnu 1943 byl převelen k čs. vojskům samostatné brigády v SSSR. Po válce zůstal v armádě v hodnosti generála. V roce 1948 podporoval prezidenta Beneše. V roce 1951 byl jako politicky nespolehlivý poslán do penze, o rok později zatčen a uvězněn. V roce 1956 byl díky přímluvě Chruščova, Žukova a Koněva z vězení propuštěn, plně rehabilitován, později mu byl udělen i titul Hrdina ČSSR. Zemřel v roce 1984 v Praze.
Čestné občanství udělené gen. Karlu Klapálkovi převzala Olga Táborská.
Čestné občanství uděleno v r. 2008

manželé Klempířovi Alena a Jaroslav, vědečtí pracovníci
Manželé Klempířovi se již více než 16 let zabývají vědeckou prací v oborech sociální geografie, etnografie, historie, kulturologie a klimatologie na území Grónska. Jsou členy České geografické společnosti, kde vedou sekci polární svět. V roce 2006 získali čestné uznání ministra životního prostředí za šíření povědomí o životním prostředí a kultuře České republiky ve světě, za výzkumnou činnost v Grónsku byli v roce 2007 oceněni audiencí u dánské princezny Marty. V roce 2006 uspořádali na Chodovské tvrzi výstavu Kouzlo polárního světa, na kterou navazoval cyklus besed a přednášek. V současné době mají expozici mezinárodního významu nazvanou Kouzlo polárního světa - Grónsko, země mizejícího ledu v Kulturním centru Zahrada. Na svých cestách polárními oblastmi propagují i Prahu 11.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2009

Klíž Vladimír, starosta Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov
Završuje v září letošního roku již 40. rok svého působení ve sboru dobrovolných hasičů, z toho více než 20 let v čelní funkci starosty sboru. Od počátku svého členství se aktivně angažoval ve prospěch zajištění požární ochrany tehdy se rodícího JM. Vladimír Klíž vždy působil na ostatní členy svým velmi lidským, přátelským a chápavým přístupem a přirozenou autoritou. Je ve sboru oblíben také proto, že dokázal obstát ve vypjatých situacích a při řešení problémů. Byl a stále je zárukou dlouhodobé stability fungování dobrovolných hasičů na JM.
Čestné občanství uděleno v r. 2014

PaedDr. Kment Petr - trenér a bývalý vrcholový sportovec
Od roku 1945 byl členem Sokola, od roku 1955 členem Rudé hvězdy Praha. Získal 11 titulů mistra ČSSR v zápase. Čtrnáct let byl stálým členem reprezentace ČSSR. Získal celkem 10 medailí z olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy. V roce 1968 mu prezident republiky propůjčil státní vyznamenání Za vynikající práci. Po skončení aktivní činnosti v roce 1975 pracoval ve funkci trenéra oddílu zápasu řeckořímského stylu SVS FMV. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK. Bydlí na Jižním Městě a účastní se sportovních akcí seniorů v Praze 11 a Praze 10.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2007

Doc. PhDr. Kobr Jaroslav, CSc., pedagog
Byl učitelem základní školy a vysoké školy. V závěru svého pedagogického působení učil v základní škole na Jírovcově náměstí. Po odchodu do důchodu se aktivně věnuje práci v klubech seniorů Blatenská a Křejpského. Působil a působí v komisi seniorů Rady městské části Praha 11. Též se věnuje spisovatelské práci.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2014

Doc. MUDr. Kočvara Svatopluk, DrSc.
Vybral si povolání lékaře, které vystudoval až po skončení 2. světové války. Po dobu přerušení studií během války se věnoval studii francouzského jazyka. Později se naučil i jazyk anglický a německý. Po vystudování lékařské fakulty složil atestaci z chirurgie a poté se zaměřil na práci urologa. Svému povolání se věnoval celý život velice obětavě. Kromě klinické práce s pacientem jako primář urologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Krči, kam přešel z IKEMu, se věnoval ve svém oboru také výzkumné a vědecké práci na lékařské fakultě. Obhájil kandidaturu i doktorát věd. Jako docent současně vyučoval a významná je jeho činnost publikační včetně zahraničních odborných časopisů. Známá je zejména odborná publikace Prostatitis a její komplikace. Dosáhl ve svém oboru významných úspěchů. Je uznáván jako kapacita v oboru urologie. Ve svém životě se také věnoval obětavě své rodině a v revolučních letech 1968 a 1969 se aktivně zapojil do prosazování změny politiky, což mu nadále přineslo řadu nepříjemností a sesazení z funkce primáře urologického odd. FTN v Krči.
Čestné občanství uděleno v r. 2010

Prof. dr. Kohák Erazim, Ph.D. - filozof a pedagog
Jeho dětství poznamenala 2. světová válka, rodiče patřili k nekomunistickému odboji a byli vězněni v koncentračním táboře. Krátce po Únoru 1948 odešel s rodiči do USA. V emigraci žil do roku 1989. Studoval na filozofické a teologické fakultě Yale University v New Haven, získal zde titul doktora filosofie. Po „sametové revoluci“ učil střídavě na Karlově univerzitě (v letním semestru) a na Bostonské universitě (v zimním semestru). Od roku 1995 působil jako profesor filozofie na FF UK v Praze a jako publicista. Bydlí na Praze 11. Několik let aktivně působil v redakční radě Klíče, zpravodaje Prahy 11. Každoročně se účastní místní ekologické akce Otvírání studánek v Kunratickém lese.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2007

In memoriam Konvička Jiří
Jiří Konvička byl rodák ze starého Chodova, zemřel v roce 1992. Byl činovník Junáka, po jeho zákazu pracoval dlouhá léta v redakci ABC - známé jsou jeho papírové modely. Navrhoval mobiliář kostela sv. Františka z Assisi a skleněný oltář v kostele sv. Salvátora na Starém Městě Pražském. Těsně před svou smrtí vystavoval v Chodovské tvrzi v roce 1991. Cenu přebírala manželka paní Josefa Konvičková.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2001

Kovářová Milada, bývalá učitelka MŠ A. Drabíkové 536
Od roku 1976 až do odchodu do důchodu. Po celou dobu se velmi aktivně věnovala výchově předškolních dětí, jak v MŠ tak i mimo ni. V roce 1976 založila při mateřské škole hudebně pohybový kroužek Srdíčko, který zde vede dodnes. Vychovala několik generací dětí - muzikantů, kteří se zpěvu, tanci nebo hře na hudební nástroj věnují již profesionálně. Každoročně zásobuje dětskými talenty ZUŠ Křtinská. Sboreček Srdíčko se po celou dobu působení zúčastní různých soutěží, přehlídek dětských sborů i za hranicemi JM. V soutěži dětská Mateřinka se probojoval i do celorepublikového finále Mateřinky v Nymburce.Celý svůj život zasvětila práci s dětmi a hudbě žije na Jižním Městě od roku 1976. V roce 2009 oslavila významné životní jubileum.
Cena MČ Praha 11 udělena v r. 2010

PaedDr. Kršek Jaroslav, pedagog
V tomto roce pan PaedDr. Jaroslav Kršek oslaví 80. narozeniny. Od roku 1951 pracoval na Praze 4 jako učitel, ředitel základní školy, inspektor a vedoucí odboru školství a kultury.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2011

Krumphanzlová Věra, akademická malířka
Na přelomu 70. let vystudovala v Železném Brodě Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou a v Praze Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Studovala kaligrafii nauku o písmu a sumií, což je nauka o japonské tušové malbě. Též pracovala jako kurátorka a vedoucí galerie Chodovské tvrze na Praze 11. V roce 1999 získala mezinárodní ocenění za grafickou tvorbu.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2014

In memoriam Kubáčová Jindřiška, spisovatelka, bývalá členka Rady MČ P11
Jindřiška Kubáčová byla první předsedkyní Klubu zastupitelů za OF a poté jednou ze zakladatelů Klubu zastupitelů ODS. Vedle svého zaměstnání působila v radách Církve československé husitské.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2011

Kučerová Olga, vedoucí artotéky Městské knihovny pobočka Opatov
Dlouholetá vedoucí artotéky stála v letech 1982 - 83 u zrodu tohoto výjimečného zařízení. Artotéka je speciální oddělení MKP umožňující seznámení se s uměním formou knih a různých nosičů a rovněž výpůjčkami originálů výtvarných děl včetně jejich zapůjčení do interiérů. Součástí artotéky je i výstavní síň s četnými výstavami. Olga Kučerová se též besedami o umění významně podílí na estetickém vzdělávání obyvatel od žáků pro seniory.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2008

Akad. arch. Lasovský Jiří - architekt Jižního Města
Byl jedním z členů autorského kolektivu, který se podílel na zpracování územního plánu Jižního Města. Později se stal jedním z projektantů centrální části města. Podle původní koncepce, na které se Jiří Lasovský významným způsobem podílel, mělo být Jižní Město soběstačným kulturním a výtvarně pojatým městským celkem s vyšší občanskou vybaveností i dostatečným počtem pracovních míst. Kvůli nedostatku finančních prostředků a tlaku tehdejších stavebních organizací, jimž vyhovovala unifikace staveb, byly postaveny pouze byty a základní vybavenost jen v několika málo z nich. Architekt Jiří Lasovský byl v říjnu letošního roku Radou městské části Praha 11 jmenován členem odborné skupiny (týmu externích expertů), jejíž náplní bude konzultační a poradenská činnost v oblasti regenerace a rozvoje MČ Praha 11.
Čestné občanství uděleno v r. 2007

Doc. PhDr. Ledvinka Václav, CSc. - historik a archivář hl. m. Prahy
Od roku 1980 žije na Jižním Městě. Prošel téměř všemi stupínky archivářské praxe, z předchozích i pozdějších let má zkušenosti z praxe pedagogické. Vědecky i osobním zájmem je zaměřený na české hospodářské a sociální dějiny v 15. -17. století. Je členem mnoha odborných rad a komisí, podílel se na vzniku celé řady odborných publikací a statí. Přitažlivě přibližuje pražské dějiny v magistrátních novinách. V letech 1995 - 1997 věnoval s kolektivem pracovníků hodně úsilí zdárnému dokončení nového objektu archivu na Chodovci.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2007

Ing. arch. Linek Jan, architekt
Studoval na fakultě architektury Českého vysokého učení v Praze, v letech 1966 – 1969 pracoval u Karla Pragera v atelieru Gama. Společně s Ing. arch.Vladimírem Miluničem se orientoval na sociální stavby.
Při doplňování infrastruktury Jižního Města dvakrát uplatnili V. Milunič a J. Linek typový projekt na domov seniorů Magistrátu (Donovalská a Háje - Milíčov).
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2011

RNDr. Loubová Jitka, školní inspektorka
Byla dlouhá léta učitelkou přírodopisu na ZŠ, od roku 1992 se stala školní inspektorkou i pro školy Prahy 11, přesto si i v době inspektorské práce ponechala část učitelského úvazku, aby jak sama říkala, neztratila kontakt s pedagogickou praxí. Nyní je v důchodu.
Jako učitelka přírodopisu se intenzívně věnovala ekologii. Je zakládající členkou 4. ZO ČSOP, od roku 1991 její předsedkyní. Podílela se na vzniku Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, je metodikem a lektorem ekologického vzdělávání pro učitele a také autorkou odborné publikace Regionální ekologická výchova, která získala v roce 1990 1. cenu v soutěži pedagogické tvořivosti organizované MŠMT. Podílela se také na vyhlášení a označení prvních památných stromů na severním konci Starochodovské ulice. RNDr. Jitka Loubová, je výraznou pedagogickou osobností, která působila a působí v Městské části Praha 11.
Cena MČ Praha 11 udělena v r. 2010

Majer Pavel, český reprezentant v bojových sportech
Pavel Majer je mnohanásobným účastníkem prestižních soutěží bojových sportů K-1 a českým reprezentantem v thaiboxu. V roce 1997 se stal mistrem světa, v letech 1997, 1998 a 2000 byl mistrem ČR. Narodil se a vyrůstal u svých rodičů na Jižním Městě, kde také trénuje pod vedením Tomáše Jánského.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2008

Mgr. Marvanová Dagmar, pedagog
Na škole ZŠ a MŠ Chodov působí 25 let. Je nejvyhledávanější učitelkou prvního stupně. Již před deseti lety vymyslela Školu nanečisto – program pro přípravu předškoláků na vstup do první třídy. ZŠ a MŠ Chodov byla tehdy první základní školou, která podobnou akci pro rodiče a děti připravovala. V roce 2011 postoupila do semifinále soutěže Zlatý Ámos.
Cena MČ Praha 11 udělena v r. 2011

Maxová Tereza - topmodelka
Patří k významným českým top modelkám. Její návštěva Pražského kojeneckého ústavu v roce 1996 se změnila v dlouhotrvající pomoc opuštěným dětem V lednu 1997 založila Nadaci Terezy Maxové, která pomáhá ve více než 200 dětských domovech, kojeneckých ústavech a dětských centrech. Nyní má Nadace Terezy Maxové pod patronátem více než 16 000 tisíc dětí v České republice. Cílem její nadace je umožnit zdravý a bezpečný vývoj dětí v jejich vlastní biologické rodině prostřednictvím všestranné podpory ohrožených rodin, dále významné zkrácení délky pobytu dítěte v ústavní výchově a jejich úspěšné zapojení do samostatného života po skončení ústavní výchovy.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2007

doc. Mgr. Mencl Vladimír, hudebník a malíř
Patří do skupiny umělců mnohostranného zájmu. Studoval klavírní hru na AMU. Dále působil jako klavírní virtuos, docent na pražské Akademii múzických umění, člen Asociace hudebních umělců a vědců, člen Unie výtvarných umělců v Praze. V jeho obrazech najdeme řadu citlivých momentů, vypovídajících o jeho lásce k české krajině, především k rodným Jižním Čechám. Není reportérem, nesnaží se jen o povrchní zachycení skutečnosti. Jde mu o víc „po malířsku zhudebnit krásu české krajiny“.
Čestné občanství uděleno v r. 2014

Míková Alena, sopranistka Národního divadla
Sopranistka Národního divadla v Praze. V roce 2008 obdržela Cenu Thálie za celoživotní operní mistrovství. Alena Míková byla angažována do Národního divadla v Praze roku 1957 a stala se tam představitelkou především velkých dramatických rolí. Ztvárnila například hlavní ženské postavy v Libuši, Daliborovi, Dvou vdovách, v Tosce či Aidě, alei role Kostelničky, Emilie Marty, Šárky, Foersterovy Evy, Kaťuši z Cikkertova vzkříšení, Salome, Elektory nebo Senty z Bludného Holanďana… Odborníky i publikem byla Alena Míková po pěvecké i herecké stránce vždy vysoce hodnocena, a to jako umělkyně s mimořádným a vytříbeným hlasovým fondem a představitelka tvořivého herectví.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2009


Ing. arch. Milunić Vlado, architekt
Studoval na fakultě architektury Českého vysokého učení v Praze. V letech 1966 – 1969 absolvoval stáže v Paříži. Spoluautor s Frankem O. Gehrym projektu na Tančící dům na Rašínově nábřeží na Rašínově nábřeží v Praze. Od roku 1969 se společně s Ing. arch. Janem Línkem orientovali na sociální stavby. Při doplňování infrastruktury Jižního Města dvakrát uplatnili V. Milunič a J. Línek typový projekt na domov seniorů Magistrátu (Donovalská a Háje - Milíčov).
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2011

doc. MUDr. Paclt Ivo, CSc., psychiatr
Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK, Ke Karlovu a v privátní ambulanci Anny Drabíkové. Absolvoval zahraniční stáže a aktivně se účastní na mezinárodních zahraničních kongresech. Od roku 1995 vede odborné kurzy a přednášky. Svoji vědeckou činnost publikuje i v zahraničních publikacích a učebnicích. V roce 2001obhájil kandidátskou disertační práci“ Biologické základy hyperkinetické poruchy v dětském a dorostovém věku“. V roce 2004 obhájil habilitační práci „ Biochemické a vývojové aspekty hyperkinetické poruchy“.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2014

Pangrác Miroslav, akademický sochař
Ak. soch. Miroslav Pangrác se narodil 16. října 1924 v Rakovníku. Výrazně se v posledních letech zasloužil o sochařskou výzdobu Jižního Města, svými neopakovatelnými sochařskými díly, bronzovými bustami, např. arm. gen. Karla Klapálka a spisovatele Miroslava Švandrlíka. Celoživotním sochařským dílem patří dnes Miroslav Pangrác k největším evropským a českým sochařům.
Čestné občanství uděleno v r. 2011

Pitín Jiří, předseda ZO Českého svazu bojovníků za svobodu
v Praze 4 - JM
Jiří Pitín je tzv. lidickým dítětem, dnes žije na Jižním Městě. Narodil se jen několik měsíců před nacistickou brutální likvidací Lidic, což mu zachránilo život. Všichni jeho rodinní příslušníci však zahynuli. Je aktivním obhájcem svobody a demokracie, celý svůj život se zapojuje do celospolečenské činnosti Svazu bojovníků za svobodu. Aktivně se zapojuje do besed o 2. světové válce, Pražském povstání a protifašistickém odboji pro žáky jihoměstských škol, pracoval také na Chodovské tvrzi.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2008

Ing. Poláček Otta- generál - bývalý letec
V roce 1942 byl zařazen do 312 sq. RAF ve Velké Britanii. V roce 1944 se jako pilot účastnil Slovenského národního povstání. Od roku 1987 tajně zakládal Svaz letců, od jara 1990 pracuje jako čelný funkcionář Svazu letců. Bydlí na Jižním Městě II, v důchodu je od roku 1969.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2001

Ing. arch. Rothbauerová Vítězslava - architektka
V roce 1960 se manuálně podílela na stavbě dnes bývalého výzkumného ústavu zemědělských strojů v Chodově. Po absolutoriu pracovala v Pražském projektovém ústavu v atelieru arch. Jiřího Lasovského, který se zúčastnil soutěže na urbanistické řešení Jižního Města. Paní architektka připravovala nerealizovaný návrh Lidové školy umění v Centrálním parku a pracovala na projektu rekonstrukce Chodovské tvrze, která však byla tehdy ještě pozastavena. Podílela se na územním plánu Jižního Města II a je autorkou několika projektů objektů správního charakteru. Po létech byla vyzvána k vypracování projektu Komunitního centra Matky Terezy.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2007

MUDr. Říhová Vladimíra, lékařka
Pracovala v OÚNZ školní zdravotní služby a od roku 1988 na středisku v Michnově ulici. Po privatizaci byla nucena vystřídat tři pracoviště. Od ledna 2001 má ordinaci v ulici Anny Drabíkové. 22 let sloužila pohotovostní služby včetně nočních. Během 33 let na Jižním Městě svou prací pomohla většině svých pacientů.
Čestné občanství uděleno v r. 2014

Selichar Josef, podnikatel v poradenství zdravotních pomůcek
Josef Selichar podniká od roku 2006 na území městské části Praha 11 v oblasti poradenství zdravotních pomůcek. Jeho firma má rozsáhlou zkušebnu a výdejnu zdravotních pomůcek, kanceláře a sklady a od roku 2008 také vzdělávací středisko pro nelékařské profese ve Filipově ulici. V roce 2005 se pan Selichar stal jedním ze Zaměstnavatelů roku za zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2009

JUDr. Simon Zdeněk, sportovec
Obětavý organizátor úspěšného závodu Opatovská desítka ve spolupráci s městskou částí Praha 11 a Jihoměstskou sportovní, který má svou váhu ve sportovním světě a přispívá k dobrému jménu Jižního Města.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2014

Sládková Olga, pedagog, logoped
Pracovala jako učitelka následně jako ředitelka MŠ celý život ve školství, je skvělý pedagog. Ve své pedagogické praxi se věnovala především logopedické činnosti, kterou vykonává svědomitě až dosud. Od roku 2000 vykonává činnost „obecní“ logopedky v MŠ MČ Praha 11 s vynikajícími výsledky.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2014

Mgr. Srbová Miroslava, učitelka ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57
V letošním roce dosáhne 30ti let praxe na naší škole. ZŠ Chodov je jejím prvním jediným zaměstnavatelem. Patří mezi spolehlivé pilíře pedagogického sboru, vede kabinet pomůcek pro první stupeň, aktivně se zapojuje do systému dalšího vzdělávání. Každoročně vyjíždí se svými žáky na ozdravné pobyty, připravuje řadu kulturních vzdělávacích akcí.
Cena MČ Praha 11 udělena v r. 2010

Mgr. Svatošová Jaroslava, pedagog
Na Jižním Městě žije od roku 1978. V září téhož roku, kdy se otevřela základní škola v Tererově ulici, zde začala pracovat nejprve jako učitelka a následně jako zástupkyně pro pedagogickou činnost. V roce 1997 přešla na Základní školu Pošepného náměstí, kde zastávala funkci zástupkyně ředitelky školy do roku 2004. Ve škole však působí dodnes.
Cena MČ Praha 11 udělena v r. 2011

Svěcený Jaroslav, houslový virtuoz
Od dětství se věnuje hře na housle. Byl přijat na Akademii múzických umění do třídy prof. V. Snítila. Brzy začal koncertovat a proslul doma i za hranicemi. V roce 1996 obdržel cenu Masarykovy akademie umění za tvůrčí uměleckou činnost a od následujícího roku se stal sólistou Českého rozhlasu. S rodinou trvale bydlí v Chodově. Svými koncerty v Chodovské tvrzi přispívá k jejímu věhlasu v kulturní nabídce hlavního města a městské části. V roce 2001 obdržel Cenu Prahy 11. Inicioval vznik letního hudebního festivalu Tóny Chodovské tvrze a od prvního ročníku ho každoročně obsahově naplňuje. Čestné občanství za Jaroslava Svěceného převzala dcera Julie Svěcená.
Čestné občanství uděleno v r. 2008

Mgr. Svobodová Eliška
Nastoupila jako ředitelka Základní školy Pošepného náměstí 2022/I v roce 1992. Po sloučení této školy se Základní školou Pošepného náměstí 2022/II v roce 2000 vykonávala statutární zástupkyni ředitelky sloučených škol. V posledních čtyřech letech je koordinátorkou doplňkové činnosti a zájmové činnosti „Centra volného času“, kde zajišťuje kroužky pro žáky školy. Patří k nejvýznamnějším osobnostem škol na Pošepného náměstí.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2011

In memoriam Svobodová Zlata
Pracovala ve školství od roku 1981, ve funkci ředitelky MŠ Jažlovická od roku 1992. Od nástupu do funkce se připojila k nejaktivnějším ředitelům MŠ a ZŠ MČ Praha 11, kteří usilovali o získání právní subjektivity. V průběhu dalších let se vypracovala na jednu z nejlepších ředitelek, která neúnavně vedla svoji mateřinku ke zvyšování kvality pedagogické práce. Sportovní hry mateřských škol MČ Praha 11 nesou na uctění její památky název Memoriál Zlaty Svobodové. Paní Zlata Svobodová podlehla těžké nemoci, s níž statečně bojovala, v roce 2012.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2014

Šínová Tereza Elena, atletka
Od dubna 2013 se zapojila do přípravy v oddílu Atletika Jižní Město. Bylo evidentní, že se jedná o výrazný talent. Už ve svém mladém věku je nadějnou mladou atletickou osobností a nejlepším možným způsobem reprezentuje MČ Praha 11 na úrovni hl. m. Prahy, ale i v celorepublikovém atletickém prostředí má díky jí Atletika JM vizitku kvality.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2014

In memoriam Švabinský Max - malíř a grafik
Zemřel v roce 1962 v Praze. Byl jedním z nejvýznamnějších českých výtvarníků 20. století, který byl obdivován pro neobyčejnou kreslířskou zručnost a rozmanitost grafických technik. Umělcův žánrový rejstřík: portréty, krajinomalba, ilustrace, grafické návrhy československých bankovek a poštovních známek, návrhy gobelínů, vitráží (katedrála sv. Víta), plakáty. Ve svých dílech zachytil také různé výjevy z Chodova. V budově Chodovské tvrze je umístěna menší expozice připomínající pobyty M. Švabinského v Chodově, bronzový portrét tohoto umělce od sochaře B. Koubka se nachází ve vitríně na chodbě ZŠ Chodov.
Čestné občanství uděleno v r. 2007

Švandrlík Miloslav, spisovatel
Autor humoristických próz Miloslav Švandrlík se narodil v Praze. Po složení maturitní zkoušky studoval na Divadelní akademii múzických umění nejprve herectví a později režii. Po dvou letech se mu nezdařil přestup na FAMU, proto nastoupil jako asistent režie u Vesnického divadla v Praze. V říjnu 1953 narukoval k technickému praporu PTP, kde sloužil 26 měsíců. Do civilu byl propuštěn na vánoce 1955. Krátce byl zaměstnán jako vychovatel korejských dětí a pak se stal spisovatelem z povolání. Období vojenské služby ho inspirovalo k sepsání jeho nejznámějšího díla Černí baroni, které bylo později zfilmováno.Miloslav Švandrlík napsal i řadu povídkových knih, románů, zaměřoval se však i na dětské čtenáře. Nezapomenutelná část jeho tvorby byla publikována v časopisech Dikobraz a dalších, kde se podílel na vtipech Jiřího Wintera Neprakty. Čestné občanství Prahy 11 se stalo posledním významným oceněním v bohatém životě tohoto nezapomenutelného spisovatele. Bohužel několik dní po slavnostním ceremoniálu v Brožíkově síni, kterého se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, zemřel ve věku 77 let.
Čestné občanství uděleno v r. 2009

Ing. Tunys Ladislav - novinář
Narodil se v Olomouci, na Jižní Město se přistěhoval před šestnácti lety. Pracoval již v prvním časopis Jižní Město a my. Redaktorem Klíče byl od jeho vzniku, znám je především cyklem Žijí mezi námi. Glosuje pravidelně život Jižního Města.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2001

Ing. Vaculka Lubomír, CSc., pedagog
Bydlí na Jižním Městě téměř 31 let. I když vystudoval strojní fakultu ČVUT, svůj celý život zasvětil pedagogické činnosti v různých školských funkcích pražského středního průmyslového školství, teoreticky pak zejména v rámci své habilitace na katedře pedagogiky Univerzity Karlovy v Praze.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2014

Vápenka Michal, paralympionik
Je účastníkem letošní paralympiády ve Vancouveru 2010, kde spolu s reprezentačním týmem České republiky získal 5. místo ve slege hokeji. Kromě toho je již šestým rokem členem reprezentačního týmu a v posledních dvou letech jeho brankářskou jedničkou. Jako jeden z mála našich sportovců byl rovněž členem týmu na letní paralympiádě, neboť v r. 1996 reprezentoval v Atlantě Českou republiku v soutěži volejbalistů. Michal Vápenka má sport doslova v krvi. Do vínku mu dali rodiče, kteří byli našimi olympijskými volejbalovými reprezentanty na letních olympijských hrách v r. 1972 v Mnichově. K paralympijskému sportu se dostal po autonehodě po amputaci části dolní končetiny. Událost, které by mnohé odsunula doslova na vedlejší kolej, ho naopak motivovala. Sledge hokeji se věnuje od r. 2004. Na svém kontě má domácí mistrovské tituly s oddílem pražské Sparty. Na mistrovství Evropy v r. 2007, kde český tým obsadil stříbrnou pozici, vyhlášen nejlepším brankářem šampionátu. V předchozích třech letech byl v rámci národní soutěže Zlatá hokejka vyhlášen nejlepším sledge hokejovým brankářem.
Kromě sportu se Michal Vápenka věnuje svému zaměstnání servisního technika, manželce a třem dětem.
Cena MČ Praha 11 udělena v r. 2010

Velčovský Josef, akademický malíř
Studoval v Uherském Hradišti Střední uměleckou průmyslovou školu obor monumentální malířství, poté byl přijat na AVU do atelieru portrétní a figurální malby Karla Součka. Založil v léčebně v Bohnicích atelier a vedl ho do roku 1985. Je držitelem několika ocenění (např. Cena trienale evropské kresby v Norinberku, Diplom bienále evropské malby Sofia, VIII. Bienále „Umění na papíru“ Francie - cena evropských umělců, Cena Rudolfa II. za uměleckou činnost Masarykovy akademie umění Praha, Evropská medaile Franze Kafky za výtvarné umění. Žije na Praze 11.
Čestné občanství uděleno v r. 2010

Volfová Hana, repreprezentantka ve sportovní aerobiku
Narodila se 9. ledna 1994. Studuje 6-tileté gymnázium na Vítězné pláni. Bydlí v Praze 4 – Háje. V šesti letech začala trénovat v taneční škole Perfekt Dance a po půl roce byla doporučena do reprezentačního oddílu Domyno, juniorské školy aerobiku Ivy Farářové na Praze 4. Nyní trénuje v oddílu Akademie aerobiku Radky Hanákové. Je mistryně světa, Evropy a České republiky ve sportovním aerobiku.
Čestné občanství uděleno v r. 2011

JUDr. Ing. Vorel Jaroslav, člen finanční komise Rady městské části Praha 11
Jaroslav Vorel je již více než deset let velice platným a aktivním členem finanční komise Rady městské části Praha 11. Jeho postřehy a doporučení radě jsou velmi fundované a odrážejí jeho bohaté ekonomické zkušenosti a poznatky. Je skutečnou osobností nejen v oblasti finanční problematiky, ale má i velkou zásluhu na dlouhodobě dobrém hospodaření naší městské části.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2008

Ing. Zajíc Jiří, předseda Rady seniorů CSS
Na Jižním Městě žije od roku 1988. Od roku 2000 členem klubu seniorů Křejpského a předsedou Rady seniorů Centra sociálních služeb, od roku 2004 je přísedícím u Obvodního soudu pro Prahu 4. Je předsedou bytového družstva, které se aktivně zapojilo do soutěže regenerace domů, od roku 2007 je rovněž členem sociální a zdravotní komise Rady MČ Praha 11. Od roku 2008 se podílí na ochraně dětí na silničních přechodech, v roce 2009 se stal předsedou komise seniorů Rady MČ Praha 11. Má rád výtvarné umění a fotbal.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2009

Zavadilová Zora, bývalá vedoucí Městské knihovny v Praze, pobočky Opatov
Stála v čele týmu pobočky od jejích příprav v roce 1982 a otevření v roce 1983 do ukončení organizačně náročné rekonstrukce a digitalizace v roce 2002. Pobočka Opatov se za jejího vedení brzy vypracovala rozsahem a různorodostí svých fondů, počtem čtenářů, výpůjček a různých aktivit do polohy druhé největší knihovny po mateřské Městské knihovně na Mariánském náměstí a toto postavení si stále udržuje. Knihovna se stala pojmem a jistě v kulturním ohledu ovlivnila množství obyvatel všech generací na území Prahy 11 i ze širšího okruhu (např. až po Jesenici). Knihovna se každoročně podílí na aktivitách pro městskou část. Patřila mezi první digitalizované pobočky a je trvale uznávána vedením MK. Paní Zora Zavadilová i nyní pracuje v pobočce jako důchodkyně a je nejstarší člen týmu knihovníků.
Cena MČ Praha 11 udělena v r. 2010

MUDr. Zikmundová Vítězslava, lékařka
Studovala fakultu dětského lékařství v Praze. Roku 1979 nastoupila na dětské středisko Háje, 2 roky dále pracovala ve školní ordinaci základní školy K Milíčovu a od r. 1983 opět na dětském středisku Háje. Byla zaměstnancem OÚNZ, ale na podzim roku 1993 založila soukromou praxi, ordinaci pro děti a dorost. Kromě průběžného lékařského vzdělávání v roce 1992 úspěšně ukončila kurz akupunktury.
Cena MČ Prahy 11 udělena v r. 2009

In memoriam Ženíšek Václav, bývalý starosta obce Chodov a zakladatel Sokola na území dnešní Prahy 11
Od roku 1903 byl po řadu let starostou obce Chodov a podílel se na většině významných událostí spojených s životem obce. Spolu s místními živnostníky a hospodáři založil roku 1908 Tělocvičnou jednotu Sokol a zároveň byl zvolen prvním starostou jednoty. Období po roce 1948 i kolektivizace, která jeho rodinu těžce zasáhla, se pro Václava Ženíška staly těžkou životní zkouškou. Jeho syn Václav byl k zastrašování chodovských hospodářů vzírajících se kolektivizaci potrestán vězením a pracovním táborem. Václav Ženíšek zemřel v roce 1954. Čestné občanství uděleno Václavu Ženíškovi převzal Otakar Ženíšek.
Čestné občanství uděleno v r. 2008

Zásady pro udělování čestných občanství a cen MČ Praha 11

Čestná občanství a ceny MČ jsou udělovány Zastupitelstvem MČ Praha 11 jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště zasloužily o městskou část.
9.3.2009 9:28:23 - aktualizováno 9.3.2009 11:13:13 | přečteno 14084x | Marcela Chábová | Celý článek
 

Zásady udělování ocenění občanů a skupin občanů Rady MČ Prahy 11

Ocenění Rady městské části Praha 11 je projevem uznání občanům, skupinám občanů, významným osobnostem a hostům za příkladný počin v oblasti vzdělávání, sportu, kultury nebo veřejného života.
27.4.2009 8:57:26 - aktualizováno 25.2.2010 13:20:20 | přečteno 11292x | Ing. Martin Janda | Celý článek
 

Systém oceňování pracovníků školství Městské části Praha 11

Oceňování pracovníků školství Městské části Praha 11 je výrazem zájmu městské části o kvalitu práce škol, zdůrazněním jejich významu i jako motivace další dobré práce školských pracovníků - pedagogických i provozních.
2.11.2009 14:29:04 - aktualizováno 17.2.2011 13:45:23 | přečteno 11839x | Marcela Chábová | Celý článek
 

Navigace

 
load