Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Pejskaři na Jižním Městě

Máte psího miláčka a bydlíte na Jižním Městě. Pak právě pro Vás je tu pár rad a návodů jak postupovat při obtížích, na co se zaměřit a hlavně co nezanedbat.

Prvním krokem ke vzájemnému bezproblémovému soužití lidí a psů ve městě je důsledné udržování čistoty:

1. Kdo postihuje nedůsledné uklízení?

 • porušení výše uvedených ustanovení postihuje Městská policie,
  povinnost uklízet psí exkrementy vyplývá z článku 2 a 7 obecně
  závazné vyhlášky NVP č. 8/1980 Sb., o čistotě na území hl. města Prahy.

2. Na koho se mohu obrátit v případě, že majitel po svém psu neuklízí a jaký mu hrozí postih?

 • v tomto případě se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku dle §47 odst. 1. písm. d) zák. č. 200/1990 Sb. Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení nebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství
 • za takovéto jednání může strážník na místě uložit v případě, že je přestupek spolehlivě zjištěn, blokovou pokutu až do výše 1 000 Kč. V případě, že usoudí, že tato sankce by byla nedostačující, může celou záležitost oznámit správnímu orgánu, oddělení přestupků ÚMČ Praha 11, kde přestupková komise může udělit pokutu až do výše 20 000 Kč
 • pokud se stanete svědkem takového přestupku a v dosahu není strážník, doporučujeme přestupek vyfotit a zaslat na Městskou policii (pozn.: pokud přestupek ohlásíte, vystupujete pak jako svědek v přestupkovém řízení)

3. Jakým způsobem se stará Městská část Praha 11 o udržení čistoty?

 • odbor životního prostředí buduje na území celého Jižního Města síť speciálních košů na sběr psích exkrementů. Koše jsou pravidelně vyváženy, dezinfi kovány a doplňovány ekologickými pomůckami, usnadňujícími sběr exkrementů
 • ekologické pomůcky ve formě papírových souprav s lopatkou jsou rovněž zdarma k vyzvednutí:
  • přímo na odboru životního prostředí v úředních hodinách
  • nebo dle dohody s příslušnou pracovnicí odboru l. 267 902 331
 • pravidelný úklid zeleně a veřejných ploch zajišťují vybrané zahradnické fi rmy a akciová společnost Jihoměstská majetková
 • sebrané nečistoty mohou být odkládány do všech sběrných nádob na směsný komunální odpad
 • ročně Městská část Praha 11 vynaloží na úklid po neukázněných majitelech více než 2 miliony Kč. Za tuto částku by bylo možné postavit např. dětské hřiště

Podmínky pro rychlou a účinnou likvidaci exkrementů jsou zajištěny dostatečně, záleží tedy jen na dobré vůli a na míře odpovědnosti majitelů psů, jak je využijí.

Pejskaři - hovník v akci, obrázek se otevře v novém okně

4. Jaké další povinnosti musí majitelé psů splňovat?

 • zajištění pravidelného očkování proti vzteklině (povinné očkování), další doporučená očkování: parvoviroza, psinka, leptospiróza
 • přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů na ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 11 v Ocelíkově ulici
 • každý majitel chovatel má povinnost nechat svého psa, (který je starší než 6 měsíců), trvale označit mikročipem nebo tetováním a do 30 dnů od označení psa se přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hlavního města Prahy

5. Jsou na Jižním Městě omezení pro venčení a volný pohyb psů?

 • obecně na Jižním Městě platí tato omezení:
  • zákaz vstupu psů na dětská hřiště, pískoviště a sportoviště
  • zákaz volného pobíhání psů ve veřejné zeleni (Centrální park a park u Chodovské tvrzi, zákaz se také vztahuje na celé území Milíčovského lesa, celé území lesa u Hostivařské přehrady a části Kunratického lesa [přírodní památka Údolí Kunratického potoka])
 • v současné době pro Vás, majitele psů, Městská část Praha 11 vytipovává vhodné lokality pro vymezení tzv. psí louky

ikona souboruPejskaři na Jižním Městě - leták s anketou


Víte že???

Psí exkrementy mohou být i příčinou mnoha chorob: např. přímým stykem se psím exkrementem hrozí nákaza toxokarozou (škrkavka), další nebezpečí: nákaza měchožilem zhoubným, hádětem střevním a prvoky, které parazitují ve střevech zvířat. Zvláště velké nebezpečí hrozí malým dětem, které se mohou nakazit na pískovištích nebo dětských hřištích!!! Rovněž prach suchých exkrementů vířený například při sekání zelených ploch, znečištěné travnaté plochy parků mohou být rizikovým faktorem jak pro lidi, tak pro samotné psy, obzvláště když řada původců onemocnění člověka nebo psů přežívá v těchto prostředích i několik měsíců.

Můžete nechat své mazlíčky očkovat proti borelióze? Lymská borelióza je závažné bakteriální onemocnění lidí i zvířat. Zatímco u lidí zatím není vakcinace možná, pro psi již existuje a doporučuje se především pro zvířata pohybující se v oblastech se zvýšeným výskytem boreliózy.14.4.2010 12:45:31 | přečteno 4377x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load