Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Životní prostředí

Městská část Praha 11 věnuje tématu životního prostředí mimořádnou pozornost. Aktivity spojené se zlepšováním stavu životního prostředí významně přispívají také k prevenci kriminality a stávají se důležitou součástí celého projektu Bezpečné Jižní Město. K nejdůležitějším aktivitám patří rekonstrukce dětských hřišť, stavba a rozšíření parku u Chodovské tvrze, výsadba stromů a ekologický chov stáda ovcí a koz na území MČ Praha 11.

Životní prostředím

Rekonstrukce a výstavba dětských hřišť

  • cílem je vybudování bezpečného a moderního prostředí k využití volného času dětí od 2 do 15 let i k příjemnému posezení doprovázejících dospělých
  • negativním jevem je vandalismus, a proto jsou dětská hřiště vytipována jako potřebná lokalita pro umístění kamerového systému, který by měl přispět k výraznému snížení výskytu těchto negativních jevů
  • celkem bylo 60 hřišť zrekonstruováno, 5 dalších pro rekonstrukci vytipováno a 2 hřiště zcela nově vybudována
  • dalších 155 hřišť se vrací do zeleně, tj. probíhá zatravňování, vysazování stromků a osazování lavičkami

Park u Chodovské tvrze

  • Chodovská tvrz je jednou z nejstarších a nejcennějších kulturně historických památek Jižního Města a je hojně využívána k mnoha účelům
  • cílem rozšíření parku u Chodovské tvrze, které zahájila městská část Praha 11 v roce 2007, je zejména kultivace okolí tvrze, které by se tak mělo státpříjemným prostředím pro aktivní odpočinek občanů, s pěším vycházkovým okruhem a možností volného pohybu po travnatých plochách
  • rozšíření parku by pak v neposlední řadě mělo podpořit důstojnost samotné budovy Chodovské tvrze

Ekologický chov stáda ovcí a koz

  • tento chov byl zahájen v roce 2007 a představuje alternativní způsob údržby ploch na území Jižního Města a okolí chráněného území Milíčovský les
  • stádo se stalo vděčným cílem procházek občanů a jedním z nástrojů ekologické výchovy dětí a mládeže

ikona souboruŽivotní prostředí

19.9.2008 | přečteno 9448x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load