Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Naše městská část udělila čestné občanství a Ceny Prahy 11

Naše městská část udělila čestné občanství Miloslavu Švandrlíkovi Významnou společenskou událostí života na Jižním Městě je již třetím rokem předávání čestných občanství a Cen Prahy 11. Tento významný společenský akt se uskutečnil 21. října a slavnostní atmosféru podtrhovaly prostory Brožíkovy síně na Staroměstské radnici. Starosta městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský, poslanec, pražský a jihoměstský rádní Jiří Janeček a radní Milan Pešák předali celkem deset Cen Prahy 11 a jedno čestné občanství významným osobnostem našeho společenského života za zásluhy o rozvoj naší městské části a její propagaci nebo za činy a práci v její prospěch i celé české společnosti.

Miloslav Švandrlík - Čestné občanství Prahy 11

Autor humoristických próz Miloslav Švandrlík se narodil v Praze. Po složení maturitní zkoušky studoval na Divadelní akademii múzických umění nejprve herectví a později režii. Po dvou letech se mu nezdařil přestup na FAMU, proto nastoupil jako asistent režie u Vesnického divadla v Praze. V říjnu 1953 narukoval k technickému praporu PTP, kde sloužil 26 měsíců. Do civilu byl propuštěn na vánoce 1955. Krátce byl zaměstnán jako vychovatel korejských dětí a pak se stal spisovatelem z povolání. Období vojenské služby ho inspirovalo k sepsání jeho nejznámějšího díla Černí baroni, které bylo později zfilmováno.

Miloslav Švandrlík napsal i řadu povídkových knih, románů, zaměřoval se však i na dětské čtenáře. Nezapomenutelná část jeho tvorby byla publikována v časopisech Dikobraz a dalších, kde se podílel na vtipech Jiřího Wintera Neprakty. Čestné občanství Prahy 11 se stalo posledním významným oceněním v bohatém životě tohoto nezapomenutelného spisovatele. Bohužel několik dní po slavnostním ceremoniálu v Brožíkově síni, kterého se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, zemřel ve věku 77 let.

PhDr. Jiří Bartoň - Cena Prahy 11

Jiří Bartoň je od roku 1994 kronikářem Městské části Praha 11. Pedagog, nyní důchodce, publicista zaměřený na regionální historickou vlastivědu. Podílí se na přípravě vlastivědných a informačních publikací, webových stránek městské části, CD nosičů a expozic různých obcí v naší republice a pražských čtvrtí, zejména pak v Jižním Městě, kde bydlí již třicet let.

Usiluje o zachycení měnící se tváře Prahy 11, proměny její podoby a života v ní shromažďováním fotografií, textů a dalších dokladů. Vyhledává pamětníky a přátele regionální historie, přednáší, vystupuje na besedách, připravuje vycházky.

Alena Míková - Cena Prahy 11

Sopranistka Národního divadla v Praze. V roce 2008 obdržela Cenu Thálie za celoživotní operní mistrovství. Alena Míková byla angažována do Národního divadla v Praze roku 1957 a stala se tam představitelkou především velkých dramatických rolí. Zttvárnila například hlavní ženské postavy v Libuši, Daliborovi, Dvou vdovách, v Tosce či Aidě, alei role Kostelničky, Emilie Marty, Šárky, Foersterovy Evy, Kaťuši z Cikkertova vzkříšení, Salome, Elektory nebo Senty z Bludného Holanďana…

Odborníky i publikem byla Alena Míková po pěvecké i herecké stránce vždy vysoce hodnocena, a to jako umělkyně s mimořádným a vytříbeným hlasovým fondem a představitelka tvořivého herectví.

Ing. Jiří Zajíc - Cena Prahy 11

Na Jižním Městě žije od roku 1988. Od roku 2000 členem klubu seniorů Křejpského a předsedou Rady seniorů Centra sociálních služeb, od roku 2004 je přísedícím u Obvodního soudu pro Prahu 4. Je předsedou bytového družstva, které se aktivně zapojilo do soutěže regenerace domů, od roku 2007 je rovněž členem sociální a zdravotní komise Rady MČ Praha 11. Od roku 2008 se podílí na ochraně dětí na silničních přechodech, v roce 2009 se stal předsedou komise seniorů Rady MČ Praha 11. Má rád výtvarné umění a fotbal.

MUDr. Dagmar Pacltová - Cena Prahy 11

Od roku 1979 pracuje nepřetržitě jako praktická lékařka pro děti a dorost a od roku 1993 jako privátní dětská lékařka na Praze 4, ulice Anny Drabíkové. Je členkou komise péče o rodinu a dítě městské části Praha 4. Podílí se rovněž na klinickém výzkumu ve spolupráci s 1. Lékařskou fakultou UK. Za třicet let své práce paní doktorka pečuje již o druhou generaci dětských pacientů.

Radka Červinková - Cena Prahy 11

Radka Červinková má bohaté profesní zkušenosti v oblasti styku s veřejností, propagace a reklamy. Ty nyní využívá při činnosti v oddíle moderní gymnastiky TJ Jižní Město Chodov. V letošním ročníku významné mezinárodní soutěže Chodov Cup přijala funkci generální manažerky a svojí činností výrazně přispěla k vysoké kvalitě prestižního závodu, který počtem více než stovky závodnic z 12 zúčastněných států patří k největším v České republice.

Manželé Alena a Jaroslav Klempířovi - Cena Prahy 11

Manželé Klempířovi se již více než 16 let zabývají vědeckou prací v oborech sociální geografie, etnografie, historie, kulturologie a klimatologie na území Grónska. Jsou členy České geografické společnosti, kde vedou sekci polární svět. V roce 2006 získali čestné uznání ministra životního prostředí za šíření povědomí o životním prostředí a kultuře České republiky ve světě, za výzkumnou činnost v Grónsku byli v roce 2007 oceněni audiencí u dánské princezny Marty.

V roce 2006 uspořádali na Chodovské tvrzi výstavu Kouzlo polárního světa, na kterou navazoval cyklus besed a přednášek. V současné době mají expozici mezinárodního významu nazvanou Kouzlo polárního světa - Grónsko, země mizejícího ledu v Kulturním centru Zahrada. Na svých cestách polárními oblastmi propagují i Prahu 11.

Josef Selichar - Cena Prahy 11

Josef Selichar podniká od roku 2006 na území městské části Praha 11 v oblasti poradenství zdravotních pomůcek. Jeho firma má rozsáhlou zkušebnu a výdejnu zdravotních pomůcek, kanceláře a sklady a od roku 2008 také vzdělávací středisko pro nelékařské profese ve Filipově ulici. V roce 2005 se pan Melichar stal jedním ze Zaměstnavatelů roku za zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

MUDr. Vítězslava Zikmundová - Cena Prahy 11

Studovala fakultu dětského lékařství v Praze. Roku 1979 nastoupila na dětské středisko Háje, 2 roky dále pracovala ve školní ordinaci základní školy K Milíčovu a od r. 1983 opět na dětském středisku Háje. Byla zaměstnancem OÚNZ, ale na podzim roku 1993 založila soukromou praxi, ordinaci pro děti a dorost. Kromě průběžného lékařského vzdělávání v roce 1992 úspěšně ukončila kurz akupunktury.

MUDr. Věra Francová - Cena Prahy 11

Narodila se v Olomouci jako třetí dcera českobratrského evangelického faráře. V roce 1950 se rodina přestěhovala do Prahy-Braníka. Studovala na střední zdravotnické škole a po maturitě absolvovala Fakultu dětského lékařství UK. Od února 1983 až dodnes pracuje jako praktická lékařka pro děti a dorost na Hájích, od roku 1994 již jako soukromá lékařka.

Mgr. Zuzana Drtinová - Cena Prahy 11

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v oboru český jazyk - hudební výchova. Od roku 1990 je zástupkyní ředitele ZUŠ Jižní Město ve Křtinské ulici. Díky její osobní iniciativě zde vzniklo několik dětských sborů. Již v roce 1989 byla založena Pražská kantiléna, která se pod taktovkou Mgr. Drtinové stala renomovaným tělesem mezi pražskými sbory. Od roku 1991 se datuje vznik dalších dvou sborů, určených malým dětem: nejmenší zpěváčci mohou navštěvovat sbory Kuřátka a Koťátka, starším je určena Kantilénka. Díky Zuzaně Drtinové má sborové zpívání na Jižním Městě již více než dvacetiletou tradici. Mgr. Drtinová získává pěvecké zkušenosti a inspiraci ve sboru Iuventus paedagogica.

2009-10-21 Předávání čestných občanství a Cen Prahy 11

Letos bylo uděleno čestné občanství Prahy 11 spisovateli a humoristovi Miroslavu Švandrlíkovi, Cenu Prahy 11 pak získalo dalších deset oceněných. 21. 10. 2009

Čestná občanství a Ceny P11 2009 001

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 002

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 003

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 004

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 005

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 006

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 007

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 008

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 009

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 010

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 011

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 012

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 013

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 014

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 015

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 016

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 017

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 018

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 019

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 020

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 021

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 022

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 023

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 024

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 025

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 026

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 027

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 028

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 029

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 030

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 031

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 032

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 033

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 034

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 035

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 036

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 037

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 038

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 039

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 040

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 041

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 042

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 043

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 044

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 045

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 046

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 047

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 048

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 049

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 050

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 051

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 052

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 053

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 054

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 055

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 056

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 057

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 058

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 059

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 060

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 061

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 062

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 063

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 064

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 065

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 066

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 067

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 068

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 069

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 070

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 071

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 072

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 073

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 074

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 075

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 076

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 077

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 078

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 079

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 080

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 081

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 082

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 083

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 084

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 085

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 086

 

Čestná občanství a Ceny P11 2009 087

 
 
14.1.2010 11:31:37 | přečteno 4211x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load