Životní prostředí

Městská část Praha 11 věnuje tématu životního prostředí mimořádnou pozornost. Aktivity spojené se zlepšováním stavu životního prostředí významně přispívají také k prevenci kriminality a stávají se důležitou součástí celého projektu Bezpečné Jižní Město. K nejdůležitějším aktivitám patří rekonstrukce dětských hřišť, stavba a rozšíření parku u Chodovské tvrze, výsadba stromů a ekologický chov stáda ovcí a koz na území MČ Praha 11.

Životní prostředím

Rekonstrukce a výstavba dětských hřišť

  • cílem je vybudování bezpečného a moderního prostředí k využití volného času dětí od 2 do 15 let i k příjemnému posezení doprovázejících dospělých
  • negativním jevem je vandalismus, a proto jsou dětská hřiště vytipována jako potřebná lokalita pro umístění kamerového systému, který by měl přispět k výraznému snížení výskytu těchto negativních jevů
  • celkem bylo 60 hřišť zrekonstruováno, 5 dalších pro rekonstrukci vytipováno a 2 hřiště zcela nově vybudována
  • dalších 155 hřišť se vrací do zeleně, tj. probíhá zatravňování, vysazování stromků a osazování lavičkami

Park u Chodovské tvrze

  • Chodovská tvrz je jednou z nejstarších a nejcennějších kulturně historických památek Jižního Města a je hojně využívána k mnoha účelům
  • cílem rozšíření parku u Chodovské tvrze, které zahájila městská část Praha 11 v roce 2007, je zejména kultivace okolí tvrze, které by se tak mělo státpříjemným prostředím pro aktivní odpočinek občanů, s pěším vycházkovým okruhem a možností volného pohybu po travnatých plochách
  • rozšíření parku by pak v neposlední řadě mělo podpořit důstojnost samotné budovy Chodovské tvrze

Ekologický chov stáda ovcí a koz

  • tento chov byl zahájen v roce 2007 a představuje alternativní způsob údržby ploch na území Jižního Města a okolí chráněného území Milíčovský les
  • stádo se stalo vděčným cílem procházek občanů a jedním z nástrojů ekologické výchovy dětí a mládeže

ikona souboruŽivotní prostředí

Vytvořeno 19.9.2008 | přečteno 9695x | Ing. David Salát
load